Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało rok 2022

Fot. MON/Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Mikołaj Kamieński

30 grudnia resort obrony narodowej opublikował na swojej stronie internetowej podsumowanie działań rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r. w obszarze bezpieczeństwa militarnego, zatytułowane „Wojsko Polskie silne jak nigdy”. Poniżej publikujemy główne tezy tego opracowania, rozszerzone o informacje dotyczące modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

A zatem wg MON rok 2022 był przełomowy dla Wojska Polskiego nie tylko ze względu na podpisanie strategicznych umów na nowy sprzęt wojskowy i dostawy nowoczesnego uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP (o czym dalej), ale także wejście w życie Ustawy o obronie Ojczyzny, umożliwiającej m.in. zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, uproszczenie systemu rekrutacji do służby wojskowej czy zwiększenie budżetu obronnego.

Z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP najważniejszym wydarzeniem w 2022 r. było uchwalenie i wejście w życie 23 kwietnia Ustawy o obronie Ojczyzny. Kompleksowo porządkuje ona przepisy dotyczące funkcjonowania Wojska Polskiego zastępując kilkanaście aktów prawnych, w tym przede wszystkim Ustawę o powszechnym obowiązku obrony z 1967 r. Jest to również odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację geopolityczną w regionie. Dokument opiera się na trzech filarach: zwiększeniu finansowania SZ RP, wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej i zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego do 300 000 żołnierzy (250 000 w wojskach operacyjnych i 50 000 w Wojskach Obrony Terytorialnej w horyzoncie do 2035 r.).

Dzięki Ustawie o obronie Ojczyzny od stycznia 2023 r. nakłady na obronność wzrosną do 3% PKB, co stawia Polskę wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodatkowo, dzięki utworzeniu Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, finansowanie zakupów sprzętu wojskowego mieć będzie więcej niż jedno źródło. Ustawa wprowadziła także nowy rodzaj służby ‒ Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową oraz szereg innych korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służba w wojsku była atrakcyjna i konkurencyjna również na rynku pracy (wynagrodzenie zasadnicze szeregowego do 4560 PLN).

Opracowanie podkreśla, że priorytetem obecnego kierownictwa MON jest jak najszybsze zastąpienie postsowieckiego sprzętu nowoczesnym uzbrojeniem. Według wspomnianej informacji, MON stawia zarówno na sprzęt produkowany przez polski przemysł zbrojeniowy, jak i sięga po najnowocześniejsze rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów. Usprawnieniu procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego służyło m.in. powołanie 1 stycznia 2022 r. Agencji Uzbrojenia oraz utworzenie Rady Modernizacji Technicznej, które skonsolidowały rozproszone w resorcie obrony narodowej zadania i kompetencje w tym obszarze.

Poniżej wymieniono niektóre umowy zawarte w 2022 r. przez resort obrony narodowej związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP (tylko kontrakty wykonawcze o wartości ponad 100 mln PLN):

 • 5 kwietnia umowa międzyrządowa LOA w ramach programu Foreign Military Sales na zakup 250 czołgów podstawowych M1A2 SEPv3 Abrams wraz z 26 wozami zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostami towarzyszącymi M1074 JAB, a także pakietami szkoleniowym, logistycznym i zapasem amunicji. Termin realizacji dostaw to lata 2025-2026. W ramach kontraktu, jeszcze w 2022 r. US Army wypożyczyła Polsce 28 czołgów M1A2 SEPv2, a także dwa (?) wzt M88A2 wraz z instruktorami, które posłużą do szkolenia polskich załóg i techników. Wartość kontraktu wynosi 4,75 mld USD netto (szerzej w „Wojsku i Technice” 4/2022);
 • 14 kwietnia umowa z konsorcjum PGZ-NAREWna dostawę w latach 2022-2023 dwóch jednostek ogniowych rakietowego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu „mała Narew” z pociskami kierowanymi MBDA CAMM. Wartość umowy to 1,65 mld PLN brutto;
 • 6 maja umowa z WB Electronics S.A.na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym, począwszy od roku 2022. Wartość kontraktu to ok. 2 mld PLN brutto;
 • 23 czerwca aneks do umowy z 20 grudnia 2016 r. z MESKO S.A., rozszerzający dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun(pierwotne zapisy mówiły o 1300 pociskach i 420 zestawach startowych w latach 2017-2022, realizacja przedłużona do 2023 r.) o kolejnych 3500 pociskówi 600 zestawów startowych w latach 2022-2026 r. Wartość zamówień wynikających z aneksu to ok. 3,5 mld PLN;
 • 24 czerwca umowa z PCO S.A. na sprzęt optoelektroniczny(1591 kompletów gogli noktowizyjnych MU-3ADM, 350 kompletów gogli noktowizyjnych MU-3AM, 250 lornetek noktowizyjnych NPL-1M, 500 strzeleckich celowników termowizyjnych SCT Rubin) o wartości 232 mln PLN brutto w latach 2022-2025;
 • 26 czerwca umowa z konsorcjum: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. na dostawę trzech niszczycieli minproj. 258 Kormoran II (258/4, 5 i 6) w latach 2026-2027 o wartości ok. 2,5 mld PLN brutto;
 • 1 lipca umowa z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. na dostawę w latach 2023-2029 32śmigłowców Leonardo AW149wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowo-symulatorowym za 8,25 mld PLN;
 • 5 lipca umowa z konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Huta Stalowa Wola S.A. (lider), WB Electronics S.A. i Rosomak S.A. na dostawę 70 kołowych bojowych wozów piechoty Rosomak (pojazdy bazowe z zasobów SZ RP) ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30w latach 2024-2027 o wartości 1,7 mld PLN;
 • 7 lipca umowa z norweską firmą Nammo Raufoss ASna dostawę (początek dostaw w 2022 r.) kilkunastu tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC Mk1 wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznymza ok. 184 mln PLN brutto;
 • 8 lipca umowa z konsorcjum Zamet-Głowno Sp. z o.o. sp. k. i Zakład Doskonalenia Zawodowego z Krakowa na dostawę 236 kompletów (156 w zamówieniu gwarantowanym za ok. 481 mln PLN i 80 w ramach opcji za ok. 227 mln PLN) w pełni wyposażonych Mobilnych Modułowych Stanowisk Dowodzeniaza ok. 708 mln PLN w latach 2022-2027;
 • 26 sierpnia umowa z firmą Hyundai Rotem z Republiki Korei na dostawę 180 czołgów podstawowych K2 wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz znaczącym zapasem amunicji w latach 2022-2025 o wartości 3,37 mld USD netto Umowy na pierwsze K2 oraz K9 zatwierdzone (zbiam.pl)Kolejne informacje o czołgach K2 dla Polski (zbiam.pl)Skrzynie biegów Renka do czołgów K2 dla Polski (zbiam.pl) Pierwsze czołgi K2 przekazane polskim żołnierzom (zbiam.pl);
 • 26 sierpnia umowa z firmą Hanwha Defensena dostawę 212 155 armatohaubic samobieżnych K9A1wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji w latach 2022-2026 o wartości 2,4 mld PLN netto;
 • 5 września umowa z Hutą Stalowa Wola S.A.na dostawę elementów dwóch dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) Regina ‒ 48 armatohaubic samobieżnych Krab, 22 wozów dowodzenia i dowódczo-sztabowych, 12 wozów amunicyjnych i dwóch warsztatów remontu uzbrojenia i elektroniki w latach 2025-2027. Zamówienie obejmuje również pakiety szkoleniowy i logistyczny i ma wartość 3,81 mld PLN brutto;
 • 6 września umowa z Rosomak S.A. na dostawę w latach 2024-2026 30 artyleryjskichwozów rozpoznawczych Rosomak-AWRza 1,59 mld PLN brutto (część pojazdów bazowych pochodzić będzie z zasobów SZ RP, część zostanie wyprodukowana od podstaw);
 • 6 września umowa z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 S.A. na dostawę 43 aparatowni łączności cyfrowej-transmisyjnej AŁC-Tw latach 2023-2026 o wartości 880 mln PLN brutto;
 • 6 września umowa z PCO S.A.na 5000 indywidualnych urządzeń optoelektronicznych (2334 lornetki termowizyjne NPL-1T, 2504 lornetki noktowizyjne NPL-1M i 400 strzeleckie celowniki termowizyjne SCT Rubin) w latach 2022-2025 o wartości 244,9 mln PLN brutto;
 • 6 września dwie umowy z Jelcz Sp. z o.o.Pierwsza określa warunki dostawy 382 samochodów Jelcz 442.32 i ma wartość 564,5 mln PLN brutto. Zawiera także prawo opcji umożliwiające rozszerzenie jej o kolejnych 750 aut za ponad 1,0 mld PLN. Samochody zakontraktowane w ramach zamówienia gwarantowanego mają zostać dostarczone w latach 2023-2026. Kolejna ma wartość 312,5 mln PLN brutto i dotyczy 167 pojazdów Jelcz 662.D43. Te mają trafić do użytkownika w latach 2023-2027. Także ona zawiera opcję umożliwiającą jej rozszerzenie o kolejnych 800 ciężarówek za ponad 1,0 mld PLN;
 • 6 września umowa z konsorcjum: Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. na dostawę w latach 2024-202514 kontenerowych kabin dowodzenia z elementami systemu IBCS(Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) oraz urządzeniami łączności i transmisji danych do dwóch baterii zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu IBCS/Patriot, zamówionych w ramach pierwszej fazy programu Wisła: sześciu kabin kierowania walką E-OPS (Engagement Operations IBCS EOC), sześciu kabin operacyjnych C-OPS (Current Operations IBCS EOC), dwóch kabin planowania operacji F-OPS (Future Operations IBCS EOC). Wartość umowy to 505,8 mln PLN brutto;
 • 16 września dwie umowy z Korean Aerospace Industries. Pierwsza na dostawę w latach 2023-2025 12 samolotów szkolno-bojowych FA-50 w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. Wartość umowy to ok. 705 mln USD netto. Dostawa samolotów nastąpić ma w drugiej połowie 2023 r. Druga dotyczy dostawy w latach 2025-2028 36 lekkich samolotów bojowych FA-50PL wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. Wartość umowy wynosi ok. 2,3 mld USD netto;
 • 20 października umowa z General Atomics – Aeronautical Systems Inc na leasing bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A Reaperz dwoma aparatamiza 70,6 mln USD netto;
 • 4 listopada umowa z Rosomak S.A. na dostawę 11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRTw latach 2024-2025 o wartości 144 mln PLN brutto (pojazdy bazowe będą pochodzić z zasobów SZ RP);
 • 4 listopada umowa z Hanwha Defensez Republiki Korei na dostawę 218 modułów polowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmu wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, zapasem amunicji, obejmującym kilkanaście tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia na dystansie 80 km i 290 km KTSSM oraz wsparciem technicznym producenta. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2023-2027, a wartość umowy to 3,55 mld USD netto;
 • 25 listopada umowa z Saab AB z Królestwa Szwecji na dostawę do 2027 r. dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT)o wartości 620 mln EUR netto;
 • 1 grudnia umowa z Rosomak S.A. na dostawę w latach 2024-2026 29 wozów ewakuacji medycznej Rosomak-WEM. Wartość zamówienia wynosi ok. 450 mln PLN brutto, a wszystkie pojazdy zostaną wyprodukowane od podstaw;
 • 14 grudnia umowa z Jelcz Sp. z o.o. na dostawę 59 pojazdów i podwozi specjalnychdo modułów polowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zamówionych Republice Korei (K239) i planowanych do zamówienia w Stanach Zjednoczonych (M142 HIMARS): dziewięciu pojazdów amunicyjnych do przewozu rakiet T28 TS ASV-H i 18 pojazdów amunicyjnych do przewozu rakiet T82 TS ASV-K oraz 18 podwozi specjalnych przystosowanych do montażu modułu wyrzutni LM K-MRLS – TS K-MRLS T45 oraz 4 podwozia na potrzeby prototypów kolejnych wersji pojazdów specjalnych. Wartość zamówienia wynosi ok. 330 mln PLN brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2023-2024;
 • 27 grudnia z Airbus Defence & Space na dostawę dwóch satelitów rozpoznania obrazowego Pléiades Neowraz ze stacją odbiorczą w Polsce. Satelity zostaną wyniesione na orbitę do 2027 r., a wartość zamówienia sięga 575 mln EUR netto. W ramach umowy od 2023 r. SZ RP otrzymają dostęp do zasobów informacji pozyskiwanych z obecnie funkcjonującej konstelacji satelitów Pléiades/Pléiades Neo.

Od 2015 r. wzrasta także liczba żołnierzy Wojska Polskiego ‒ Z 95 000 do ponad 160 000 (z 36 000 żołnierzy WOT). Obok modernizacji SZ RP, wzrost liczebności Wojska Polskiego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych ‒ szeregowych, podoficerów i oficerów jest kluczowy dla bezpieczeństwa Polski.

Stale prowadzona jest rekrutacja i szkolenie jak największej liczby osób. Uproszczony został system wstępowania do wojska poprzez utworzenie Wojskowych Centrów Rekrutacji. Wprowadzono nowy rodzaj służby ‒ Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową. Jest to służba przeznaczona dla ochotników, którzy odbywają 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Od wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny złożono blisko 20 000 wniosków do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Kolejnym elementem przyczyniającym się do wzrostu liczebności Wojska Polskiego jest zwiększenie corocznych limitów miejsc na wojskowych uczelniach. W obecnym roku akademickim 2022-2023 liczba miejsc na studiach wojskowych w akademiach w Warszawie, Dęblinie, Gdyni i Wrocławiu wzrosła o 450.

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła szereg korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służba w wojsku była atrakcyjna i konkurencyjna na rynku. Konsekwentnie tworzymy również stabilne i konkurencyjne warunki służby, także pod względem zarobków i perspektyw. W 2022 r. najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosi 4560 PLN. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2060 PLN, tj. o 82,4%. Wysokość przeciętnego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wraz z dodatkami wynosi 6304,74 PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2294,74 PLN. Dzięki zmianom w ustawie o zakwaterowaniu SZ RP żołnierze służący dotychczas na podstawie kontraktów uzyskali takie same uprawnienia jak żołnierze w służbie stałej. Otrzymali też wyższą odprawę mieszkaniową ‒ odpowiednio do okresu służby żołnierza ‒ zwiększoną z 80% do 100%.

Kolejne przyjęte w 2022 r. rozwiązania dotyczą m. in. świadczenia mieszkaniowego wypłacanego żołnierzom. Od 1 stycznia 2023 r. żołnierze otrzymają wyższe świadczenie. Dotychczas ‒ w zależności od garnizonu ‒ było to od 360 do 900 PLN, teraz będzie od 450 PLN do 1500 PLN netto miesięcznie. Dodatkowo, w 2022 r. wprowadzono wiele innych dodatków pieniężnych dla żołnierzy (np. dodatek kompensacyjny, specjalny) w wysokości od 45 do 5250 PLN i szeroki katalog kursów specjalistycznych. Żołnierze mają prawo do świadczenia motywacyjnego przyznawanego po 25 latach służby w wysokości 1500 PLN oraz po 28 latach służby 2500 PLN.

Formowane są nowe jednostki wojskowe. Tylko w tym roku wojsko wróciło m.in. do Kolna, Grajewa i Ciechanowa.

W tym roku zapadła również decyzja o sformowaniu dodatkowej dywizji zmechanizowane. Nowa dywizja będzie zlokalizowana na wschodzie Polski i stanowić będzie jeden z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i odbudowy potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej.

Polska jest aktywnym uczestnikiem działań na arenie międzynarodowej, co przejawia się między innymi we współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W styczniu br., w Strasburgu obyła się ceremonia przystąpienia Polski jako państwa ramowego do struktur Eurokorpusu. Ta wielonarodowa struktura w Strasburgu jest zdolna do planowania, przygotowywania i kierowania wielkoskalowymi i złożonymi operacjami wojskowymi. Te europejskie siły szybkiego reagowania dostępne są dla Unii Europejskiej i NATO.

Szczególnie istotne były również postanowienia czerwcowego szczytu NATO w Madrycie. Podczas spotkania przyjęto nową Koncepcję Strategiczną NATO, która wskazuje kluczowe cele i zadania Sojuszu w świetle coraz bardziej niebezpiecznej i nieprzewidywalnej sytuacji geopolitycznej. Szczególną uwagę poświęcono zapewnieniu bezpieczeństwa państw członkowskich ze wschodniej części Sojuszu, zwiększając obecność wojskową sił sojuszniczych w regionie, a także liczebność sojuszniczych sił wysokiej gotowości. W Madrycie zapadła decyzja, by rotacyjna obecność wojsk sojuszniczych zmieniła się w obecność stałą. Dodatkowo, decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, w Polsce powstało stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych, którego zadaniem jest dowodzenie amerykańskimi wojskami lądowymi na wschodniej flance NATO. Dzisiaj na terytorium Polski stacjonuje ponad 10 000 żołnierzy amerykańskich. Oprócz tego w Polsce obecne są siły sojusznicze w ramach wsparcia z: Kanady, Wielkiej Brytanii i w ramach Grupy Batalionowej wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej z Rumunii i Chorwacji.

Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, wspiera naszych wschodnich sąsiadów. W lutym br. szef MON podjął decyzję w sprawie nieodpłatnego przekazania uzbrojenia i sprzętu wojskowego z zasobów Sił Zbrojnych RP na rzecz Ukrainy. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tj. od 24 lutego, polska pomoc wojskowo-techniczna dla Ukrainy zaczęła dynamicznie wzrastać. Do tej pory przekazano Siłom Zbrojnym Ukrainy m.in.: czołgi i bojowe wozy piechoty, amunicję artyleryjską oraz strzelecką, przeciwlotnicze systemy rakietowe, samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, bezzałogowe statki powietrzne, amunicję krążąca, systemy artyleryjskie oraz inną broń defensywną i ofensywną, a także materiały medyczne, przeciwpożarowe i środki ochrony osobistej. Polska przekazała dotąd Ukrainie uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości ponad 2 mld USD.

Andrzej Kiński na podstawie informacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało rok 2022”

 1. Tak trzymać i oby tylko więcej długoletnich dużych kontraktów dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Szczęśliwego nowego roku dla całej Polski jak i dla Ukrainy.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc