Zaloguj

NBPWP Borsuk coraz bliżej wojska

Cztery dodatkowe prototypy/wozy przedseryjne NBPWP Borsuk w maju i czerwcu mają przejść w jednostce wojskowej tzw. badania w otoczeniu systemowym. Na razie kończą się ich badania zakładowe, a wkrótce rozpocznie się proces szkolenia wojskowych obsług. Zwracają uwagę różne typy gąsienic zastosowane w wozach na zdjęciach – ten na pierwszym planie ma kompozytowo-gumowe firmy Soucy Interntional Inc., zaś drugi metalowe z nakładkami gumowymi firmy DST Defence Service Tracks GmbH. Zwracają uwagę seryjne wersje głowic optoelektronicznych działonowego GOC-1 i dowódcy GOD-1.

Cztery dodatkowe prototypy/wozy przedseryjne NBPWP Borsuk w maju i czerwcu mają przejść w jednostce wojskowej tzw. badania w otoczeniu systemowym. Na razie kończą się ich badania zakładowe, a wkrótce rozpocznie się proces szkolenia wojskowych obsług. Zwracają uwagę różne typy gąsienic zastosowane w wozach na zdjęciach – ten na pierwszym planie ma kompozytowo-gumowe firmy Soucy Interntional Inc., zaś drugi metalowe z nakładkami gumowymi firmy DST Defence Service Tracks GmbH. Zwracają uwagę seryjne wersje głowic optoelektronicznych działonowego GOC-1 i dowódcy GOD-1.

NBPWP Borsuk coraz bliżej wojska

Dobiegają końca badania kwalifikacyjne prototypu Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk, w pełnym toku są także próby zakładowe czterech dodatkowych prototypów/pojazdów przedseryjnych. Wszystko wskazuje na to, że późną wiosną tego roku, zgodnie z planem, rozpoczną się ich badania w otoczeniu systemowym, prowadzone w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

Proces rozwoju NBPWP Borsuk – nie bez przeszkód i przy budżecie stanowiącym ułamek kosztów tego typu programów prowadzonych na Zachodzie (po aneksowaniu w październiku 2023 r. budżet projektu wzrósł do ponad 350 mln PLN; faktycznie zaangażowane przez wykonawców środki własne można szacować na mniej więcej odpowiadające tej kwocie) – trwa już od dekady, ale w jego ramach powstał bardzo nowoczesny wóz bojowy. Jego wdrożenie do służby będzie dla Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych większym wyzwaniem niż pojawienie się w linii pierwszych czołgów K2 i M1A1 FEP Abrams.

Stąd też od pewnego czasu projekt rozwojowy „Nowy bojowy, pływający, wóz piechoty”, prowadzony w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-BiO5/001/05/2014 z 24 października 2014 r. przez konsorcjum w składzie (aktualnym): Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Inżynierii Mechanicznej), Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Warszawska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. i Rosomak S.A., jest nie tylko najważniejszym przedsięwzięciem dla Huty Stalowa Wola S.A., ale także jednym z kluczowych dla resortu obrony narodowej.

Hydropneumatyczne zawieszenie Borsuka w połączeniu z silnikiem o dużej mocy przekazującym moment obrotowy poprzez automatyczną skrzynię biegów zapewniają doskonałe charakterystyki trakcyjne także w trudnym terenie. Gąsienice kompozytowo-gumowe dodatkowo redukują wibracje i hałas oraz poprawiają płynność jazdy.

Hydropneumatyczne zawieszenie Borsuka w połączeniu z silnikiem o dużej mocy przekazującym moment obrotowy poprzez automatyczną skrzynię biegów zapewniają doskonałe charakterystyki trakcyjne także w trudnym terenie. Gąsienice kompozytowo-gumowe dodatkowo redukują wibracje i hałas oraz poprawiają płynność jazdy.

Jego przebieg regularnie, w ramach dostępności informacji, które notabene są bardzo reglamentowane, staramy się przybliżać na łamach „Wojska i Techniki”. Zaproszenie w połowie lutego grupy dziennikarzy branżowych do odwiedzenia Huty Stalowa Wola S.A. w celu zapoznania się z aktualnie realizowanymi i perspektywicznymi programami, a także planami inwestycyjnymi spółki, stało się okazją także do przybliżenia stanu zaawansowania programu Borsuk.

NBPWP Borsuk coraz bliżej wojska

Przypomnijmy, że od 24 września 2022 r. trwają wyczerpujące badania kwalifikacyjne prototypu Borsuka (szerzej w WiT 12/2022), których zakończenie planowane jest wg obecnego harmonogramu na kwiecień tego roku. Ostatni aneks do umowy rozwojowej z 11 października ub.r. podniósł budżet projektu do 350,7 mln PLN, z czego na dofinansowanie przypada 330,9 mln PLN, a wkład własny wykonawcy to 19,85 mln PLN. Ustalił on także termin całkowitego zakończenia pracy rozwojowej na 23 grudnia 2025 r.

W międzyczasie, 28 lutego ub.r., Agencja Uzbrojenia zawarła z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i Hutą Stalowa Wola S.A. umowę ramową na dostawę 1014 „liniowych” Borsuków i 341 wozów specjalistycznych na bazie uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej (UMPG): wozów rozpoznawczych Żuk, wozów dowodzenia Oset, wozów ewakuacji medycznej Gotem, wozów zabezpieczenia technicznego Gekon i wozów rozpoznania skażeń Ares.

Jest to umowa ramowa, a więc nie powoduje zobowiązań finansowych, ale jako porozumienie stron stanowi bazę do ustalenia warunków współpracy, które zostaną uszczegółowione w kolejnych umowach wykonawczych. To także podstawa do określenia kierunków niezbędnych inwestycji związanych z seryjną produkcją, a także rozpoczęcia negocjacji z zewnętrznymi (w tym zagranicznymi) dostawcami zespołów i komponentów w ramach budowy, mającego funkcjonować wiele lat, łańcucha dostaw.

Zobacz więcej materiałów w pełnym wydaniu artykułu w wersji elektronicznej >>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc