Zaloguj

Kolejny pracowity rok Jelcza

Dużym osiągnięciem Jelcz Sp. z o.o. w 2023 r. była adaptacja podwozia P882.57 do roli nośnika wyrzutni wieloprowadnicowego systemu rakietowego K239 Chunmu/Homar-K, skompletowanie podwozi prototypowych P882.57 T45 i przygotowanie do ich integracji z modułem wyrzutni w Republice Korei, a potem wyprodukowanie partii seryjnych samochodów, które z wyrzutniami zintegrowała Huta Stalowa Wola S.A. A to wszystko w iście ekspresowym tempie – od zawarcia umowy do dostarczenia pierwszej wyrzutni 18. pułkowi artylerii z Nowej Dęby minął niespełna rok.

Dużym osiągnięciem Jelcz Sp. z o.o. w 2023 r. była adaptacja podwozia P882.57 do roli nośnika wyrzutni wieloprowadnicowego systemu rakietowego K239 Chunmu/Homar-K, skompletowanie podwozi prototypowych P882.57 T45 i przygotowanie do ich integracji z modułem wyrzutni w Republice Korei, a potem wyprodukowanie partii seryjnych samochodów, które z wyrzutniami zintegrowała Huta Stalowa Wola S.A. A to wszystko w iście ekspresowym tempie – od zawarcia umowy do dostarczenia pierwszej wyrzutni 18. pułkowi artylerii z Nowej Dęby minął niespełna rok.

Kolejny pracowity rok Jelcza

Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok będzie niezwykle pracowity dla zakładów Jelcz Sp. z o.o. Tak naprawdę dobra passa jelczańskich zakładów trwa nieprzerwanie od kilku lat i nierozerwalnie wiąże się z przyspieszoną rozbudową oraz modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP. Pojazdy produkowane przez Jelcza są lub będą wykorzys-tane we wszystkich kluczowych programach modernizacyjnych Wojska Polskiego – Wisła, Pilica+, Narew, Homar, Morska Jednostka Rakietowa, Baobab-K, Parki Pontonowe, etc. Dolnośląskie zakłady dostarczają też od lat różnorodne pojazdy zabezpieczenia logistycznego, w tym od niedawna tak zaawansowane jak ciągniki do zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego typu Jak.

Nowy rok rozpoczął się mocnym akcentem – już 12 stycznia Jelcz Sp. z o.o. zawarła z Agencją Uzbrojenia kolejną umowę na dostawę kilkudziesięciu (dokładnej liczby nie ujawniono) zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o masie do 70 ton Jak. Spółka ma w jej ramach dostarczyć ciągniki siodłowe z opancerzoną kabiną Jelcz C882.62 i naczepy niskopodwoziowe ST775-20W produkcji Demarko S.A. Wartość umowy to ok. 500 mln PLN brutto, a zrealizowana ma zostać do końca 2027 r.

To już druga partia takich zestawów dla Wojska Polskiego, bowiem w ubiegłym roku zakończona została realizacja pierwszej umowy na dostawę zestawów Jak. Zawarto ją 29 maja 2019 r. i dotyczyła – wraz z prawem opcji – 23 zestawów i trzech dodatkowych ciągników. Sumaryczna wartość tego kontraktu wyniosła 126,5 mln PLN brutto (szerzej w WiT 11/2020).

Zawarcie pierwszej umowy w bieżącym roku już 12 stycznia daje nadzieję, że będzie on obfitował w nowe zamówienia resortu obrony, przynajmniej na takim poziomie jak miniony.

❚ 2023 r. – podsumowanie zawartych umów

Miniony rok był dla spółki Jelcz ważny nie tylko z racji zawarcia kolejnych umów na dostawę samochodów i podwozi do Sił Zbrojnych RP, relizacji w ekspresowym tempie przygotowania do integracji oraz dostarczenia podwozi Jelcz P882.57 T45 do wyrzutni wieloprowadnicowego systemu rakietowego K239 Chunmu/Homar-K, a także premiery prototypów pojazdów 3. generacji, które wkrótce wyznaczać będą przyszłość firmy.

Już 12 stycznia 2024 r. Jelcz Sp. z o.o. zawarła z Agencją Uzbrojenia kolejną umowę na dostawę kilkudziesięciu zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o masie do 70 ton Jak. Spółka dostarczy w jej ramach ciągniki siodłowe z opancerzoną kabiną Jelcz C882.62 (na zdjęciu) i naczepy niskopodwoziowe ST775-20W produkcji Demarko S.A.

Już 12 stycznia 2024 r. Jelcz Sp. z o.o. zawarła z Agencją Uzbrojenia kolejną umowę na dostawę kilkudziesięciu zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o masie do 70 ton Jak. Spółka dostarczy w jej ramach ciągniki siodłowe z opancerzoną kabiną Jelcz C882.62 (na zdjęciu) i naczepy niskopodwoziowe ST775-20W produkcji Demarko S.A.

Do 31 grudnia 2023 r. Jelcz Sp. z o.o. wyprodukowała 406 pojazdów. Obecnie kończy się proces przekazywania ostatnich z tej partii do Sił Zbrojnych RP. Wśród nich są zarówno ciężarówki logistyczne, jaki i specjalistyczne, wieloosiowe podwozia o znacznym stopniu komplikacji, przeznaczone do zabudowy uzbrojenia i wyposażenia elektronicznego, zamawianych m.in. w ramach programów Wisła i „mała Narew”.

Za pierwszy sukces w 2023 r. należy uznać zamówienie 28 kwietnia przez Agencję Uzbrojenia w konsorcjum PGZ-PILICA+, którego członkiem jest Jelcz Sp. z o.o., oprócz modernizacji sześciu już dostarczonych, także 16 nowych baterii przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego (PSR-A) Pilica, które wejdą w skład ukompletowania perspektywicznego zestawu rakietowo-artyleryjskiego (ZRA) Pilica+. Wartość umowy to blisko 3 mld PLN brutto, a czas realizacji określono na lata 2025–2029. Wychodząc ze struktury baterii PSR-A Pilica, oznacza to potrzebę zamówienia w Jelczu kolejnych 176 podwozi modelu 442.32 w układzie 4×4 i P662D.35 w układzie 6×6.

Kolejny pracowity rok Jelcza

Z kolei 14 czerwca konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Huty Stalowa Wola S.A. zawarło z Agencją Uzbrojenia umowę o wartości 510 mln PLN brutto na dostawę 24 pojazdów minowania narzutowego (PMN) Baobab-K w latach 2026–2028. Spółka Jelcz jest producentem podwozi bazowych typu P882.53 w układzie 8×8 do tych pojazdów (szerzej w WiT 5 i 6/2023).

Pierwsze samodzielne umowy spółka w ubiegłym roku zawarła w lipcu. 12 lipca z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 S.A. z Zegrza podpisano umowę na dostawę 43 pojazdów bazowych Jelcz P882.53 8×8, z czteroosobową kabiną opancerzoną, przeznaczonych do zabudowy Aparatowni Łączności Cyfrowo-Transmisyjnej (AŁC-T), które wejdą m.in. w skład systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła oraz Narew. Łączna wartość umowy to 112 mln PLN netto. Dostawy wszystkich pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024–2026, zaś wspomniane aparatownie WZŁ nr 1 S.A. przekaże na mocy umowy z Agencją Uzbrojenia z 6 września 2022 r. o wartości 880 mln PLN brutto.

W tym samym miesiącu – 18 lipca – zawarte zostały dwie umowy z francuską spółką CNIM Systèmes Industriels (CSI), dostawcą zestawów mostów pontonowych PFM dla Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w ramach programu Daglezja-P. Podpisano z nią umowę ramową, dotyczącą wieloletnich dostaw podczas realizacji obecnego i kolejnych kontraktów wykonawczych CSI z Agencją Uzbrojenia (na mocy umowy ramowej z 15 czerwca 2022 r. o wartości 1,5 mld PLN brutto, z terminem realizacji do końca 2026 r.), a także pierwszą wykonawczą, opiewającą na dostawę 24 ciągników siodłowych Jelcz C662.D43, które mają zostać dostarczone do końca bieżącego roku.

To zamówienie, o wartości ponad 52 mln PLN netto, jest z kolei wynikiem umowy wykonawczej CSI z Agencją Uzbrojenia z 22 sierpnia 2022 r. o wartości ok. 300 mln PLN brutto, dotyczącej dostawy pierwszych dwóch zestawów mostów pontonowych w 2025 r. Oprócz samych ciągników, Jelcz Sp. z o.o. przeprowadzi badania pojazdów, dostarczy pakiety obsługowy i szkoleniowy oraz opracuje dokumentację użytkową.

Kolejny pracowity rok Jelcza

Chociaż na XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach spółka tym razem nie zawarła umów na dostawę swoich pojazdów, to jednak Agencja Uzbrojenia podpisała w trakcie jego trwania pakiet umów wykonawczych, które zaowocują takimi zamówieniami w przyszłości (niektóre już zostały zawarte, o czym dalej). Chodzi w pierwszej kolejności o trzy umowy międzyrządowe w ramach programu Foreign Military Sales na dostawę elementów trzech dywizjonów (sześciu baterii, czyli 12 jednostek ogniowych) rakietowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot/IBCS w ramach realizacji drugiej fazy programu zestawu rakietowego obrony powietrznej średniego zasięgu (ZROP-SZ) Wisła. Ich łączna wartość wynosi 9,3 mld USD netto. Wszystkie podwozia bazowe oraz samochody ciężarowe, w układach 4×4, 8×8 i 10×10, pozyskiwane w ramach Wisły pochodzą z Jelcza, zatem w 2024 r. można spodziewać się zawarcia pierwszych umów na ich dostawę.

Zobacz więcej materiałów w pełnym wydaniu artykułu w wersji elektronicznej >>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc