Zaloguj

Seryjne Kormorany dwa

Uroczyste wodowanie Albatrosa, pierwszego seryjnego Kormorana II. Prototyp był efektem pracy rozwojowej, zaś para jego bliźniaków budowana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum przemysłowym.

Uroczyste wodowanie Albatrosa, pierwszego seryjnego Kormorana II. Prototyp był efektem pracy rozwojowej, zaś para jego bliźniaków budowana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum przemysłowym.

10 października w Gdańsku odbyła się potrójna uroczystość związana z programem budowy niszczycieli min projektu 258 Kormoran II. Powstają one w wyniku kooperacji trzech spółek tworzących konsorcjum – gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Remontowa Holding, będącej podmiotem wiodącym, oraz gdyńskich firm należących do Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. i PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.

Pierwszym ze wspomnianych wydarzeń było położenie stępki ostatniego z zamówionych Kormoranów II, jednostki 258/3, czyli przyszłego ORP Mewa. Proces uwieczniony przyspawaniem do konstrukcji sekcji dennej D5 medalu okolicznościowego odbył się w hali wyposażonej w systemy monitoringu i urządzenia filtrujące oraz kontrolujące m.in. czystość i temperaturę powietrza, a także zapobiegające przedostawaniu się do środka drobin materiałów ferromagnetycznych i innych zanieczyszczeń z zewnątrz. Wszytko to dlatego, że konstrukcja Kormoranów II bazuje na niemagnetycznej stali austenitycznej, wymagającej specyficznej technologii obróbki. Cięcie blach do budowy Mewy zainicjowano 19 czerwca tego roku.
Po położeniu stępki przyszedł czas na chrzest drugiego w serii ORP Albatros, którego stępkę położono 5 grudnia 2018 r. Jego matką chrzestną została Krystyna Patz, żona wadm. Jerzego Patza, który m.in. dowodził poprzednim okrętem o tej nazwie – trałowcem bazowym proj. 206F (w służbie 1965––1994), zbudowanym w tej samej stoczni (wówczas Północna im. Bohaterów Westerplatte). Zwieńczeniem uroczystości było zwodowanie tego niszczyciela min z użyciem doku pływającego nr 2.
Obecnie Albatros będzie w dalszym ciągu wyposażany i szykowany do prób zakładowych na uwięzi HAT, później zaś morskich SAT. W tym etapie jego budowy, jak też kolejnych, zmierzających do przygotowania jednostki do zdania zamawiającemu, czyli Inspektoratowi Uzbrojenia, i w konsekwencji użytkownikowi, czyli Marynarce Wojennej, ważną rolę odegra Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Jest on bowiem odpowiedzialny za dostarczenie i integrację na Kormoranach II szeregu nowych autorskich rozwiązań, opracowanych z myślą o tym programie.

Od pracy rozwojowej do serii

Wprowadzenie do służby prototypowego niszczyciela min proj. 258 Kormoran II ORP Kormoran, co nastąpiło 28 listopada 2017 r., poprzedziły liczne próby i testy na morzu. Okręt powstawał w ramach pracy rozwojowej i konieczne było sprawdzenie zastosowanych na nim rozwiązań pod kątem zgodności z wymaganiami taktyczno-technicznymi. Nowe niszczyciele min to pierwsze jednostki polskiego projektu i budowy, które wykorzystują zintegrowany system walki. Jest nim SCOT (Ship COmbat Tactical), opracowany w CTM. System był niejednokrotnie nagradzany, m.in. „Bursztynowym Medalionem” w czasie targów BaltMilitaryExpo w Gdańsku w czerwcu 2018 r. i Nagrodą Prezydenta RP na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu 2018 r.
Mnogość sensorów i efektorów na jednostkach pływających wymaga spięcia ich w jednolitą strukturę, ułatwiającą przepływ informacji, ich analizę oraz wspomaganie w podejmowaniu decyzji, jak też w szkoleniu załogi. Podstawową funkcją SCOT-a jest zatem integracja podsystemów okrętowych, w tym: zwalczania celów powietrznych, nawodnych, podwodnych i zagrożeń asymetrycznych, obserwacji technicznej, systemu łączności oraz zintegrowanego systemu nawigacyjnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływania, monitorowania aktualnego położenia geograficznego i parametrów ruchu jednostki oraz wypracowania obrazu sytuacji taktycznej. Ponadto SCOT wspiera załogę okrętu w efektywnym wykorzystaniu sensorów i efektorów, a także w planowaniu misji, wspomaganiu decyzyjnym oraz monitorowaniu realizacji zadań.
SCOT został już szczegółowo sprawdzony w warunkach rzeczywistych, na morzu, na prototypowym ORP Kormoran. Na bazie zgromadzonych doświadczeń jest on modyfikowany w celu osiągnięcia optymalnej konfiguracji. Niestety, na razie nie znamy szczegółów tych zmian.
Z systemem SCOT współpracują inne urządzenia okrętowe rodem z CTM – konsole systemu dowodzenia okrętem i kierowania środkami walki rozmieszczone w bojowym centrum informacyjnym jednostki. Za pośrednictwem monitorów wysokiej rozdzielczości operatorzy mają dostęp do intuicyjnych interfejsów systemu z przejrzystym zobrazowaniem, wspomaganiem procesu dowodzenia oraz możliwością użycia uzbrojenia i wyposażenia okrętu. Wielofunkcyjne konsole operatorskie pozwalają na realizację zadań z dowolnej z nich po zalogowaniu operatora na odpowiednią rolę funkcyjną. Oprócz konsol wielozadaniowych, system wykorzystuje dodatkowy wielkoformatowy wyświetlacz ścienny, umożliwiający prezentację wybranego zakresu informacji.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc