Zaloguj

DGT 25 lat służy, łączy, integruje

DGT 25 lat służy, łączy, integruje

DGT 25 lat służy, łączy, integruje

Elastyczne integrowanie wielu systemów łączności jest niezbędne do zapewnienia interoperacyjności różnorodnie wyposażonych lub odmiennie zorganizowanych służb i użytkowników. Od 25 lat ta umiejętność jest strategicznym atutem gdańskiego producenta systemów telekomunikacyjnych – firmy DGT Sp. z o.o., zapewniając mu trwałą pozycję zaufanego dostawcy i integratora dla wojska oraz dla cywilnych służb ratowniczych, kryzysowych i porządku publicznego.

Zdobywana latami wiedza ekspercka DGT bywała też wielokrotnie doceniana przez komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych, których ekonomika rozwoju sieci często zmusza do łączenia budowanych w różnym czasie urządzeń i sieci. Pochodzące od wielu producentów systemy różnych generacji z reguły nie są do końca ustandaryzowane. Są trudne do zestrojenia ze względu na odmienne koncepcje techniczne, a na świecie jest niewiele firm, które podejmują się skutecznego rozwiązywania tego rodzaju problemów.
DGT w swoim czasie został podstawowym dostawcą systemów stacjonarnej łączności jawnej dla jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Systemy DGT są też dobrze znane żołnierzom polskich misji wojskowych w: Bośni, Kosowie, Iraku, Czadzie, Kongo i Afganistanie. Polowe, mobilne systemy telekomunikacyjne DGT są wykorzystywane podczas misji stabilizacyjnych, ćwiczeń na poligonach, wreszcie w celu zabezpieczenia łączności na polu walki. Urządzenia wchodzą również w skład wyposażenia wozów Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10/CT, które mają za zadanie zabezpieczyć łączność jawną i organizację węzła łączności tymczasowego stanowiska dowodzenia.
Pomimo bezwzględnej konkurencji ze strony lepiej rozpoznawalnych światowych marek, systemy DGT są też jednym z istotnych elementów ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego OST 112, rozwijanego obecnie w ramach projektu System Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112.
W wyposażanych i integrowanych przez DGT w całej Polsce od 2011 roku, węzłach i centrach powiadamiania ratunkowego OST 112 zgłoszenia zdarzeń odbywają się między innymi przy pomocy konsol dyspozytorskich DGT 5810-10 i serwerów komunikacyjnych produkcji DGT. Obsługują one obecnie ok. 20 milionów połączeń rocznie. Jednym z podstawowych wyzwań technicznych, których rozwiązania podjęło się z powodzeniem DGT było skrócenie czasu podjęcia i obsługi połączenia.
Prace badawczo-rozwojowe DGT nadal skupiają się na problematyce zarządzania informacją w systemach obsługujących misje krytyczne. Chodzi o dążenie do: skuteczniejszego zarządzania zasobami służb ratunkowych i porządku publicznego, w tym skracanie czasu zadysponowania środkami, lepszej organizacji działań w miejscu zdarzenia, zapewnienia interoperacyjności różnych służb, technicznego wspomagania procesów decyzyjnych.
DGT jest nie tylko przygotowane do modernizacji sieci łączności Sił Zbrojnych RP, w tym z myślą o formowanej obecnie obronie terytorialnej, ale zamierza rozwijać i oferować nowe rozwiązania i systemy, mogące znaleźć zastosowanie w typowych misjach wojskowych, ale także pododdziałach obrony cyberprzestrzeni.
Rdzennie polska firma z ograniczoną zdolnością zdobywania najbardziej opłacalnych światowych rynków, pokazała nie raz, że potrafi skutecznie konkurować z największymi koncernami sektora telekomunikacji, IT i zbrojeniowego, bynajmniej nie tylko wykorzystując nisze, których inni nie zagospodarowali, ale również wykazując zdolność opracowania oryginalnych innowacyjnych rozwiązań.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc