Zaloguj

Hyundai Rotem strategiczna współpraca SZ RP

Dziś w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych SZ RP jest już 46 czołgów K2GF. W przyszłym roku dostawy pierwszej zamówionej partii, liczącej 180 wozów, mają się zakończyć, co pozwoli na przezbrojenie trzech batalionów 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Dziś w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych SZ RP jest już 46 czołgów K2GF. W przyszłym roku dostawy pierwszej zamówionej partii, liczącej 180 wozów, mają się zakończyć, co pozwoli na przezbrojenie trzech batalionów 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Hyundai Rotem – strategiczna współpraca z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym

Podczas zorganizowanej przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. XIX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy – Nowoczesne Technologie
dla Bezpieczeństwa Państwa, która odbyła się 17 kwietnia w warszawskim hotelu Novotel Warszawa Airport, gen. bryg. rez. Eui-Seong Lee, starszy wiceprezes Hyundai Rotem Company ds. systemów obronnych, potwierdził wcześniejsze deklaracje dotyczące planów strategicznej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym, w tym licencyjnej produkcji w naszym kraju czołgów K2PL oraz wspólnego rozwoju wozów bojowych nowej generacji.

27 lipca 2022 r. firma Hyundai Rotem Company (HRC) zawarła z Agencją Uzbrojenia umowę ramową na dostawę do Sił Zbrojnych RP 1000 czołgów podstawowych K2 od roku 2022 do początku lat 30. Porozumienie stanowiło, że w pierwszym etapie miałoby zostać dostarczonych 180 wozów K2 (sprzęt trzech batalionów czołgów plus wozy szkolne), wyprodukowanych w Republice Korei i generalne reprezentujących standard czołgów dostarczanych Wojskom Lądowym Sił Zbrojnych Republiki Korei.

Czołgi te, wraz ze 116 Abramsami (dwa bataliony) w wersji M1A1FEP, pozwolić miały na wypełnienie luki powstałej w jednostkach Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych po przekazaniu po wybuchu wojny Siłom Zbrojnym Ukrainy kilkuset czołgów T-72M/M1/M1R i PT-91 Twardy.

W drugim etapie miałoby zostać pozyskanych 820 czołgów (sprzęt 14 batalionów) w dostosowanym do polskich wymagań standardzie K2PL, część których wyprodukowanych miałaby zostać w Republice Korei, ale przy rosnącym udziale dostaw realizowanych przez polski przemysł, a docelowo ich licencyjną produkcję opanować miałby nasz przemysł obronny. Przyjęty wówczas harmonogram zakładał, że dostawy tych wozów miałyby się rozpocząć w 2026 r. i potrwać mniej więcej do 2034 r.

Hyundai Rotem – strategiczna współpraca z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym

Sukcesywnie, począwszy od 2026 r., do standardu K2PL miałyby zostać doprowadzone także wozy K2 dostarczone w ramach pierwszego etapu programu. W bardziej odległej perspektywie, we współpracy placówek naukowo-badawczych i przemysłów obydwu partnerskich państw, miałby zostać opracowany i wdrożony do produkcji czołg nowej generacji, obecnie umownie oznaczony Next Generation MBT (K3/K3PL). Wozy takie wytwarzane byłyby w obydwu krajach zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych Republiki Korei, jak i Wojska Polskiego, a także na eksport, w zakładach na terytorium obydwu państw.

Hyundai Rotem Company potwierdza wszystkie wcześniej złożone deklaracje dotyczące planów strategicznej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym, w tym ustanowienia potencjału obsługowego, licencyjnej produkcji w naszym kraju czołgów K2PL oraz wspólnego rozwoju wozów bojowych nowej generacji.

Hyundai Rotem Company potwierdza wszystkie wcześniej złożone deklaracje dotyczące planów strategicznej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym, w tym ustanowienia potencjału obsługowego, licencyjnej produkcji w naszym kraju czołgów K2PL oraz wspólnego rozwoju wozów bojowych nowej generacji.

W miesiąc od zawarcia umowy ramowej, 26 sierpnia 2022 r. polski resort obrony narodowej podpisał z HRC pierwszą umowę wykonawczą, dotycząca dostawy 180 czołgów K2GF (od Gap Filler, dosłownie wypełniacz luk), o wartości 3,37 mld USD netto. Realizacja dostaw tych wozów miała nastąpić w latach 2022–2025. Pojazdy miały pochodzić z bieżącej produkcji (pierwszych 10 miało być czołgami zamówionymi przez Wojska Lądowe Republiki Korei w ramach III serii produkcyjnej, a pozostałe – także w standardzie III serii – skompletowane kosztem opóźnienia dostawy wozów IV serii do południowokoreańskich jednostek).

Czołgi te odpowiadają swym standardem wozom dostarczanym Siłom Zbrojnym Republiki Korei, różnice polegają na montażu standardowych dla Wojska Polskiego środków łączności zewnętrznej i wewnętrznej (instalacja sprzętu następuje na terenie Polski), a także przystosowania do zabudowy terminali systemu zarządzania polem walki (BMS) SitaWare FrontLine, jaki otrzymują także polskie czołgi Abrams. Jeszcze w Republice Korei na czołgi nanoszony jest polski kamuflaż.

Pierwsza partia K2, licząca wspomnianych 10 wozów, dotarła do portu w Gdyni 5 grudnia 2022 r., a więc niewiele ponad trzy miesiące od zawarcia umowy ich dostawy! 16 czerwca 2023 r. do Polski przypłynęło 18 kolejnych K2GF, zaś w marcu 2023 r., w trzech partiach (11 marca, 17 marca i 19 marca), 18 dalszych.

Obecnie (koniec kwietnia) w Polsce jest zatem 46 czołgów K2GF. W drugiej połowie br. przekazanych zostanie 38 kolejnych, a realizacja pierwszej umowy dostawy zakończyć się ma w 2025 r., kiedy do Polski dotrzeć powinno pozostałych 96 wozów. Wszystkie czołgi tego typu trafiają do związków taktycznych 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Olsztynie.

Jako pierwszy uzbrojono w nie 1. batalion czołgów z Morąga, wchodzący w skład 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Jeszcze w tym roku ma zostać zainicjowany proces przezbrajania w południowokoreańskie czołgi pierwszego z dwóch batalionów czołgów 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa.

Hyundai Rotem – strategiczna współpraca z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym

Jak podkreślił w swym wystąpieniu podczas XIX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy – Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Państwa gen. Lee, pomyślna współpraca z Hyundai Rotem Company a Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym już trwa, ale kluczem do budowy strategicznego, orientowanego na przyszłość partnerstwa będzie realizacja kolejnych etapów programu K2 w Polsce.

Zakładają one m.in. zbudowanie nad Wisłą zdolności do obsługi czołgów K2 w pełnym ich cyklu życia, bazując na potencjale
SZ RP i polskiego przemysłu; wspólne opracowanie wersji K2PL i uruchomienie jej produkcji w Republice Korei, a potem w Polsce, na bazie transferu technologii kluczowych elementów z HRC (w tym armaty, elementów zawieszenia hydropneumatycznego, układu zautomatyzowanego ładowania armaty, możliwość w zakresie współprodukcji silników i układu przeniesienia napędu – wymaga odrębnych porozumień z Hyundai Infracore i SNT itp.) oraz współpracy z partnerami z Republiki Korei; wreszcie podjęcie wspólnych działań zmierzających do eksportu wyprodukowanych w Polsce czołgów.

HRC ocenia, że pełne wdrożenie programu K2 w Polsce poskutkuje zauważalnym wzrostem produktu krajowego brutto Polski (wg HRC kwota przychodów z tego tytułu może sięgać 60 mld PLN), a także utworzeniem i późniejszym wieloletnim utrzymaniem ponad 10 000 miejsc pracy w naszym kraju (producent, poddostawcy bezpośredni i pośredni, obszar wsparcia eksploatacji itp.).

Bazą do zacieśnienia współpracy z polskim przemysłem obronnym powinny być dotąd zawarte porozumienia z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. – memorandum o partnerstwie w obszarach czołgów, transporterów opancerzonych i lądowych systemów bezzałogowych z 7 września 2022 r., tzw. Term Sheet, czyli dokument określający zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ S.A. i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. a HRC w zakresie produkcji, dostaw oraz obsługi czołgów K2PL z 23 lutego 2023 r., wreszcie umowa o utworzeniu konsorcjum PGZ S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. wraz z HRC, którego celem będzie wspólne oferowanie SZ RP czołgów K2PL oraz wozów towarzyszących „rodziny K2PL”.
Jak wspomniano, w ramach kolejnych etapów programu K2, Siły Zbrojne RP mają otrzymać w latach 2026–2034 820 czołgów K2PL, z których 320 wyprodukowanych zostałoby w Republice Korei, ale z udziałem polskiego przemysłu obronnego, zaś pozostałych 500 na licencji w Polsce. W 2026 r. miałaby rozpocząć się modernizacja czołgów K2GF do standardu K2PL. W Polsce powstać mogłoby także 176 pojazdów wsparcia działań czołgów K2PL na podwoziach gąsienicowych, nie licząc dodatkowych pojazdów kołowych standardowych dla SZ RP typów.

Zobacz więcej materiałów w pełnym wydaniu artykułu w wersji elektronicznej >>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc