Zaloguj

XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

WIT_2_2016_konfW dniach 19–22 września 2016 r. w hotelu Zamku Ryn na Mazurach odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa UZBROJENIE 2016 pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa – NATUB. Jej organizatorami są: Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej (od 1996 r.) i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki (od 2008 r.). Konferencji będzie towarzyszyło IX Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pt. Zarządzanie sprzętem uzbrojenia i elektroniki w Siłach Zbrojnych RP.

Celem Konferencji jest przedstawienie oryginalnych, dotychczas nie prezentowanych prac, zawierających dorobek naukowy i myśl techniczną w zakresie najogólniej pojętych zagadnień technicznych uzbrojenia i bezpieczeństwa oraz wymiana doświadczeń między jej uczestnikami. Tematyka obrad będzie koncentrowała się wokół następujących obszarów problemowych:

 • techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP,
 • uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI wieku,
 • systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe,
 • systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej,
 • wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów,
 • systemy kierowania ogniem,
 • balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa,
 • fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne,
 • bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia,
 • ochrona i obrona anty- oraz kontrterrorystyczna,
 • bezpieczeństwo infrastruktury i osób.

Patronat naukowy nad obradami Konferencji objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, natomiast patronat medialny – miesięcznik „Wojsko i Technika. Bezpieczeństwo, Uzbrojenie, Przemysł” i Magazyn Strzelecki „Broń i Amunicja”.
Nadesłane w wersji elektronicznej (na adres: mku@wat.edu.pl) referaty w języku angielskim lub polskim, po zakwalifikowaniu przez Radę Naukowo-Programową (której przewodniczy dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński), zostaną – po pozytywnej recenzji – opublikowane w materiałach konferencyjnych, a najlepsze z nich – w kwartalniku naukowym „Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa” (8 pkt – „lista B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Konferencji, będzie towarzyszył V Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Siemienowicza – za najlepszą publikację konferencyjną z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa. Do konkursu, któremu będzie przewodniczył dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT prof. dr hab. inż. Józef Gacek, mogą przystąpić autorzy zakwalifikowanych referatów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.2

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc