Zaloguj

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2020

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa rozpoczęła dyskusja o strategii morskiej Polski w kontekście wyzwań politycznych, wojskowych i gospodarczych.

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa rozpoczęła dyskusja o strategii morskiej Polski w kontekście wyzwań politycznych, wojskowych i gospodarczych.

23 stycznia w Warszawie, już po raz piąty, odbyło się Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Akademię Marynarki Wojennej z Gdyni. Miesięcznik „Wojsko i Technika” ponownie objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa. W czasie jej trwania przedstawiciele administracji państwowej, Sił Zbrojnych RP i przemysłu mogą dyskutować o różnych aspektach bezpieczeństwa morskiego oraz problematyce modernizacji naszej floty.
W tegorocznym Forum licznie wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, instytucji wojskowych i cywilnych, a także sił zbrojnych państw sojuszniczych i partnerskich oraz przemysłu stoczniowego z Polski, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Włoch. Poniżej przedstawiamy podsumowanie wypowiedzi i prezentacji z tej konferencji.
Podsekretarz stanu w MON Paweł Woźny podkreślał podczas swojego wystąpienia, że zagrożenia naszego bezpieczeństwa morskiego są jasno określone. Stwierdził, że: najważniejszym czynnikiem destabilizującym bezpieczeństwo morskie w naszym regionie jest Rosja. Ponadto z uwagi na prowadzone przez Federację Rosyjską ćwiczenia, Polska, państwa bałtyckie i Szwecja były zmuszone do częściowego zamknięcia obszarów morskich w ich wyłącznych strefach ekonomicznych.
Natomiast zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała podkreślił, że podstawą procesu odbudowy sił morskich powinno być opracowanie strategicznych dokumentów nakreślających, w jakim kierunku należy podążać i z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć. Stwierdził, że: bezpieczeństwo morskie państwa składa się z wielu aspektów: obronności, ekonomii, energetyki, środowiska, dyplomacji, turystyki. Konieczne jest więc wypracowanie dokumentu, który ujmie w jedne ramy wszystkie te dziedziny, określając w obszarze polityki morskiej zagrożenia, wyzwania, interesy i szanse. Dodał, iż zaprezentowana prawie trzy lata temu Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP miała być tylko wstępem do powstania kompleksowej Strategii Bezpieczeństwa Morskiego.
Z kolei przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP poseł Michał Jach podkreślił, że mimo upływu pięciu lat, najważniejszy cel Forum pozostał niezmienny, tj. budowa świadomości zadań i roli Marynarki Wojennej. Stwierdził również, że jest jeszcze dużo do zrobienia, aby MW RP była przez decydentów postrzegana w takim zakresie, do jakiego jest predestynowana, i w jakim jest ona postrzegana w państwach, które mocno stawiają na gospodarkę morską.
Po wystąpieniach oficjalnych odbyły się trzy panele dyskusyjne. W pierwszym z nich „Strategia Polski na morzu a bieżące uwarunkowania polityczne, gospodarcze i obronne” udział wzięli: szef Zarządu Morskiego zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kadm. Krzysztof Zdonek, zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, pełnomocnik zarządu PGZ S.A. ds. przemysłu stoczniowego i wiceprezes PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. Cezary Cierzan i dyrektor Przedstawicielstwa Naval Group w Polsce Janusz Przyklang.
Podczas tej sesji na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź wiceprezesa Cierzana, który przedstawił wyniki analizy opracowanej w PGZ, według której odbudowę potencjału MW gwarantowałoby wydatkowanie 7% środków zaplanowanych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021–2035. Dałoby to łącznie 40 mld PLN, tyle ile wynoszą roczne wpływy celno-skarbowe z opłat nałożonych w polskich portach. Analiza ta została przygotowana przy założeniu stałego wzrostu PKB (na ostrożnym poziomie), wzrostu poziomu wydatków obronnych do
2,5% PKB w 2030 r. i wydatkowaniu 30% z nich na modernizację techniczną wojska. Tym samym roczne nakłady na MW, wynoszące obecnie 500–700 mln PLN, powinny zostać zwiększone trzykrotnie. Istotna była również wypowiedź kadm. Zdonka, który stwierdził, że w ramach programu Miecznik planuje się pozyskanie okrętu klasy fregata, zdolnego do zapewnienia strefowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Interesujący przebieg miała również druga sesja „Polska Marynarka Wojenna w nowym Planie Modernizacji Technicznej do 2035 roku. Rola Marynarki Wojennej w czasie pokoju i w warunkach konfliktu”. Wzięli w niej udział m.in. dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wadm. Krzysztof Jaworski, szef Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej kmdr Jacek Hamera, Błażej Wojnicz były prezes PGZ, wadm. rez. Ryszard Demczuk z Naval Group, odpowiedzialni za projekty morskie przedstawiciele koncernu Leonardo Mike Clark i Simeone Solazzi, a także były szef Wydziału VII (Projektowania Okrętów i Systemów Bojowych) włoskiej Marina Militare adm. Marco Tomassetti (obecnie kierownik programu OCCAR-EA PPA).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc