Zaloguj

Ćwiczenia „Frisian Flag” i „EART”

Najliczniejszym uczestnikiem ,,Frisian Flag 2016” byli gospodarze – Siły Powietrzne Holandii, których samoloty wielozadaniowe F-16 działały z baz lotniczych Leeuwarden i Volkel. Fot. Mike Schoenmaker

Najliczniejszym uczestnikiem ,,Frisian Flag 2016” byli gospodarze – Siły Powietrzne Holandii, których samoloty wielozadaniowe F-16 działały z baz lotniczych Leeuwarden i Volkel. Fot. Mike Schoenmaker

,,Red Flag” są jednymi z najważniejszych ćwiczeń sił powietrznych na świecie. Są to maksymalnie realistyczne ćwiczenia angażujące wojska lotnicze, kosmiczne oraz elektroniczne Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ich sojuszników.

Ćwiczenia pod nazwą ,,Frisian Flag”, organizowane współcześnie przez Siły Powietrzne Holandii w holenderskiej bazie Leeuwarden, są porównywalne z amerykańskim pierwowzorem. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 11 do 22 kwietnia.
W tym samym czasie odbyła się także trzecia edycja ćwiczenia ,,EART” (European Air-to-Air Refueling Training), zorganizowana przez Europejską Agencję Obrony (EDA, European Defense Agency) we współpracy z EATC (European Air Transport Command) oraz MCCE (Movement Coordination Center Europe). Samoloty tankowania powietrznego operowały z holenderskiej bazy Eindhoven, wspierając zadania ,,Frisian Flag” przez uzupełnianie paliwa w uczestniczących w tych ćwiczeniach maszynach.
Powodem organizacji ćwiczeń ,,Flag” były niezadowalające, w porównaniu do wcześniejszych konfliktów zbrojnych, wyniki manewrowych walk powietrznych samolotów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych podczas wojny wietnamskiej. W porównaniu ze stratami przeciwników, zostało zestrzelonych zbyt wiele samolotów US Air Force. Analizy tego co się stało doprowadziły do prostego wniosku: piloci i operatorzy systemów pokładowych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych nie byli odpowiednio przeszkoleni w prowadzeniu manewrowych walk powietrznych.
Skutkiem tego było przeprowadzenie po raz pierwszy w 1975 r. ćwiczeń pod nazwą ,,Red Flag” (,,Czerwona Flaga”). Od tego czasu manewry tego typu oferują uczestnikom możliwość wykonania z wymiernymi korzyściami bardzo realistycznie symulowanych zadań bojowych. Corocznie organizowane są cztery ćwiczenia ,,Red Flag”, około dziesięć ,,Green Flag” (“Zielona Flaga”; ukierunkowanych na wsparcie z powietrza jednostek Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych) oraz jedne ,,Maple Flag” (,,Klonowa Flaga”), prowadzone przez kanadyjskie siły zbrojne.
Pierwsza edycja holenderskiego odpowiednika, nazwana ,,Frisian Flag” (,,Fryzyjska Flaga”), odbyła się w 1992 r. Początkowo cele manewrów były takie same, jak w przypadku ,,Red Flag”. Jednak doświadczenia z zadań bojowych wykonywanych nad Jugosławią, Afganistanem, Irakiem i Libią oraz codzienne dyżury bojowe w ramach zadań QRA w Holandii pokazały potrzebę bardziej ścisłego współdziałania z siłami powietrznymi innych państw. Zainteresowanie innych krajów NATO udziałem we ,,Frisian Flag” zwiększało się stopniowo, poczynając od 1998 r.
Dziś ,,Frisian Flag” oferuje siłom powietrznym oraz ich żołnierzom (zarówno personelowi latającemu, jak i naziemnemu) możliwość trenowania skomplikowanych zadań w realistycznych warunkach, w międzynarodowym środowisku, przy użyciu tego samego języka i tych samych procedur przez wszystkie strony ćwiczenia. Środowisko takie pozwala zmierzyć się ze współczesnymi zagrożeniami i potencjalnymi konfliktami, współpracując z sojusznikami z NATO. Oprócz sił powietrznych w realizacji zadań uczestniczą holenderskie siły lądowe i morskie, narodowy oddział zarządzania wymianą danych NDMC (National Datalink Management Cell) oraz stanowisko dowodzenia operacjami lotniczymi AOCS (Air Operations Control Station).
Głównym elementem ,,Frisian Flag” jest planowanie, działania oraz omawianie zadań dużych mieszanych zgrupowań lotniczych COMAO (Composite Air Operation). Misje są prowadzone według realistycznych scenariuszy oraz w uwarunkowaniach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.
Scenariusze mogą się różnić szczegółami; w pierwotnym zamyśle ,,Frisian Flag” obejmowało dwa rodzaje zadań. Siły ,,czerwonych” miały za zadanie obronę przed atakiem z powietrza (DCA, Defensive Counter Air), ,,niebiescy” zaś byli prowadzącymi atak na cele naziemne i powietrzne (OCA, Offensive Counter Air). Baza jest atakowana przez formacje ,,czerwonych” oraz broniona przez ,,niebieskich”, współpracujących z naziemnymi środkami obrony przeciwlotniczej, jednostkami pływającymi, NDMC oraz AOCS. W miarę postępów ćwiczeń kolejne zadania mają coraz wyższy stopień trudności.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc