Zaloguj

Rosomak S.A. w 2023 i w 2024 r.

Najważniejszym wydarzeniem dla Rosomak S.A. w roku 2023 było rozpoczęcie współpracy z południowokoreańską firmą Kia Motors i podpisanie 14 sierpnia umowy z Agencją Uzbrojenia na dostawę 385 Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) Legwan w układzie 4×4 o wartości ok. 1,2 mld PLN. Bazą LPR Legwan będzie Lekki Pojazd Taktyczny (LPT), czyli polska odmiana południowokoreańskiego samochodu Kia Motors KLTV 4×4.

Najważniejszym wydarzeniem dla Rosomak S.A. w roku 2023 było rozpoczęcie współpracy z południowokoreańską firmą Kia Motors i podpisanie 14 sierpnia umowy z Agencją Uzbrojenia na dostawę 385 Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) Legwan w układzie 4×4 o wartości ok. 1,2 mld PLN. Bazą LPR Legwan będzie Lekki Pojazd Taktyczny (LPT), czyli polska odmiana południowokoreańskiego samochodu Kia Motors KLTV 4×4.

Rosomak S.A. w 2023 i w 2024 r. – nowe wyzwania

Przedłużenie w 2022 roku umowy licencyjnej z Patrią w sprawie praw do produkcji i sprzedaży kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wersji XC-360P umożliwiło zakładom Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich dalszą produkcję tych pojazdów, a także świadczenie usług modernizacyjnych, serwisowych, szkoleniowych i dostarczanie części zamiennych. Umożliwia to realizację wcześniej zawartych i zawieranie nowych umów na pojazdy rodziny KTO Rosomak. Oczywiście, to niejedyny obszar działalności spółki, a dzięki zawartej 14 sierpnia ub.r. umowie z południowo-koreańską firmą Kia Motors na dostawę lekkich pojazdów taktycznych KLTV Legwan, Rosomak S.A. ma szansę zyskać drugi ważny produkt, zapotrzebowanie na który, tylko ze strony Sił Zbrojnych RP, wynieść może tysiące egzemplarzy.

Kluczowe dla działalności każdej spółki są nowo zawierane kontrakty z klientami strategicznymi, przede wszystkim wieloletnie, a tych w 2023 r. spółka z Siemianowic Śląskich podpisała kilka.

❚ Nowe umowy

Najważniejsza z punktu widzenia poszerzenia oferty firmy była umowa zawarta 14 sierpnia ub.r. przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Rosomak S.A. na dostawę „blisko 400” (nieoficjalnie 385) Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) Legwan w układzie 4×4, których przekazanie zaplanowano na lata 2024–2030 wraz z pakietami, logistycznym i szkoleniowym. Wartość kontraktu to ok. 1,2 mld PLN. Bazą LPR Legwan będzie Lekki Pojazd Taktyczny (LPT), czyli polska odmiana południowokoreańskiego lekkiego pojazdu terenowego Kia Motors KLTV 4×4.

Wóz otrzyma nowoczesne nadwozie, dostosowane do potrzeb polskiego użytkownika. Początkowo pojazdy, jako platformy bazowe, mają trafiać do Polski z linii produkcyjnej z fabryki Kia w Republice Korei i w Siemianowicach Śląskich być modyfikowane do standardu LPR. Na przestrzeni kolejnych lat planuje się stopniowe zwiększanie zakresu produkcji pojazdu w Polsce, począwszy od transferu technologii i wprowadzenia zmian konstrukcyjnych pod kątem wymagań Sił Zbrojnych RP. Jednym z priorytetów, podobnie jak w przypadku rozwoju platformy KTO Rosomak 8×8 na przestrzeni ostatnich 20 lat, jest maksymalne dostosowanie konstrukcji do potrzeb użytkowników pojazdów.

Rosomak S.A. w 2023 i w 2024 r. – nowe wyzwania

Pojazd Kia Motors KLTV 4×4 został wytypowany do zakupu na bazie przeprowadzonej przez Agencję Uzbrojenia analizy rynku pod kątem spełnienia wymagań taktyczno-technicznych dla LPR, określonych we Wniosku Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w sprawie potrzeby pozyskania takiego pojazdu w ramach procedury pilnej potrzeby operacyjnej. Prowadząc wspomnianą analizę, zapytania ofertowe skierowano do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (Kia Motors), Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. (Navistar Defense), AMZ-KUTNO S.A. (Ford Polska) i Auto Podlasie Sp. z o.o. (Toyota Central Europe).

Kołowe bojowe wozy piechoty Rosomak ZSSW-30 wykorzystują podwozia bazowe z zasobów Sił Zbrojnych RP, które przeszły proces dostosowania do montażu wieży w Siemianowicach Śląskich. W ich trakcie, w związku z rezygnacją przez zamawiającego w przypadku tych wozów z wymogu pływania, zdemontowano z nich m.in. falochrony i pędniki śrubowe.

Kołowe bojowe wozy piechoty Rosomak ZSSW-30 wykorzystują podwozia bazowe z zasobów Sił Zbrojnych RP, które przeszły proces dostosowania do montażu wieży w Siemianowicach Śląskich. W ich trakcie, w związku z rezygnacją przez zamawiającego w przypadku tych wozów z wymogu pływania, zdemontowano z nich m.in. falochrony i pędniki śrubowe.

W toku prac za najkorzystniejszą uznano ofertę PGZ, w związku z tym 21 czerwca 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie pojazdów LPR 4×4 w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Efektem negocjacji było podpisanie wspomnianej umowy 14 sierpnia ub.r.

W planach na rok 2024 jest zawarcie kolejnej umowy (umów) na pojazdy specjalistyczne na bazie platformy KLTV 4×4. Może ona dotyczyć dostawy nawet ponad 700 pojazdów, a zatem portfel zamówień na pojazdy rodziny Legwan może wzrosnąć do ponad 1000 samochodów.
W 2023 r. spółka z Siemianowic Śląskich zawarła z resortem obrony narodowej dwie kolejne umowy na dostawy pojazdów na tzw. platformie systemowej KTO Rosomak 8×8, a więc wariancie z podwyższonym przedziałem desantu. W obydwu przypadkach chodzi o wozy dowodzenia, ale w różnych wersjach. 11 października 2023 r. Agencja Uzbrojenia podpisała z Rosomak S.A. kontrakt na dostawę do Sił Zbrojnych RP partii próbnej sześciu tzw. narodowych wozów dowodzenia szczebla taktycznego Zawilec.

Rosomak S.A. w 2023 i w 2024 r. – nowe wyzwania

Wartość zamówienia to ok. 100 mln PLN, a termin dostawy pojazdów określono na rok 2025. Wyposażenie przetwarzania danych i sprzęt łączności do WD Zawilec dostarczą spółki Grupy WB. Wyboru dostawcy wyposażenia specjalistycznego dokonano w ramach transparentnej i konkurencyjnej procedury prowadzonej przez Rosomak S.A., w oparciu o wymagania zatwierdzone przez resort obrony narodowej, której ostatnim etapem była aukcja elektroniczna, gdzie oferta Grupy WB uzyskała najlepszy wynik, pokonując propozycję konsorcjum TELDAT Sp. z o.o. sp.k. i Transbit Sp. z o.o.

Wcześniej, jesienią 2021 r., zakwalifikowane do postępowania modele konkurencyjnych systemów teleinformatycznych zostały przedstawione do cyklu testów porównawczych, realizowanych pod nadzorem: Inspektoratu Uzbrojenia (obecnie Agencja Uzbrojenia), Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Jest to pierwsza umowa dotycząca pozyskania WD Zawilec, a dostarczone w jej ramach pojazdy posłużą do wszechstronnych testów i realizacji procesu wdrożenia, co ma pozwolić na dalszy rozwój systemu dowodzenia SZ RP z wykorzystaniem środowiska wielodomenowego. WD Zawilec przeznaczone będą do wspierania procesów dowódczo-sztabowych na szczeblu związków taktycznych (dywizji i brygad). Zasadniczym ich wyposażeniem będzie wielostanowiskowy system teleinformatyczny, pozwalający na przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE i radiostacje zapewniające w pełni szyfrowaną łączność cyfrową.

System teleinformatyczny będzie umożliwiał pracę w dwóch odseparowanych, niezależnych domenach informacyjnych, których klauzule przetwarzanych informacji określane będą stosownie do potrzeb operacyjnych. W odróżnieniu od „koalicyjnych” WD Kroton, nowe wozy dowodzenia przewozić mają m.in. namiot sztabowy, dołączany na stanowisku dowodzenia do tylnej części kadłuba, a zestaw anten zostanie dostosowany do zabudowanych środków łączności. Drugą umowę na dostawę wozów dowodzenia na platformie systemowej KTO Rosomak 8×8 spółka z Siemianowic Śląskich podpisała z Agencją Uzbrojenia 22 grudnia 2023 r.

W ubiegłym roku spółka z Siemianowic Śląskich zawarła z resortem obrony narodowej dwie umowy na dostawę wozów dowodzenia na bazie tzw. platformy systemowej Rosomak. Wśród zamówionych pojazdów są zarówno zmodyfikowane wozy w tzw. koalicyjnym standardzie WD Kroton bis, jak i nowe, w tzw. konfiguracji narodowej – WD Zawilec.

W ubiegłym roku spółka z Siemianowic Śląskich zawarła z resortem obrony narodowej dwie umowy na dostawę wozów dowodzenia na bazie tzw. platformy systemowej Rosomak. Wśród zamówionych pojazdów są zarówno zmodyfikowane wozy w tzw. koalicyjnym standardzie WD Kroton bis, jak i nowe, w tzw. konfiguracji narodowej – WD Zawilec.

Rosomak S.A. w 2023 i w 2024 r. – nowe wyzwania

Tym razem dotyczy ona 12 szt. WD Kroton bis, czyli pojazdów w tzw. wersji koalicyjnej, a więc dostosowanej do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET i wyposażonej głównie w środki łączności firmy L3 Harris, (zakupione w Stanach Zjednoczonych w ramach umów międzyrządowych Foreign Military Sales). Ma ona wartość 268 mln PLN (nie obejmuje ona kosztów środków łączności zewnętrznej, a także części podwozi bazowych, które będą pochodzić z zasobów SZ RP), a dostawy przewidziano w latach 2025–2026.

WD Kroton bis będą przeznaczone do wsparcia procesów dowódczo-sztabowych na szczeblu batalionu w pododdziałach wyposażonych w czołgi M1A2 SEPv3 Abrams.

Sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje Harris i Radmor, zostanie zabudowany, podobnie jak w przypadku WD Zawilec, przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics S.A. i doposażony w urządzenia peryferyjne, takie jak anteny zewnętrzne (polowe). W stosunku do WD Kroton zamawianych na mocy umów z 2018, 2019 i 2020 r. (łącznie 17 pojazdów) WD Kroton bis otrzymają zmieniony zestaw radiostacji firmy L3 Harris oraz zmodyfikowany maszt radiostacji HF.

❚ Kontynuacja realizacji umów zawartych w minionych latach

Oczywiście spółka Rosomak S.A. kontynuowała w ubiegłym roku dostawy związane z realizacją wcześniej zawartych umów. Dostarczono m.in. kolejne podwozia w ramach umowy z 22 maja 2020 r. na dostawę w latach 2022–2024 pięciu kompanijnych modułów ogniowych (KMO) moździerzy samobieżnych Rak, a więc łącznie 40 moździerzy M120K i 20 wozów dowodzenia AWD, w obydwu przypadkach na podwoziach KTO Rosomak. Umowę realizuje konsorcjum złożone z Huty Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A., a jej wartość wynosi 703 mln PLN.

Rosomak S.A. w 2023 i w 2024 r. – nowe wyzwania

Pojazdy są przygotowywane w Siemianowicach Śląskich (wszystkie pochodzą z zasobów SZ RP), a następnie trafiają do HSW S.A. i jej podwykonawców do zabudowy wyposażenia. W roku 2023 Huta Stalowa Wola przekazała SZ RP dwa KMO (do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich), a w roku 2024 planowane jest przekazanie kolejnych dwóch modułów, co zakończy dostawy moździerzy M120K i wozów dowodzenia AWD w ramach wspomnianej umowy.

Czytaj więcej w pełnym wydaniu artykułu w wersji elektronicznej >>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc