Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło pierwsze elementy systemu Narew

Demostrator wyrzutni systemu ZROP-KZ Narew na podwoziu Jelcz P882. Fot. PGZ.

14 kwietnia Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum PGZ-Narew umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawy pierwszych elementów zestawu rakietowego obrony powietrznej krótkiego zasięgu ZROP-KZ Narew. Dotyczy ona dwóch jednostek ogniowych, które zostaną skompletowane ze sprzętu dostarczonego przez polskie przedsiębiorstwa i zagranicznych poddostawców. Pierwsza ma zostać dostarczona już we wrześniu bieżącego roku, zaś druga na przełomie lat 2022-2023. Wcześniej termin dostarczenia pierwszej jednostki ogniowej Narwi określany był na lata 2025-2026. Umowę, w obecności prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Sebastiana Chwałka i szefa Agencji Uzbrojenia płk. Artura Kuptela oraz przedstawicieli mediów, potwierdził minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Głównym zagranicznym partnerem w tym przedsięwzięciu będzie oddział MBDA UK grupy rakietowej MBDA, który dostarczy wyrzutnie iLauncher wraz z systemami towarzyszącymi i kierowane pociski rakietowe CAMM. W skład każdej jednostki ogniowej wchodzić będzie specjalnie dostosowana do potrzeb ZROP-KZ Narew zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna ZDPSR Soła z PIT-RADWAR S.A. (radary pochodzić będą z zasobów Sił Zbrojnych RP), system dowodzenia i kierowania ogniem z PIT-RADWAR S.A., systemy łączności oraz trzy wyrzutnie iLauncher i pojazdy transportowo-załadowcze rakiet oraz inne pojazdy logistyczne. Pojazdami bazowymi wszystkich elementów systemu, poza ZDPSR Soła, będą podwozia spółki Jelcz.

Demostrator wyrzutni systemu ZROP-KZ Narew na podwoziu Jelcz P882. Fot. PGZ.

Krajowe podmioty przeprowadzą proces integracji wyrzutni pocisków rakietowych z pojazdami Jelcz, a polskie radary, system dowodzenia i kontroli oraz łączności zostaną dostosowane do współpracy z systemem rakietowym CAMM.

Takie ukompletowanie wynika m.in. z faktu, że docelowe stacje radiolokacyjne do ZROP-KZ ‒  Sajna znajdują się jeszcze w fazie rozwoju. Stąd nie stanowią one ostatecznej konfiguracji jednostki ogniowej systemu Narew.

Umowa, obejmując pociski CAMM, rozpocznie proces absorpcji technologii efektora przez polski przemysł. Ten sam rakietowy system przeciwlotniczy będzie stanowił także zasadnicze uzbrojenia przeciwlotnicze nowych fregat Marynarki Wojennej RP powstających w ramach programu Miecznik.

składzie dwóch pierwszych jednostek ogniowych Narwi wejdą zamiast docelowych radarów Sajna stacje ZDPSR Soła. Fot. PGZ.

Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, i budujemy wielowarstwowy system obrony polskiego nieba. Już we wrześniu tego roku Siły Zbrojne RP będą dysponowały pierwszymi zestawami do obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew – powiedział minister Błaszczak.

Nasze konsorcjum otrzymało zadanie wzmocnienia w krótkim czasie systemu obrony powietrznej naszego kraju, które jesteśmy gotowi wykonać. Realizacja tego kontraktu to dla nas szansa na przekucie w rzeczywistość deklaracji realizacji przez polski przemysł programu Narew. Nie zawiedziemy i dotrzymamy słowa danego Siłom Zbrojnym RP ‒ dodał Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Jeszcze w tym roku, na polskim poligonie, mają zostać zrealizowane strzelania rakietowe, których celem będzie potwierdzenie poprawności technicznej integracji zestawu.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdza swym podpisem zawarcie umowy na dostawę pierwszych dwóch jednostek ogniowych ZROP-KZ Narew. Fot. Andrzej Kiński.

Elementem umowy jest także pakiet szkoleniowy. Przygotowanie obsług pierwszych dwóch jednostek ogniowych ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach.

Docelowo w ramach programu Narew opracowana ma zostać docelowa konfiguracja systemu i dostarczone komponenty oraz podsystemy do skompletowania 23 ZROP-KZ.

W skład konsorcjum PGZ-NAREW wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz Sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. i Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W projekcie uczestniczyć będą mogły również inne przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich.

Podczas uroczystości znaczenie programu Narew dla PGZ i Sił Zbrojnych RP omówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Fot. Andrzej Kiński.

Zawarcie umowy wykonawczej na dostawę pierwszych elementów systemu CAMM i ich integrację z komponentami dostarczanymi przez Siły Zbrojne RP oraz polski przemysł obronny stanowi realizację postanowień umowy ramowej, zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Narew 7 września 2021 r., podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło pierwsze elementy systemu Narew”

  1. Krok w dobrym kierunku a należy przyspieszyć kompleksowo cały program Narew obejmujący wszystkie jego elementy wraz z rakietami CAMM-ER również i nowoczesną polską łącznością i radiolokacją, druga faza Wisły z pociskami niskokosztowymi też potrzebna.
    Bardzo pilna sprawa to także szybka realizacja programu Sona, pozyskanie dużej ilości zestawów Piorun jak i rozwój jego wersji o dalszym zasięgu. Nie należy zapominać o pozyskaniu artylerii rakietowej dużego zasięgu, Langusty 2 czy wreszcie dokończenia rozwoju krajowych ppk Moskit i Pirat, APR155,APR120 i ich produkcji w dużej ilości. Te sprawy nie mogą dalej czekać kolejne długie lata

  2. Ile baterii Narwi miało być docelowo kupionych, 20? Bardzo fajnie, że przyspieszono realizację. Coś cicho o drugiej fazie programu Wisła (6 baterii?).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc