Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rosomak S.A. podsumowuje rok 2023

Największym sukcesem spółki Rosomak S.A. w roku 2023 było zawarcie, wspólnie z PGZ S.A., pierwszej umowy na dostawę Lekkich Pojazdów Taktycznych 4×4, bazujących na południowokoreańskim samochodzie terenowym Kia Motors KLTV Raycolt 4×4. Dotyczy ona „blisko 400” Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych Legwan. Łączne zapotrzebowanie na LPT w SZ RP jest określane nawet na 3000 egzemplarzy. Fot. Andrzej Kiński

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich opublikowała 29 grudnia br. informację podsumowującą jej działalność w mijającym roku 2023.

Jak czytamy w komunikacje: Rok 2023 był czasem zintensyfikowanych działań dla naszej Spółki, pełnym wyzwań i strategicznych decyzji, które zaowocowały podpisaniem kluczowych wieloletnich umów. Uczestniczyliśmy w targach i wielu istotnych wydarzeniach branżowych, co przekładało się na nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami oraz na podejmowanie działań ukierunkowanych na przyszłość Spółki. Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego była szczególnym wydarzeniem. Aktywnie uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych wspierając środowiska lokalne. Braliśmy udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Siemianowicach Śląskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną, podczas których z rąk Komendanta PSP Siemianowice Śląskie otrzymaliśmy dyplom i podziękowanie za naszą pomoc i współpracę. Kontynuowaliśmy także współpracę z Fundacją Grot.

Kluczowe dla działalności spółki są nowo zawierane kontrakty wieloletnie, a tych w 2023 r. nie zabrakło. 14 sierpnia Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rosomak S.A. umowę na dostawę „blisko 400” Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) Legwan w układzie 4×4, których przekazanie zaplanowano na lata 2024‒2030 wraz z pakietami logistycznym oraz szkoleniowym. Wartość kontraktu to ok. 1,2 mld PLN brutto. Bazą LPR Legwan będzie Lekki Pojazd Taktyczny (LPT), czyli polska odmiana południowokoreańskiego lekkiego pojazdu terenowego Kia Motors KLTV Raycolt 4×4. Wóz otrzyma nowe, unowocześnione nadwozie, przygotowane na potrzeby polskiego projektu. Początkowo pojazdy bazowe mają trafiać do Polski z linii produkcyjnej w Republice Korei i  w Siemianowicach Śląskich być modyfikowane do standardu LPR. Następnie ma zostać uruchomiony ich montaż SKD (semi-knocked-down), a docelowo CKD (completely-knocked-down). W ciągu kolejnych lat Rosomak S.A. planuje stopniowe przenoszenie produkcji komponentów pojazdu do Polski, począwszy od transferu technologii produkcji nadwozia i wprowadzenia zmian konstrukcyjnych pod kątem wymagań Sił Zbrojnych RP. Jednym z priorytetów, podobnie jak w przypadku rozwoju platformy KTO Rosomak 8×8 na przestrzeni ostatnich 20 lat, jest maksymalne dostosowanie konstrukcji do potrzeb użytkowników pojazdów.

W planach na rok 2024 jest zawarcie kolejnej umowy (umów) na pojazdy specjalistyczne na bazie platformy LPT/KLTV Raycolt 4×4. Może ona dotyczyć dostawy nawet 1000 pojazdów.

W 2023 r. spółka z Siemianowic Śląskich zawarła także z resortem obrony narodowej dwie umowy na dostawy kolejnych pojazdów na platformie KTO Rosomak 8×8. W obydwu przypadkach chodzi o wozy dowodzenia, ale w różnych wersjach. 11 października Agencja Uzbrojenia podpisała z Rosomak S.A. kontrakt na dostawę do Sił Zbrojnych RP partii próbnej sześciu tzw. narodowych wozów dowodzenia szczebla taktycznego Zawilec na platformie systemowej KTO Rosomak 8×8. Wartość zamówienia to ok. 100 mln PLN brutto, a termin dostawy pojazdów określono na lata 2024‒2025. Wyposażenie przetwarzania danych i sprzęt łączności do WD Zawilec dostarczą spółki Grupy WB.

Jest to pierwsza umowa dotycząca pozyskania WD Zawilec, a dostarczone w jej ramach pojazdy posłużą do wszechstronnych testów i realizacji procesu wdrożenia, co ma pozwolić na dalszy rozwój systemu dowodzenia SZ RP z wykorzystaniem środowiska wielodomenowego. WD Zawilec przeznaczone są do wspierania procesów dowódczo-sztabowych na szczeblu związków taktycznych (dywizji i brygad). Zasadniczym ich wyposażeniem będzie wielostanowiskowy system teleinformatyczny, pozwalający na przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE i radiostacje zapewniające w pełni szyfrowaną łączność cyfrową. System teleinformatyczny będzie umożliwiał pracę w dwóch odseparowanych, niezależnych domenach informacyjnych, których klauzule przetwarzanych informacji określane będą stosownie do potrzeb operacyjnych. W odróżnieniu od WD Kroton, nowe wozy dowodzenia mają otrzymać stałe uzbrojenie w postaci zdalnie sterowanego stanowiska uzbrojenia ze stabilizacją i z 7,62 mm km UKM-2000C, przewozić mają także namiot sztabowy, dołączany do tylnej części kadłuba na stanowisku rozwinięcia stanowiska dowodzenia.

Spółka z Siemianowic Śląskich zawarła także z Agencją Uzbrojenia dwie umowy na dostawę wozów dowodzenia na bazie platformy systemowej KTO Rosomak 8×8 – sześciu „narodowych” WD Zawilec partii próbnej i 12 „koalicyjnych” WD Kroton bis do współpracy z czołgami M1A2 Abrams SEPv3. Fot. Andrzej Kiński

Kolejną umowę na dostawę wozów dowodzenia na platformie systemowej KTO Rosomak 8×8 spółka z Siemianowic Śląskich podpisała z Agencją Uzbrojenia 23 grudnia 2023 r. Tm razem dotyczy ona 12 WD Kroton bis, a więc pojazdów w tzw. wersji  koalicyjnej, a więc dostosowanej do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET i wyposażonej głównie w środki łączności firmy L3 Harris, zakupione w Stanach Zjednoczonych w ramach umów międzyrządowych Foreign Military Sales. Ma ona wartość 268 mln PLN brutto (nie obejmuje ona kosztów środków łączności zewnętrznej, a także części podwozi bazowych, które będą pochodzić z zasobów SZ RP), a dostawy przewidziano w latach 2025‒2026. WD Kroton bis będą przeznaczone do wsparcia procesów dowódczo-sztabowych na szczeblu batalionu w pododdziałach wyposażonych w czołgi M1A2 SEPv3 Abrams.

Sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje Harris i Radmor, zostanie zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics S.A. i doposażony w urządzenia peryferyjne, takie jak anteny zewnętrzne (polowe). W stosunku do WD Kroton zamawianych na mocy umów z 2018, 2019 i 2020 r. (łącznie 17) WD Kroton bis otrzymają zmieniony zestaw radiostacji firmy L3 Harris i maszt radiostacji HF innej konstrukcji.

Rosomak S.A. kontynuowała także dostawy związane z realizacją umów zawartych w ubiegłych latach. Dostarczono m.in. kolejne podwozia w ramach umowy z 22 maja 2020 r. na dostawę w latach 2022–2024 pięciu kompanijnych modułów ogniowych (KMO) moździerzy samobieżnych Rak, a więc łącznie 40 moździerzy M120K i 20 wozów dowodzenia AWD na podwoziach KTO Rosomak. Umowę realizuje konsorcjum złożone z Huty Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A., a jej wartość wynosi 703,1 mln PLN brutto. Pojazdy są przygotowywane w Siemianowicach Śląskich (wszystkie pochodzą z zasobów SZ RP), a następnie trafiają do HSW S.A. i jej podwykonawców do wyposażenia.

W grudniu do użytkownika – 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – trafiło także pierwszych pięć kołowych bojowych wozów piechoty Rosomak ZSSW-30. Należą one do 70 wozów zamówionych 5 lipca 2022 r. przez Agencję Uzbrojenia w konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Huta Stalowa Wola S.A. (lider), WB Electronics S.A. i Rosomak S.A. Była to pierwsza umowa wykonawcza w ramach umowy ramowej (opiewającej na 341 nowych systemów wieżowych) na dostawę zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30. Kontrakt ma wartość blisko 1,7 mld PLN brutto, a okres jego realizacji to lata 2023–2027. Zakłady z Siemianowic Śląskich realizują proces dostosowania pochodzących z zasobów SZ RP podwozi bazowych do montażu wież i przekazują je w takiej postaci do Huty Stalowa Wola S.A. Tam przechodzą proces integracji z systemami wieżowymi oraz cykl testow poprzedzających zdanie zamawiającemu (analogiczny tryb jak w przypadku moździerzy samobieżnych M120K i AWD Rak).

W roku 2024 r. planowane jest zawarcie dwóch kolejnych umów wykonawczych, obejmujących Rosomaki ZSSW-30 w odmianach z ppk Spike-LR i Javelin (58 i 174 egzemplarze).

Rosomak S.A. kontynuował także wsparcie eksploatacji pojazdów na platformie KTO Rosomak i Oshkosh M-ATV na rzecz Sił Zbrojnych RP, a także serwis pojazdów Oshkosh Defense LLC w ramach kontraktu z NATO Support & Procurement Organisation (NSPA) z lipca 2021 r. na na świadczenie usług w zakresie wsparcia utrzymania pojazdów Oskosh Defense na rzecz państw NATO (głównie US Army), eksploatujących je na terenie Polski i regionu.

Podczas XXXI MSPO w Kielcach spółka Rosomak S.A. została uhonorowana Niebieską Wstęgą dla niezawodnego partnera biznesowego Grupy WB. Fot. Grupa WB

Wypada także odnotować, że spółka z Siemianowic Śląskich została laureatem Niebieskiej Wstęgi dla niezawodnego partnera biznesowego, przyznanej podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przez Grupę WB. Niebieska Wstęga symbolizuje współpracę i zacieśnianie powiązań kooperacyjnych pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami. Wyróżnienie to, jest wyrazem uznania dla najlepszego kontrahenta, podmiotu współpracującego od lat z Grupą WB. Statuetkę z rąk członków zarządu Grupy WB Piotra Wojciechowskiego i Adama Bartosiewicza odebrał p.o. prezesa zarządu Rosomak S.A. Piotr Kisiel.

Andrzej Kiński na podstawie informacji prasowych Rosomak S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc