Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Grupa WB dostarczy wyposażenie teleinformatyczne wozów dowodzenia Zawilec

Wóz dowodzenia Kroton na bazie platformy systemowej KTO Rosomak 8×8. Ten pojazd stanie się bazą do opracowania WD Zawilec, a więc tzw. Narodowego Wozu Dowodzenia. Różnice będą dotyczyć zabudowy uzbrojenia, a także konfiguracji systemu teleinformatycznego. Fot. Polska Grupa Zbrojeniowa

12 lipca Grupa WB poinformowała, że przedsiębiorstwa wchodzące w jej skład dostarczą systemy teleinformatyczne do Narodowych Wozów Dowodzenia kryptonim Zawilec.

Podobnie jak 17 wcześniej zamówionych w wozów dowodzenia na podwoziu kołowym w tzw. odmianie koalicyjnej oraz pochodnych (kryptonim Kroton), powstaną one na bazie platformy systemowej KTO Rosomak 8×8, a więc z podwyższonym przedziałem roboczym, produkowanej przez Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich. Wyboru dokonano w ramach transparentnej i konkurencyjnej procedury prowadzonej przez Rosomak S.A., w oparciu o wymagania zatwierdzone przez resort obrony narodowej, której ostatnim etapem była aukcja elektroniczna, a w niej oferta Grupy WB uzyskała najlepszy wynik.

Do zwycięstwa w postępowaniu przyczyniły się wieloletnie doświadczenie i kompetencje Grupy WB, która wcześniej opracowała i wdrożyła do Sił Zbrojnych RP systemy teleinformatyczne do „koalicyjnych” wozów dowodzenia Kroton. Wcześniej, w listopadzie 2021 r., model systemu teleinformatycznego opracowany przez Grupę WB został przedstawiony do cyklu testów porównawczych z rozwiązaniami konkurencyjnymi, realizowanych pod nadzorem: Inspektoratu Uzbrojenia (obecnie Agencja Uzbrojenia), Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Wybór zaawansowanych rozwiązań Grupy WB dla wzorcowej partii Narodowych Wozów Dowodzenia Zawilec jest sukcesem przedsiębiorstwa, ale i logicznym następstwem wcześniejszych zamówień. Zastosowanie znanego i sprawdzonego systemu teleinformatycznego pozwoli Wojsku Polskiemu na ujednolicenie wyposażenia, rozwiniętego o wymagane funkcjonalności związane z przetwarzaniem informacji niejawnych o różnorodnej klauzuli ‒ powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Po wyborze dostawcy systemów teleinformatycznych do WD Zawilec, Rosomak S.A. przygotują ofertę na pierwszą, wzorcową partię wozów dowodzenia, która stanie się podstawą do rozpoczęcia negocjacji z Agencją Uzbrojenia warunków jej dostawy. Negocjacje mają się rozpocząć na przestrzeni najbliższych tygodni, a zawarcie umowy ma nastąpić jeszcze w tym roku. Wspomniana partia będzie zapewne liczyć poniżej dziesięciu wozów. Po jej dostarczeniu użytkownikowi i przetestowaniu sformułowane zostaną uwagi odnośnie funkcjonalności pojazdów oraz ich wyposażenia. Staną się one podstawą do ewentualnego skorygowania dokumentacji pojazdów na podstawie której zamówione zostaną wozy seryjne, zapewne w liczbie kilkudziesięciu.

WD Zawilec będą wykorzystywane na szczeblu związku taktycznego – na poziomie brygad i dywizji. Ich wyposażenie będą stanowić wieloklauzulowe systemy teleinformatyczne dostosowane do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „TAJNE”, stanowiące kolejne ogniwo rozwoju rozwiązań zastosowanych na WD Kroton (ich aparatura przetwarzała informacje do klauzuli „NATO SECRET”). Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia pojazdów są niejawne, wiadomo jednak, że otrzymają one nową wersję PZUŁW FONET, bazującą na rozwiązaniach ujawnionej w ubiegłym roku wersji FONET MK2.

W zestawie wyposażenia WD Zawilec znajdzie się m.in. Pokładowy Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej (PZUŁW) FONET w odmianie MK2, przystosowanej do przetwarzania informacji niejawnych o różnych klauzulach. Fot. Grupa WB

W odróżnieniu od WD Kroton, nowe wozy dowodzenia mają otrzymać stałe uzbrojenie w postaci zdalnie sterowanego stanowiska uzbrojenia ze stabilizacją i z 7,62 mm km UKM-2000C, przewozić mają także namiot sztabowy, dołączany do tylnej części kadłuba na stanowisku rozwinięcia stanowiska dowodzenia.

Równolegle prowadzone są prace koncepcyjne nad kolejnymi wariantami wersji WD, ze środkami łączności zunifikowanymi z najnowszymi typami wozów bojowych pozyskiwanych (bądź planowanych do zakupu) przez SZ RP.

Obecnie Siły Zbrojne RP eksploatują 17 WD Kroton. Pierwszych siedem zostało zamówionych na mocy umowy z 9 marca 2018 r. o wartości niemal 80 mln PLN brutto. Zostały one dostarczone 2 października 2018 r. Pułkowi Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Kolejne dwa, w analogicznej konfiguracji, zamówione 3 września 2019 r. za 24,7 mln PLN brutto, zostały dostarczone dowództwu 18. Dywizji Zmechanizowanej 2 lipca 2020 r. Trzecia umowa na WD Kroton została podpisana 21 grudnia 2020 r. i miała wartość 73,7 mln PLN brutto. Dotyczyła ona dostawy ośmiu wozów dowodzenia. Sześć pierwszych, powstałych poprzez konwersję podwozi bazowych z zasobów SZ RP, przekazano w połowie grudnia 2021 r. Dwa kolejne – wyprodukowane od podstaw – przekazano 9. batalionowi dowodzenia 16. Dywizji Zmechanizowanej z Olsztyna 20 kwietnia 2022 r.

Kontynuowanie zamówień wyposażenia teleinformatycznego u sprawdzonego dostawcy, dysponującego doświadczeniami z przygotowania zestawu sprzętu i jego integracji na wozach dowodzenia w wersji „koalicyjnej”, pozwoli na znaczące uproszczenie i przyśpieszenie cyklu szkolenia. Dodatkowo zmniejsza wydatki związane z zakupem i kosztami utrzymania sprzętu: napraw, remontów czy modernizacji. Należy pamiętać, że podczas działań wojennych, kiedy uszkodzenie sprzętu jest bardziej prawdopodobne niż podczas pokojowej eksploatacji, unifikacja wyposażenia wszystkich wozów dowodzenia  jest znaczącą zaletą.

Andrzej Kiński na podstawie informacji prasowej Grupy WB.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc