Zaloguj

Nieustająca ewolucja Nammo

granatnik M72 firmy Nammo

granatnik M72 firmy Nammo

Rodzina granatników M72 firmy Nammo jest od lat 70. XX wieku wciąż udoskonalana. Kiedy przyjrzymy się obecnie znajdującym się w produkcji wersjom, to owe zmiany i ulepszenia stają się wyraźnie widoczne. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą, firma Nammo ściśle współpracuje z polskim przemysłem obronnym, by wdrożyć do produkcji najnowszą odmianę M72.

Polski przemysł obronny na przestrzeni ostatnich 10 lat rozwijał się bardzo dynamicznie, zwiększając swoje możliwości w zakresie prac badawczo-rozwojowych i zdolności produkcyjnych. W rezultacie tego coraz więcej firm z zagranicy postrzega polski przemysł jako atrakcyjnego partnera i chce dzielić się z nim swoją wiedzą poprzez transfer technologii.
Przygotowanie do przeciwstawienia się współczesnym, trudnym do przewidzenia zagrożeniom, wymaga zmierzenia się z wieloma problemami. Polski przemysł jest w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązania, by zaspokoić potrzeby wojska, ale potrzebuje zastrzyku nowoczesnych rozwiązań i technologii, umiejętności autonomicznego działania, by być w stanie dokonać integracji różnych elementów i systemów opracowanych samodzielnie, a także tych pochodzących od swoich zaufanych partnerów.

Pomocna ręka

Nammo od dawna współpracuje z polskim przemysłem obronnym, wspierając go w uzyskiwaniu nowych umiejętności prowadzących do powstawania nowych produktów i usług. Nammo jest znaną na całym świecie firmą, która wciąż się rozwija, opracowując nowe technologie, oferując nowe i doskonaląc dotychczasowe wyroby i usługi. Powstanie oddziału Nammo Polska jeszcze bardziej scementowało tę współpracę i tworzy platformę do dalszego rozwoju wzajemnych relacji.
Nammo wyznaje filozofię dynamicznej inżynierii, agresywnego wprowadzania innowacji i nowych rozwiązań, specjalizując się w produkcji amunicji, zaawansowanych napędów rakietowych oraz szerokiej gamy broni odpalanej z ramienia.

Perspektywiczne partnerstwo

Niedawno miało miejsce kilka ważnych wydarzeń związanych z aktywnością Nammo w Polsce, a wśród nich prezentacja lekkiego granatnika M72 21 stycznia 2016 r. Pokaz obserwowali przedstawiciele Wojska Polskiego, przemysłu zbrojeniowego, placówek naukowo-badawczych, parlamentu i innych zainteresowanych instytucji.
Jeśli oferta Nammo zostanie wybrana, firma ta będzie miała okazję do jeszcze ściślejszej współpracy z Zakładami Metalowymi Dezamet S.A. z Nowej Dęby – polskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w rozwoju i produkcji amunicji oraz jej elementów. Obie firmy będą ze sobą współpracowały, co wiąże się z programem transferu nowoczesnych technologii dla polskiego przemysłu obronnego, a Dezamet w jego ramach podjąłby się produkcji nowoczesnej amunicji do granatników M72 dla Sił Zbrojnych RP.

Przygotowani do walki

Hołdując swoim trzem wartościom – zaangażowaniu, dokładności i staranności – Nammo nieustannie doskonali system M72. Obecna jego wersja została opracowana z myślą o spełnieniu szeregu nowych wymagań, związanych z przeciwdziałaniem – obecnym i tym dającym się przewidzieć
– zagrożeniom. Dzięki systematycznemu rozwojowi, M72 stał się efektywnym uzbrojeniem, zarówno podczas walki, jak i w czasie szkolenia. M72 może być bowiem używany do symulowania strzelania z innej broni, dzięki czemu można niewielkim kosztem szkolić operatorów innych, znacznie bardziej złożonych, systemów uzbrojenia.

Nowa broń w kategorii granatników

Nammo pracuje obecnie nad nową odmianą M72, znaną jako M72 FFE (Fire From Enclosure), czyli bronią przeznaczoną do bezpiecznego strzelania z pomieszczeń zamkniętych. Nowa wersja generuje znacznie mniejszy huk, zaś dym i błysk zostały zupełnie wyeliminowane, przy czym prędkość początkowa odpalonego pocisku nie uległa zmniejszeniu.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc