Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

„Nitro-Chem” S.A. podsumowuje rok 2023

Fot. „Nitro-Chem” S.A.

Mijający rok był dla spółki „Nitro-Chem” S.A. bardzo udany. Zarówno od strony finansowej, ale także od strony prowadzonych inwestycji. Spółka umocniła pozycję lidera polskiej zbrojeniówki w zakresie eksportu materiałów wybuchowych, potwierdzając tym samym dalszą współpracę ze stroną amerykańską.

Istotnym wydarzeniem w 2023 było podpisane kolejnych zamówień na dostawy trotylu z firmą Paramount Enterprises International (PEI). Uroczystość, podczas której oficjalnie podpisano dokumenty odbyła się 7 listopada br. w Warszawie. Polski trotyl zostanie przeznaczony na potrzeby realizacji zamówień w ramach amerykańskich rządowych programów uzbrojenia na rok 2025. Podpisanie zamówień z Amerykanami otwiera kolejny etap współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W kolejnych latach armia Stanów Zjednoczonych planuje zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm.

Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A. znalazły się w dwudziestce laureatów prestiżowego konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa.” Nagrodę zdobyła kompozycja termobaryczna TBX-NW 12, która jest efektem badań nad nowoczesnymi materiałami wybuchowymi prowadzonymi przez naszą spółkę we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Kompozycja termobaryczna  TBX-NW potwierdza kompetencje spółki w zakresie kooperacji ze środowiskiem naukowym dla potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w Kielcach w czasie, Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Spółka uczestniczyła w tym wydarzeniu po raz 31 prezentując na wspólnym stoisku Grupy PGZ S.A. materiały wybuchowe służące do napełniania korpusów pocisków, min i innych elementów bojowych amunicji oraz do produkcji cywilnych środków strzałowych. Nie zabrakło również ekspozycji prezentującej zdolności spółki w zakresie elaboracji amunicji wielkokalibrowej. W celu budowania relacji biznesowych i znalezienia nowych rynków dla swoich produktów „Nitro-Chem” S.A. uczestniczyła w zagranicznych targach branży zbrojeniowej w różnych częściach świata. Prezentowaliśmy swoje wyroby na targach DSEI w Londynie, ADEX w Seulu czy IDEX w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podobnie jak w poprzednich latach dużą wagę podczas spotkań i rozmów przywiązywano do realizacji kontraktów zagranicznych. Dla „Nitro-Chem” S.A. 2023 był rokiem dalszych inwestycji. Na ukończeniu są dwie nowe realizacje. Jedną z nich jest kolejna instalacja do elaboracji metodą ślimakowania amunicji artyleryjskiej. Dzięki uruchomieniu w pełni zautomatyzowanej, nowoczesnej instalacji, zdolności produkcyjne spółki zostaną podwojone. Kolejną inwestycją jest instalacja do kontroli jakości usług elaboracji m.in. bomb lotniczych czy pocisków wielkokalibrowych metodą radiograficzną. Badanie to stosuje się w celu wykrycia m.in. korozji, uszkodzeń wewnętrznych struktury materiału, nieszczelności, wad materiałowych czy jakości spawów.

Z uwagi na sytuację międzynarodową spółka realizuje zwiększone zamówienia na dostawy materiałów wybuchowych i usługi elaboracji amunicji zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych RP, jak i armii państw sojuszniczych. W przyszłości spółka planuje inwestycje zwiększające moce produkcyjne zakładu, które wymagają jednak wsparcia ze strony państwa. Przyczyniłoby się to do dalszego budowania niezależności Polski w zakresie produkcji amunicji, ale także możliwości wspierania tego kluczowego sektora w całym NATO. Zwiększenie inwestycji w spółce pozwoli w większym stopniu wykorzystać szansę i rozwijać się w zakresie eksportu. Spółka liczy także na zwiększenie dostaw amunicji dla polskiej armii, w tym do gąsienicowych haubic samobieżnych Krab 155 mm. „Nitro-Chem” S.A. chce utrzymać także wysoki poziom wydatków na modernizację i unowocześnianie zaplecza technologicznego oraz infrastrukturalnego.

Dużą szansą na zwiększenie w przyszłości zdolności produkcyjnych dla „Nitro-Chem” S.A. jest również pozytywne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego w unijnym programie wsparcia produkcji amunicji ASAP (Act of Support of Ammunition Production). Zakres wniosku złożonego przez spółkę obejmuje budowę instalacji wraz z infrastrukturą do elaboracji  amunicji o kalibrze 155 mm Krab oraz 120 mm Rak. Poza „Nitro-Chem” S.A. wnioski przygotowały ZM Dezamet oraz Mesko. Udział spółek Grupy PGZ S.A. w programie ASAP pozwoli na zwiększenie ich zdolności wytwarzania amunicji, zabezpieczenie łańcuchów dostaw surowców i komponentów, a także skrócenie czasu dostaw.

Podobnie jak w latach poprzednich Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A. podejmują kolejne inicjatywy mające na celu minimalizację negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, a tym samym wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Główne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym podjęto w zakresie zmniejszenia zużycia energii i wody, a więc działania ograniczające zużywanie zasobów naturalnych oraz  zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i przyczyniające się do walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach tych działań na terenie zakładów zainstalowano w tym roku dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kWp, a w przyszłym roku planowana jest kontynuacja działań w zakresie wdrażania technologii fotowoltaicznych, poprzez instalację kolejnych paneli fotowoltaicznych o mocy do 100 kWp. Natomiast w ramach działań ograniczających zużycie wody, które wpisują się w ideę Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zakład podjął działania w zakresie przebudowy i rozbudowy zakładowej podczyszczalni ścieków oraz budowy instalacji odzysku wody. Celem tej inwestycji jest przede wszystkim ograniczenie zużycia wody do celów produkcyjnych oraz redukcja ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakładu. W tym zakresie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A. złożyły wniosek do Ministerstwa Aktywów Państwowych o objęcie wsparciem finansowym planowanej inwestycji. W tym roku oddano do użytkowania urządzenie do filtrowania ścieków z instalacji produkcyjnej TNT, które zmniejsza ilości zawiesiny i zanieczyszczeń organicznych w ściekach przemysłowych kierowanych do zakładowej podczyszczalni ścieków.

Ponadto, poza działaniami inwestycyjnymi wpisującymi się w zrównoważony rozwój, Spółka podejmuje działania, by efektywnie gospodarować odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Dbając też o interes społeczny i mieszkańców gmin, na terenie których zlokalizowano nielegalne składowiska odpadów, „Nitro-Chem” S.A. dobrowolnie zaangażowała się w faktyczne rozwiązanie problemu, nawiązując bliską współpracę z poszkodowanymi gminami, które wyraziły chęć współpracy. Wszelkie działania, które spółka w tym zakresie podejmuje mają na względzie odpowiedzialność i troskę o ochronę środowiska naturalnego i minimalizację wpływu na nie.

Źródło: „Nitro-Chem” S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc