Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa ramowa na dostawy amunicji dużego kalibru

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

1 czerwca konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawę amunicji dużego kalibru na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obejmuje ona dostawę setek tysięcy kompletów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm – według słów wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który zatwierdził dokument swym podpisem, nawet miliona ‒ a także różnego typu amunicji kalibru 120 mm (czołgowej i moździerzowej).

Ponadto przewiduje się możliwość pozyskiwania amunicji przeznaczonej do realizacji szkolenia wraz z pakietami szkoleniowymi i dokumentacji technicznej wyrobów. Umowa ma obowiązywać do 2029 r. i stanie się – podobnie jak inne umowy ramowe – bazą do określenia zasad i warunków zawierania kolejnych umów wykonawczych związanych z dostawami amunicji wielkokalibrowej przez polski przemysł obronny. Zawarcie pierwszej umowy wykonawczej w ramach amunicyjnej umowy ramowej ma nastąpić jeszcze w bieżącym roku.

Zawarta umowa stanowi nową jakość w sposobie kontraktowania przez Agencję Uzbrojenia amunicji dla Sił Zbrojnych RP. Tak długi okres obowiązywania porozumienia pozwala realizującemu ją konsorcjum na optymalne wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych, jak też rozbudowę potencjału niezbędną ze względu na potrzeby własnego wojska i odbiorców eksportowych. Jest to możliwe dzięki gwarancji otrzymywania zamówień w perspektywie dłuższej niż dwa-trzy lata, jak to było dotychczas. Dzięki temu zdolności produkcyjne np. 155 mm amunicji do armatohaubic mają wzrosnąć z kilkunastu tysięcy kompletów rocznie do ponad 100 00 (w niektórych wywiadach ze strony PGZ padała nawet liczba 200 000!). W perspektywie produkowana w kraju amunicja powinna gwarantować możliwość użycia lufowego uzbrojenia artyleryjskiego znajdującego się w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, zaś z eksportu pochodzić będą jedynie niektóre jej rodzaje.

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdza swym podpisem, zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia i konsorcjum PGZ-AMUNICJA, umowę ramową w sprawie dostaw amunicji dużego kalibru do artylerii lufowej, mającą obowiązywać do 2029. Fot. Andrzej Kiński

Konsorcjum PGZ–AMUNICJA tworzy pięć spółek wchodzących w skład domeny amunicyjnej Grupy PGZ: Mesko S.A. ze Skarżyska Kamiennej wraz z oddziałami w Pionkach, Kraśniku i Bolechowie; Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. z Nowej Dęby, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S. A., Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” S.A. z Bydgoszczy. W każdej z nich realizowane są dziś inwestycje zmierzające do optymalizacji procesów produkcji w kierunku zwiększenia zdolności wytwórczych, tak by sprostać rosnącemu krajowemu i międzynarodowemu zapotrzebowaniu na amunicję oraz inne środki bojowe.

Realizacja dużych kontraktów z pewnością będzie także okazją do zacieśniania aliansów strategicznych. Wiązanie stałych, ale i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw, transferu wiedzy i najnowszych technologii, jak również receptur wykorzystywanych do produkcji, to realizacja założeń budowania „hubu amunicyjnego w Polsce”, nie tylko dla bezpieczeństwa RP, ale innych państw Europy.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest największym krajowym podmiotem mającym unikatowe zdolności w zakresie produkcji, obsługi i serwisu sprzętu wojskowego. Ale równie mocno rozwijane są nasze zdolności w zakresie produkcji środków bojowych, bez których nawet najlepszy sprzęt traci swoje walory bojowe. Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważne jest posiadanie narodowych zdolności w zakresie produkcji i dostaw amunicji na rzecz własnych sił zbrojnych. Dzisiejsza umowa pozwoli nam rozwijać polskie zdolności w tym obszarze z korzyścią dla Wojska Polskiego i bezpieczeństwa kraju. Naszą ambicją jest to, by docelowo stać się jedynym dostawcą amunicji dla polskiego wojska, który odpowie na wszelkie oczekiwania po stronie Zamawiającego, gwarantując tym samym rozwój kolejnych środków bojowych – podkreślił prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Mariusz Błaszczak przekazuje egzemplarz umowy prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – spółki wiodącej konsorcjum PGZ-AMUNICJA – Sebastianowi Chwałkowi. Fot. Andrzej Kiński

Polska Grupa Zbrojeniowa już obecnie ma znaczące zdolności w zakresie produkcji amunicji różnych typów i kalibrów, począwszy od mało- i średniokalibrowej, aż do amunicji kalibrów 155 mm oraz 120 mm. Potwierdzają to decyzje Unii Europejskiej, która w ramach budowania unijnej koalicji amunicyjnej na rzecz Ukrainy najprawdopodobniej skieruje znaczną część zamówień do Polski.

Zawarta dziś umowa ramowa na dostawy amunicji dla Wojska Polskiego daje podstawy do dalszych (poza obecnie realizowanymi) inwestycji w zakładach należących do domeny amunicyjnej. Potwierdza także intencję władz polskich wyrażoną m.in. w programie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą nr 43 z 29 marca 2023 r. Przeznaczone na ten cel środki krajowe i pochodzące z UE mogą sięgnąć 14 mld PLN. W ramach programu mają zostać stworzone warunki do efektywnego i terminowego uzupełniania zapasów amunicji wielkokalibrowej Sił Zbrojnych RP i ustanowienie, a następnie utrzymywanie, zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu zbrojeniowego w tym obszarze na poziomie umożliwiającym uzupełniania zapasów amunicji na bieżąco, a tzw. wolne moce produkcyjne będą mogły być spożytkowane na produkcję eksportową.

Gwarancja zamówień w dłuższym okresie pozwala przemysłowi ubiegać się o dodatkowe środki finansowe niezbędne nie tylko na rozbudowę linii produkcyjnych i rozbudowę obecnej infrastruktury, ale także odbudowanie własnych zdolności w zakresie produkcji nitrocelulozy, czy zamawianie tych komponentów, które nie są wytwarzane w ramach własnych kompetencji.

Długookresowe zamówienia pozwalają na racjonalne rozplanowanie produkcji w różnych lokalizacjach w ramach potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kolejnym krokiem będą umowy wykonawcze, które pozwolą na zaplanowanie rocznych wolumenów dostaw amunicji zarówno w kalibrze 155 mm, jak i 120 mm.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Agencji Uzbrojenia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc