Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Debiut mobilnego centrum zarządzania i łączności GRUPY WB

Fot. Grupa WB

Na stoisku GRUPY WB na II Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które rozpoczęły się 25 kwietnia w Kielcach, zadebiutowało Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej. Zaprezentowana nowość zabezpiecza system komunikacji i tworzy sieć łączności krytycznej, jest też centrum dyspozytorskim dla służb odpowiedzialnych za ochroną i ratowanie ludności cywilnej.

Pokazane na POLSECURE Mobilne Centrum jest odpowiedzią na sytuację wystąpienia zdarzeń kryzysowych w terenie przygodnym. Często zdarzają się działania w miejscach pozbawionych infrastruktury wystarczającej do sprawnego zarządzania i kierowania akcją ratunkową. W takich sytuacjach, możliwość niemal natychmiastowego rozwinięcia w pełni funkcjonalnego centrum łączności i zarządzania kryzysowego znacząco może zwiększyć skuteczność prowadzonej akcji ratunkowej.

Spółka MindMade jest centrum technologicznym GRUPY WB w obszarze specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych dla służb bezpieczeństwa publicznego. Opracowany przez inżynierów warszawskiego przedsiębiorstwa system PIK-MC zapewnia służbom ratunkowym bezpieczną i zintegrowaną łączność wraz z pełną świadomością sytuacyjną.

Rozwinięciem PIK-MC do wykorzystania w terenie przygodnym jest Mobilne Centrum Łączności Dyspozytorskiej i Zarządzania Kryzysowego. System powstał w celu umożliwienia koordynacji działań służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego podczas akcji w rejonach trudno dostępnych i pozbawionych cyfrowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Fot. Grupa WB

Rozwiązanie MindMade zabezpiecza system komunikacji i tworzy sieć łączności krytycznej, zgodną z międzynarodowymi standardami Mission Critical 3GPP. Staje się też centrum dyspozytorskim dla służb odpowiedzialnych za ochroną i ratowanie ludności cywilnej: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Górskich i Wodnych Ochotniczych Pogotowi Ratunkowych, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, czy Służby Więziennej.

Mobilne Centrum Łączności Dyspozytorskiej i Zarządzania Kryzysowego wyposażone zostało w stanowisko dyspozytorskie PIK-DC-MC, które umożliwia bieżące zarządzanie zespołami uczestniczącymi w akcji. W środku jest też integrator systemów łączności radiowej PIK-GAT-MC oraz anteny nadawcze zamkniętej, prywatnej sieci teleinformatycznej LTE PIK-NIB-MC.

System dyspozytorski PIK-DC-MC zapewnia zarządzającemu akcją bezpośrednią komunikację z poszczególnymi zespołami oraz ze szczeblem centralnym. Lokalizacja uczestników na mapie oraz możliwości transmisji obrazu z kamer i systemów bezzałogowych. daje kierującemu pełną świadomość sytuacyjną prowadzonych działań.

Dzięki wyposażeniu Centrum w integrator łączności radiowej PIK-GAT-MC, zarządzający akcją ratunkową ma zapewnioną komunikacją z zespołami wyposażonymi w różne standardy łączności radiowej: DMR, TETRA, NexEdge lub radiostacje analogowe. PIK-GAT-MC pozwala również zintegrować i ustanowić wspólną sieć łączności z użytkownikami wojskowych radiostacji 3501. Dodatkowo umożliwia dostęp do sieci IP za pośrednictwem wi-fi lub poprzez kabel sieciowy. Transfer danych jest dobrze zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.

Fot. Grupa WB

Systemy łączności radiowej nie pozwalają jednak na szerokopasmową transmisję danych lub wideo. Aby to umożliwić, Mobilne Centrum wyposażono w system nadawczy zamkniętej/prywatnej sieci teleinformatycznej LTE PIK-NIB-MC. Umożliwia transfer obrazu i danych między uczestnikami akcji ratunkowej w promieniu 3 km. System działa na obszarze, gdzie z przyczyn naturalnych lub na wskutek katastrof nie występuje łączność i transmisja danych.

Dostęp do mobilnej sieci teleinformatycznej mogą mieć tylko upoważnieni użytkownicy. Nie ma ryzyka, by pojawił się ktoś nieuprawniony i uzyskał możliwość podsłuchu i monitorowania działań prowadzonych przez służby. Rozwiązanie może być również zintegrowane z satelitarnymi systemami łączności i transmisji danych. Umożliwia to ustanawianie własnego ośrodka zarządzania kryzysowego niezależnie od lokalnej infrastruktury łączności również podczas misji zagranicznych.

Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej może być zainstalowane na dowolnym pojeździe. To rozwiązanie pozwalające na uzyskanie bezpiecznego, zintegrowanego systemu łączności kryzysowej wykorzystującego ogólnodostępną infrastrukturę teleinformatyczną w technologii LTE. Umożliwia służbom na wykorzystanie wszystkich funkcjonalności łączności w każdym miejscu, w którym wystąpi zdarzenie kryzysowe. Nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami.

***

GRUPA WB jest zatrudniającym blisko dwa tysiące inżynierów i konstruktorów polskim producentem zaawansowanych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Źródło: materiały prasowe Grupy WB

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc