Zaloguj

Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

Konferencja prasowa ministra obrony narodowej Mariusza Blaszczaka i szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka po podpisaniu Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017–2026. Obaj panowie wskazywali na wage tego dokumentu dla rozwoju Sil Zbrojnych RP.

Konferencja prasowa ministra obrony narodowej Mariusza Blaszczaka i szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka po podpisaniu Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017–2026. Obaj panowie wskazywali na wage tego dokumentu dla rozwoju Sil Zbrojnych RP.

28 lutego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych Wojska Polskiego – „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017–2026 r.” Dokument zakłada wydatkowanie w tym okresie 185 mld PLN. Obejmuje programy dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a szczególny nacisk kładzie na pozyskanie samolotu wielozadaniowego nowej generacji (Harpia), obronę przeciwlotniczą krótkiego zasięgu (Narew) i śmigłowce uderzeniowe (Kruk).

Po odprawie szefa MON z kadrą dowódczą SZ RP odbyło się spotkanie z mediami, podczas którego Mariusz Błaszczak wskazywał na to, że nowy PMT ma w sumie budżet aż o 55 mld PLN większy aniżeli poprzedni, obejmujący lata 2013–2022 (i to przed jego korektą), co uznane zostało zarówno za szansę, jak i wyzwanie dla rozwoju zdolności obronnych Wojska Polskiego. Minister ocenił, że zawarte w dokumencie programy modernizacyjne odzwierciedlają wyzwania, przed jakimi stoją SZ RP, m.in. wzmocnienie wschodniej flanki, m.in. poprzez sformowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Z jego polecenia „co do zasady” nowoczesny sprzęt będzie kierowany właśnie tam.

Minister Błaszczak podkreślił, że nowy PMT jest logiczną kontynuacją poprzednich dokumentów opracowanych przez obecne kierownictwo resortu obrony i rząd, tj. przyjętych w czerwcu ubiegłego roku przez Radę Ministrów „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017–2026” oraz później, już na poziomie MON, w listopadzie „Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017–2026”. Zapewnił, iż w sposób zdecydowany i skuteczny będzie zmieniał oblicze Wojska Polskiego i dążył do wyposażenia go w nowoczesny sprzęt. PMT będzie swoistą „mapą drogową” do realizacji tego celu. Jednocześnie minister Błaszcak wskazał, iż jego kolejnym, acz powiązanym z tym dokumentem celem, jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego.

Z kolei dla szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka najważniejszym efektem nowego PMT ma być dostarczenie nowych zdolności do rażenia przeciwnika. Podkreślił on, że we wszystkich programach przewija się kwestia rażenia, czyli skuteczność operacyjna dla dowódców pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych, a także najważniejszy z punktu widzenia strategicznego element, czyli odstraszanie. Jako główne elementy tego priorytetu wymienił m.in. zakup bezzałogowych wież do wozów bojowych, systemu rakietowego HIMARS, a także przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Programy PMT 2017–2026

Chociaż sam PMT jest dokumentem niejawnym, to jak wynika zarówno z wypowiedzi min. Błaszczaka i opublikowanego na stronie internetowej MON dokumentu „Plan Modernizacji Technicznej do 2026 r. Wybrane zadania”, resort obrony wylicza w nim 16 kluczowych dla obronności państwa programów modernizacyjnych.

Harpia – pozyskanie 32 samolotów wielozadaniowych nowej generacji, mających wprowadzić nową jakość do działań powietrznych. Nowe samoloty mają operować w środowisku antydostępowym i sieciocentrycznym oraz współpracować z siłami powietrznymi państw sojuszniczych. Warto zaznaczyć, że w dokumencie znajdującym się na stronie MON mowa jest o „samolocie nowej generacji” bez uszczegółowienia, o którą generację chodzi. Jest to różnica w porównaniu do słów min. Błaszczaka, który wskazywał kilkakrotnie na „samolot 5. generacji”.


czytaj więcej na temat programu "Harpia" >>
Harpia bez prze­targu?
Harpia przy­spie­sza
Harpia na start


Narew – planuje się pozyskanie baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu, zdolnych do zwalczania m.in. bezzałogowych statków powietrznych i pocisków rakietowych. MON planuje znaczące wykorzystanie krajowego przemysłu obronnego przy realizacji programu i transfer technologii obejmujący m.in. produkcję pocisków rakietowych.

Kruk – program pozyskania nowoczesnych śmigłowców uderzeniowych dla lotnictwa wojsk lądowych.

Cyber.mil – pozyskanie krajowych narzędzi i oprogramowania, które pozwolą na realizację skutecznych operacji w cyberprzestrzeni. W ramach tego programu planuje się wdrożenie polskich technologii kryptograficznych. Jako główne podmioty do współpracy wymieniono Polską Grupę Zbrojeniową S.A. i spółkę Exatel S.A. Całość programu ma być warta 3 mld PLN.

Wisła – dostawy przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu. 28 marca 2018 r. podpisano umowę na realizację I etapu tego programu.

Pustelnik – program pozyskania lekkich, niewymagających skomplikowanego szkolenia, zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych wraz z amunicją.

Regina – wdrożenie w Wojskach Lądowych 155 mm dywizjonowych modułów ogniowych zwiększających zdolność wsparcia ogniowego na szczeblu taktycznym. Chodzi o pozyskanie kolejnych, prócz już zamówionych, modułów dywizjonowych. Jako wykonawcę wskazuje się Hutę Stalowa Wola S.A.

Rak – kontynuacja zakupu kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych. Produkcją tego sprzętu zajmuje się konsorcjum firm HSW S.A. i Rosomak S.A.

Homar – w ramach tego programu planuje się pozyskanie dywizjonowych modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS, które będą w stanie razić cele oddalone o do 75 lub do 300 km. Międzyrządową polsko-amerykańską umowę o wartości ok. 1,58 mld PLN dotyczącą zakupu sprzętu pierwszego dywizjonu podpisano w lutym br.


czytaj więcej na temat programu "HOMAR" >>
Homar upu­blicz­niony w Waszyngtonie
Homar (jed­nak) dla Lockheed Martin
Homar – naj­po­tęż­niej­szy sko­ru­piak pol­skiej arty­le­rii


Miecznik – program pozyskania nawodnych okrętów obrony wybrzeża, które mają zastąpić wycofywane z Marynarki Wojennej jednostki. Celem jest również wzrost zdolności polskiej floty do współpracy z sojusznikami i w ramach koalicyjnych zgrupowań zadaniowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc