Zaloguj

System Zarządzania Walką BMS Hektor

Idea Systemu Zarządzania Walką.

Idea Systemu Zarządzania Walką.

System Zarządzania Walką (SZW) BMS Hektor firmy KenBIT Sp.j. jest przeznaczony do zastosowania od szczebla żołnierza do batalionu, a po zastosowaniu odpowiednich środków transmisyjnych, także na wyższych szczeblach dowodzenia. SZW BMS Hektor obejmuje oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką klasy BMS w wersjach na terminale pokładowe i osobiste terminale komputerowe/PDA żołnierza, jak również infrastrukturę teleinformatyczną – zestaw pokładowych urządzeń teleinformatycznych zapewniających działanie systemu w pojazdach (np. KTO Rosomak).

Oprogramowanie i urządzenia systemu BMS Hektor zapewniają współpracę z urządzeniami nawigacji pokładowej oraz wieloma środkami transmisyjnymi, takimi jak: szerokopasmowe radiostacje pokładowe IP i radiostacje osobiste IP, wąskopasmowe radiostacje pokładowe KF i UKF oraz taktyczne terminale satelitarne.
Infrastruktura teleinformatyczna SZW BMS Hektor może być zainstalowana w pojazdach, m.in. na kołowym transporterze opancerzonym Rosomak. System Zarządzania Walką BMS Hektor firmy KenBIT współpracuje z elementami polowego systemu teleinformatycznego eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP: Cyfrowym Systemem Łączności Radioliniowo-Przewodowej ZT Storczyk 2000, Zintegrowanymi Węzłami Teleinformatycznymi KTSA Jaśmin, czy Przenośno-Przewoźnym Terminalem Satelitarnym Fikus. System odbiera sygnały z sensorów alarmowych i czujników pokładowych, stanowiących wyposażenie pojazdów, np. KTO Rosomak. Ponadto SZW BMS Hektor pozwala na zaawansowaną interoperacyjność z jednostkami innych państw NATO w ramach wymiany informacji.

Oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką BMS Hektor

Oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką BMS Hektor może zostać zainstalowane na komputerach klasy PC, serwerach i osobistych terminalach komputerowych klasy PDA. Obejmuje dwa zasadnicze moduły:
❚ moduł (oprogramowanie) BMS (ang. Battlefield Management System) – systemu zarządzania polem walki,
❚ moduł (oprogramowanie) BFT (ang. Blue Force Tracking) – bojowego systemu satelitarnego identyfikacji i informacji. Umożliwia monitoring położenia wojsk własnych.
Oprogramowanie wykorzystuje nowatorskie technologie, dotąd niestosowane w Polsce w systemach wojskowych. Podstawą działania jest język programowania nowej generacji Java i wiele nowoczesnych komponentów, jak: serwer aplikacyjny JBoss, technologia EJB, Framework Hibernate, Oracle i JAAS.

Moduł oprogramowania SZW BMS Hektor

Aplikacja oprogramowania SZW BMS Hektor ma interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim. Istnieje możliwość obsługi oprogramowania BMS z użyciem interfejsu dotykowego zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych.
Modułowa budowa aplikacji pozwala na stworzenie wyspecjalizowanego stanowiska pracy o różnym zakresie odpowiedzialności i dodawanie nowych funkcjonalności, zaspokajając rosnące potrzeby w miarę pojawiania się nowych standardów wymiany informacji. System może pracować w trybie samodzielnym i rozproszonym, co znacząco zwiększa jego wydajność przez uruchamianie poszczególnych usług/modułów systemu (MIP, serwer map itd.) na oddzielnych komputerach obiektu.
Oprogramowanie BMS ma zaimplementowane najnowsze mechanizmy NFFI i unormowania programu MIP, w tym mechanizm MIP DEM Baseline 3.0 i 3.1. Umożliwia tworzenie hierarchicznej struktury informacyjnej z zastosowaniem usług katalogowych zgodnych z LDAP, obejmującej ugrupowanie bojowe i zasoby sieci – zdefiniowaną w usłudze Battlefield Directory, zgodną z normami STANAG 4644 i ACP 133(D). Funkcje realizowane przez oprogramowanie BMS zapewniają wsparcie działań pododdziałów na szczeblu taktycznym (np. batalionu), rejestrowanie danych związanych z prowadzonymi działaniami bojowymi oraz zapis rozmów prowadzonych we wszystkich relacjach łączności zewnętrznej i wewnętrznej.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc