Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowy sprzęt i amunicja dla Sił Zbrojnych RP

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdza swym podpisem pakiet umów na dostawę nowego sprzętu i środków bojowych zawartych z przedsiębiorstwami polskiego przemysłu obronnego. Scenerię tworzą egzemplarze nowego uzbrojenia i sprzętu przejętego w ostatnich miesiącach przez Siły Zbrojne RP w ramach procesu modernizacji technicznej. Fot. Maciej Nędzyński/CO MON

11 października Agencja Uzbrojenia zawarła cztery umowy (bądź aneksy do wcześniej podpisanych) na dostawę nowego uzbrojenia i środków bojowych dla Sił Zbrojnych RP o sumarycznej wartości ok. 1,3 mld PLN brutto. Zatwierdził je podczas swej wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Przedmiotem pierwszej, zawartej z Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, jest dostawa partii próbnej sześciu tzw. narodowych wozów dowodzenia szczebla taktycznego Zawilec na platformie systemowej KTO Rosomak. Wartość zamówienia to ok. 100 mln PLN brutto, a termin dostawy pojazdów określono na rok 2025. Wyposażenie przetwarzania danych i sprzęt łączności WD Zawilec dostarczą spółki Grupy WB Grupa WB dostarczy wyposażenie teleinformatyczne wozów dowodzenia Zawilec (zbiam.pl).

Przedmiotem jednej z umów jest dostawa pilotażowej partii tzw. narodowych wozów dowodzenia Zawilec na platformie systemowej KTO Rosomak (na zdjęciu „koalicyjny” WD Kroton). Fot. Maciej Nędzyński/CO MON

Jest to pierwsza umowa dotycząca pozyskania WD Zawilec, a dostarczone w jej ramach pojazdy posłużą do wszechstronnych testów i realizacji procesu wdrożenia, co ma pozwolić na dalszy rozwój systemu dowodzenia SZ RP z wykorzystaniem środowiska wielodomenowego.

WD Zawilec przeznaczone są do wspierania procesów dowódczo-sztabowych na szczeblu związków taktycznych (dywizji i brygad) Sił Zbrojnych RP. Zasadniczym ich wyposażeniem będzie wielostanowiskowy system teleinformatyczny, pozwalający na przetwarzanie informacji niejawnych o wysokich klauzulach i radiostacje zapewniające w pełni szyfrowaną łączność cyfrową. System teleinformatyczny będzie umożliwiał pracę w dwóch odseparowanych, niezależnych domenach informacyjnych, których klauzule przetwarzanych informacji określane będą stosownie do potrzeb operacyjnych.

Wcześniej, w latach 2018-2022, SZ RP przejęły 17 wozów dowodzenia Kroton w tzw. odmianie koalicyjnej (przystosowane do przetwarzania informacji niejawnych wg klauzul obowiązujących w NATO), zamówionych na podstawie trzech umów z lat 2018, 2019 i 2020.

Kolejna umowa, podpisana z konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., dotyczy dostawy 43 mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja-S wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Wartość zamówienia to ok. 767 mln PLN brutto, a dostawy sprzętu zostaną zrealizowane w latach 2025-2028.

Kolejna określa warunki dostawy 43 zestawów mostów towarzyszących MS-20 Daglezja-S. Fot. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A.

Most MS-20 Daglezja-S składa się z ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43 z napędem 6×6, naczepy transportowej z napędem hydraulicznym w układzie 6×6, układacza mostowego i przęsła mostowego PM-20. Zapewnia przeprawę przez przeszkody wodne lub terenowe o szerokości do 20 metrów dowolnych pojazdów klasy MLC70/110 (maksymalnie MLC80/120). Masa całkowita zestawu mostu MS-20 wynosi 47,9 tony. Przęsło PM-20 jest przewożone na specjalnej naczepie transportowej. Szerokość przęsła jest regulowana i wynosi 3 m w pozycji transportowej i 4 m w pozycji roboczej. Długość przęsła złożonego wynosi 12,5 m, a rozłożonego (wraz najazdami) 25,5 m. Czas rozwinięcia do osiągnięcia pełnej gotowości przeprawowej i zwinięcia to mniej niż 30 minut. Dzięki automatyzacji obsługi zestawu załoga składa się tylko z dwóch żołnierzy – kierowcy i operatora. Do roku 2017 dla pododdziałów inżynieryjnych zakupiono 12 takich mostów.

Trzecia umowa określa warunki pozyskania podwozi samochodowych Jelcz – nośników wozów dowodzenia i wyrzutni oraz pojazdów transportowo-załadowczych pocisków kierowanych Naval Strike Missile (NSM), do zamówionych 5 września br. dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych (MJR) MSPO 2023: Pakiet umów resortu obrony narodowej (zbiam.pl).Wartość zamówienia to ok. 470 mln PLN brutto. Dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2029.

Przedmiotem zamówienia będą także podwozia Jelcz do dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych. Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Wspomniana umowa na dostawę dwóch MJR została podpisana podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z firmą Kongsberg Defence & Aerospace. Jej wartość to ok. 8 mld PLN brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2026-2032.

Ostatnia umowa jest aneksem do umowy z 29 kwietnia 2021 r. na dostawę 120 mm nabojów odłamkowo-burzących RAK-HE-1 do moździerzy samobieżnych M120K Rak, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych (KMO) Rak. Umowę zawarto z konsorcjum PGZ-AMUNICJA, w skład której wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., MESKO S.A. i Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.. Wspomniany kontrakt z 2021 r. miał wartość ok. 256,3 mln PLN brutto i obejmowała pozyskanie 23 000 nabojów RAK-HE-1 w latach 2022-2024. Podpisany dziś aneks, o nieujawnionej wartości, rozszerza obowiązującą umowę o dodatkowych „kilkanaście tysięcy” odłamkowo-burzących nabojów moździerzowych, bez zmiany terminu dostaw.

odpisano także aneks do umowy dotyczącej dostaw nabojów odłamkowo-burzących RAK-HE-1 do 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak. Fot. ZM DEZAMET S.A.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatów Agencji Uzbrojenia i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc