Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wizyta przyszłych attaché obrony w Fabryce Broni

Fot. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom

Czternastu kandydatów na attaché obrony RP - słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej - odwiedziło Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom. Przygotowując się do ważnej roli, jaką jest reprezentowanie Polski za granicą oficerowie zapoznają się m.in. z ofertą polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Wizyty przyszłych attaché obrony w radomskim zakładzie to już tradycja. Kolejny rocznik dyplomatów w mundurach zapoznał się z planami rozwoju spółki, nowoczesnymi technologiami stosowanymi przez zakład w procesie wytwarzania broni strzeleckiej oraz jego ofertą produktową.

Fot. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom

- Jako firma produkująca swoje wyroby także na eksport zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest właściwe reprezentowanie naszego kraju za granicą. Wizyty przyszłych attaché obrony są dla nas bardzo ważne i cenne. Dają możliwość zapoznania ich uczestników z naszymi konstrukcjami, ale także z procesami produkcyjnymi- mówi dr Wojciech Arndt, prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. - Zależy nam, aby oficerowie, którzy będą pełnić zagraniczne misje dyplomatyczne, mieli pełny obraz polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Głównym zadaniem dyplomacji obronnej jest kształtowanie wojskowych relacji między państwami. Współczesna dyplomacja obronna przystosowuje się do zmiennych warunków działania oraz poszerza swoje pole znaczeniowe, a główną rolę w tym procesie odgrywają dyplomaci wojskowi.

Fot. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom

- Żyjemy w dynamicznych czasach, w których przemysł zbrojeniowy przeżywa rozwój, a nasza armia, podobnie jak i pozostałe, przechodzi duże zmiany, także w kwestii uzbrojenia. Wizyta przyszłych attaché obrony daje nam możliwość pokazania, że jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, mamy duży potencjał produkcyjny i możemy konkurować z firmami z całego świata - dodaje Seweryn Figurski, członek zarządu Fabryki Broni łucznik” – Radom sp. z o.o.

Zadaniem attaché obrony, którego kadencja trwa trzy lata (w niektórych krajach 4 lata),  jest nie tylko kierowanie podległym mu personelem ataszatu obrony w celu doradztwa wojskowego w sferze militarnych aspektów bezpieczeństwa. Żołnierze prezentują, w ramach przedstawicielstwa, stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, a w wystąpieniach i kontaktach zewnętrznych stanowisko określone przez kierownika przedstawicielstwa. Polscy attaché obrony sprawują swoją funkcję w pięćdziesięciu krajach na świece.

- Nim jednak zostaną wysłani na swoją misję dyplomatyczną, przechodzą przeszkolenie z ogólnej wiedzy dyplomatycznej – tłumaczy ppłk dr inż. Piotr Krzykowski, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej. – Mają możliwość albo przejść intensywny sześciomiesięczny kurs, albo zostać słuchaczami Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej. Oba przypadki kończą się egzaminem i mają na celu przygotowanie oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe attaché obrony i zastępców attaché obrony przy Ambasadach RP.

Fot. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom

Spotkanie z przyszłymi dyplomatami w Fabryce Broni zakończyło się na strzelnicy, gdzie goście mieli okazję obejrzeć zaprezentowaną broń oraz wypróbować ją w praktyce.

***

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą broni na rynki krajowe i zagraniczne, głównym producentem broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na rynek cywilny i eksport. Fabryka Broni jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie.

Źródło: informacja prasowa Fabryki Broni „Łucznik” – Radom

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc