Zaloguj

„Thracian Thunder 2016”

Thracian Thunder 2016. Dziś w NATO tylko bułgarskie i amerykańskie siły powietrzne dysponują samolotami szturmowymi dedykowanymi do bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych na polu walki.

Thracian Thunder 2016. Dziś w NATO tylko bułgarskie i amerykańskie siły powietrzne dysponują samolotami szturmowymi dedykowanymi do bezpośredniego wsparcia wojsk lądowych na polu walki.

Od 7 stycznia do 25 marca 2016 r. większa część terytorium bazy lotniczej Graf Ignatiewo oraz poligony Nowo Selo i Elena były intensywnie wykorzystywane przez siły powietrzne Bułgarii i Stanów Zjednoczonych, prowadzące wspólne ćwiczenie, pod kryptonimem „Thracian Thunder 2016”.

Szkolenie to jest częścią bułgarsko-amerykańskiego planu doskonalenia wspólnych możliwości bojowych, ujętych w tzw. European Theater Security Package, który w ramach operacji „Atlantic Resolve” zapewnia zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w kwestie europejskiego bezpieczeństwa.
Głównymi celami szkolenia są: zwiększenie możliwości operacyjnych Sił Powietrznych Bułgarii w ramach uczestnictwa w operacjach prowadzonych przez NATO, poprawa umiejętności taktyczno-pilotażowych personelu latającego a także zwiększenie umiejętności służb technicznych i logistycznych w zakresie wsparcia działań lotniczych.
W ramach tego ćwiczenia amerykańskie samoloty szturmowe A-10 odwiedziły Bułgarię po raz trzeci. Pierwszy raz maszyny tego typu te gościły w tym kraju w 2001 r., w czasie ćwiczenia „Cooperative Key 2001”, prowadzonego w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Było to pierwsze wielonarodowe ćwiczenie prowadzone w Bułgarii. Drugi raz A-10 gościły w bazie Bezmer w 2008 r., również na wspólnym szkoleniu.
Samoloty A-10, które przybyły do Bułgarii należały do 74. Ekspedycyjnego Dywizjonu Myśliwskiego 23. Grupy Myśliwskiej z bazy Moody AFB w stanie Georgia. Dywizjon ten stacjonuje w Europie od sierpnia 2015 r., kiedy dwanaście samolotów szturmowych A-10 przybyło do bazy Amari w Estonii. W grudniu 2015 r. 74. Ekspedycyjny Dywizjon Myśliwski został przebazowany do bazy Graf Ignatiewo w Bułgarii. W czasie pobytu w Estonii dywizjon odwiedził węgierską bazę Papa, gdzie kilka A-10 wzięło udział w ćwiczeniach, połączonych z użyciem ostrej amunicji na poligonie.
W Estonii A-10 same stacjonowały w bazie Amari, natomiast w Bułgarii towarzyszą im samoloty szturmowe Su-25 i myśliwskie MiG-29 oraz śmigłowce bojowe Mi-24. Chyba najbardziej interesujące jest porównanie dwóch samolotów o podobnym przeznaczeniu, A-10 i Su-25, które razem operują z Graf Ignatiewo, wspólnie doskonaląc taktykę wsparcia wojsk i zwalczania formacji pancernych przeciwnika.
Bułgarskie Su-25 trafiły do Graf Ignatiewo, ponieważ ich macierzysta baza Bezmer przechodzi prace remontowe i modernizacyjne. Jest jedyną bazą samolotów do zwalczania celów naziemnych, która pozostała po redukcjach wynikających z cięć budżetowych. W latach 1986-1989 Siły Powietrzne Bułgarii otrzymały 36 jednomiejscowych samolotów bojowych Su-25K i cztery dwumiejscowe szkolno-bojowe Su-25UBK. Wszystkie dostarczono do bazy Graf Ignatiewo i włączono w skład dwóch eskadr lotniczych. Przez wiele lat eksploatacji część samolotów Su-25 wycofano z użytkowania i sprzedano innym krajom. Obecnie w służbie pozostaje tylko jedna eskadra Su-25, ale tylko kilka samolotów jest zdolnych do wykonywania lotów operacyjnych, ze względu na brak funduszy na utrzymanie wszystkich w sprawności technicznej. W tej sytuacji przyszłość bułgarskich Su-25 jest niejasna. Co ciekawe, spośród państw NATO, poza Stanami Zjednoczonymi jedynie Bułgaria dysponuje obecnie wyspecjalizowanym samolotem do bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk lądowych.

Ćwiczenia

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc