Zaloguj

LPR Legwan z Rosomak S.A.

Na mocy umowy z Agencją Uzbrojenia z 14 sierpnia konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Rosomak S.A. dostarczy Siłom Zbrojnym RP „niemal” 400 Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych Legwan. Ich bazą będzie południowokoreański samochód Kia KLTV 4×4.

Na mocy umowy z Agencją Uzbrojenia z 14 sierpnia konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Rosomak S.A. dostarczy Siłom Zbrojnym RP „niemal” 400 Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych Legwan. Ich bazą będzie południowokoreański samochód Kia KLTV 4×4.

LPR Legwan z Rosomak S.A.

14 sierpnia Agencja Uzbrojenia zawarła umowę z konsorcjum, w skład którego wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rosomak S.A., na dostawę w latach 2024–2030 „niemal 400” Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) wraz z pakietami, logistycznym i szkoleniowym o wartości ok. 1,2 mld PLN brutto. Zapewne dla większości Czytelników „Wojska i Techniki” zarówno sam projekt LPR, jak i wybór nośnika nowego pojazdu – południowokoreańskiego lekkiego samochodu terenowego Kia Motors KLTV Raycolt 4×4 – były zaskoczeniem. Uchylmy zatem rąbka tajemnicy.

Chociaż zakłady z Siemianowic Śląskich kojarzą się przede wszystkim ze swoim sztandarowym produktem – KTO Rosomak – to od lat 90. w obszarze ich działalności są także inne pojazdy kołowe. Lata 90. i pierwsza dekada obecnego stulecia to np. program modernizacji kołowych pojazdów rozpoznawczych do standardu Żbik i Szakal, w ramach którego powstało kilka prototypów i ponad 200 wozów seryjnych. Później Rosomak S.A. prowadził przez kilka lat studia związane z pojazdami terenowymi w układzie 4×4, które mogłyby stać się odpowiedzią na potrzeby Sił Zbrojnych RP formułowane m.in. w ramach programów „Dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych kryptonim Homar”, „Wielozadaniowego pojazdu Wojsk Specjalnych kr. Pegaz” czy „Samochodu ciężarowo-osobowego wysokiej mobilności kr. Mustang”. Żaden z nich nie zakończył się jednak zgodnie z pierwotnymi założeniami, ale spółka z Siemianowic Śląskich przeprowadziła stosowne analizy rynku i nawiązała kontakty z potencjalnymi licencjodawcami.

Kontynuacją Homara sprzed lat jest jednak program Dywizjonowych Modułów Ogniowych Wieloprowadnicowych Wyrzutni Rakietowych z wyrzutniami Homar-A (spolonizowany HIMARS) i Homar-K (spolonizowany K239 Chunmu), do realizacji którego Polska Grupa Zbrojeniowa powołała konsorcjum PGZ-WWR, w skład którego weszła także spółka Rosomak. Jej obszarem odpowiedzialności miały być m.in. pojazdy terenowe w układzie 4×4, które miały posłużyć jako baza artyleryjskich wozów dowodzenia szczebla baterii (i pochodnych) oraz artyleryjskich wozów rozpoznania.

Chociaż ostatecznie wybór padł na pojazd Waran 4×4 z Huty Stalowa Wola S.A. (szerzej w WiT 9 i 12/2021, 5/2022 i 9/2023), to w Rosomak S.A. zainicjowano analizę rynku typowo militarnych pojazdów terenowych w układzie 4×4, cechujących się dopuszczalną masą całkowitą w przedziale 5–7 t, mogących znaleźć zastosowanie w różnych przedsięwzięciach modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP.

LPR Legwan z Rosomak S.A.

Działania te uległy intensyfikacji i ukierunkowaniu po skierowaniu przez Agencję Uzbrojenia w czerwcu tego roku zaproszenia do konsorcjum złożonego z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Rosomak S.A. do rozpoczęcia negocjacji dotyczących dostawy Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych. Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane było w trybie procedury pozyskania nowego sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

Spośród kilku analizowanych konstrukcji, w ramach postępowania wytypowany został w charakterze uniwersalnej platformy pojazd Kia Light Tactical Vehicle (KLTV) 4×4, produkowany przez południowokoreańską firmę Kia. W Republice Korei jest on znany także pod nazwą Hyeon-ma, a na innych rynkach promowany jako Raycolt 4×4. W związku z tym wyborem spółka Rosomak S.A. ukierunkowała swoje działania na zbudowanie modelu współpracy przemysłowej z Kia.

Warto nadmienić, że kontakty z południowokoreańską firmą zainicjowano już kilka miesięcy wcześniej, w ramach wspomnianych wyżej innych przedsięwzięć. Intensywne rozmowy rozpoczęto w lipcu br., co zaowocowało podpisaniem 9 sierpnia 2023 r. w Seulu umowy generalnej o współpracy (General Agreement) i umowy dystrybucyjnej (Distributorship Agreement), a 4 października także umowy serwisowej (Service and Warranty Agreement).

Na mocy tychże umów Rosomak S.A. otrzyma niezbędne prawa oraz dokumentację techniczną i eksploatacyjną, które umożliwią sprzedaż, prowadzenie szkoleń, produkcję, adaptację istniejących pojazdów i rozwój nowych wersji oraz zapewnienie wsparcia posprzedażnego. W ramach umowy, zgodnie z polityką korporacyjną Kia, firma z Siemianowic Śląskich została autoryzowanym dystrybutorem firmy Kia i otrzymała wyłączne prawa do sprzedaży KLTV 4×4 w Polsce oraz dostawy usług z nim związanych. Ponadto, Rosomak S.A. we współpracy z Kia ustanowi potencjał przemysłowy, który umożliwi produkcję i sprzedaż Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych 4×4 oraz nowych wersji pojazdów na bazie KLTV 4×4. Trwają także rozmowy na temat potencjalnych możliwości eksportu przez Rosomaka pojazdów powstałych w Polsce.

LPR Legwan z Rosomak S.A.

Jednym z kluczowych zagadnień, które uregulowano wyżej wymienionymi porozumieniami jest terminowa dostawa pojazdów zgodnie z oczekiwaniami SZ RP, a także wzrost wolumenów produkcji i dostaw w kolejnych latach.

Jak wiadomo, w ramach umowy zawartej przez konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rosomak S.A. 14 sierpnia br., spółka z Siemianowic Śląskich dostarczy SZ RP w latach 2024–2030 „blisko 400” Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych (LPR) w układzie jezdnym 4×4, a także pakiety szkoleniowe i logistyczne. Pierwsze partie pojazdów bazowych zostaną wyprodukowane w Republice Korei, ale Rosomak S.A. przeprowadzi ich doposażenie wg wymagań użytkownika i od początku będzie realizował wsparcie posprzedażne LPR 4×4. W kolejnych latach, po utworzeniu w Polsce potencjału produkcyjnego, pojazdy LPR będą powstawały w Siemianowicach Śląskich.

Spółka Rosomak S.A. pozyskała od strony południowokoreańskiej prawa do polonizacji konstrukcji pojazdu, co będzie realizowane w taki sposób, by nie zakłócić terminowej realizacji zawartej umowy (ew. kolejnych zamówień). Spółki Kia i Rosomak S.A. wyraziły zainteresowanie pogłębianiem współpracy i budową silnego zespołu realizującego program. Kluczowym celem jest oczywiście wyjście naprzeciw wszelkim oczekiwaniom Sił Zbrojnych RP. Wraz ze sprawnym i terminowym wdrożeniem pojazdu LPR 4×4 do Wojska Polskiego, partnerzy liczą na kolejne zamówienia nie tylko ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również służb porządku publicznego podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz więcej materiałów w pełnym wydaniu artykułu w wersji elektronicznej >>

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc