Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Symboliczny początek budowy nowego „szpiega” dla Polski

Pierwsze palenie elementów prototypowego okrętu rozpoznawczego nowej generacji. Fot. Marcin Chała

27 kwietnia, w należącej do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A., stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, odbyła się uroczystość cięcia blach do budowy prototypowego okrętu wywiadu elektromagnetycznego SIGINT (Signal Intelligence ) projektu 107 dla morskiego rodzaju Sił Zbrojnych.

W gdańskim zakładzie, w ramach realizowanego obecnie programu pod kryptonimem Delfin, zbudowane zostaną dwie jednostki tego typu. Umowę na ich budowę wygrał szwedzki koncern Saab Kockums AB, który zgodnie z jej zapisami jest odpowiedzialny za przekazanie gotowej jednostki stronie polskiej. Szwedzka firma dostarczy także najważniejsze wyposażenie, w tym system dowodzenia oraz systemy rozpoznania. Zadaniem, jakie Saab zlecił gdańskiej stoczni, jest budowa w pełni sprawnej platformy. Remontowa Shipbuilding S.A. odpowiedzialna jest także za realizację  wszystkich koniecznych testów, w tym prób portowych HAT (Harbour Acceptance Trials) oraz morskich SAT (Sea Acceptance Trials).

Podczas uroczystości zaprezentowana została wizja artystyczna nowych okrętów dla MW RP, które w dużej części (przynajmniej zewnętrznie) powielać będą rozwiązania zastosowane w zbudowanym dla Svenska Marinen okręcie rozpoznawczym Artemis (A 202). Co warto wspomnieć projekt dla szwedzkiego odpowiednika opracowany został przez polską firmę MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. z siedzibą w Gdyni.

Okręty rozpoznawcze, klasyfikowane oficjalnie jako SIGINT, to wysoce wyspecjalizowane platformy wyposażone w urządzenia i systemy umożliwiające prowadzenie rozpoznania w każdym niemal paśmie promieniowania elektromagnetycznego - w tym sygnałów sondujących stacji radiolokacyjnych w ramach ELINT (Electronic Intelligence) oraz łączności radiowej COMINT (Communication Intelligence). Wyposażenie pokładowe umożliwi także realizowanie rozpoznania obrazowego IMINT (Imagery intelligence). Poza pomiarami stricte „bojowymi” jakimi jest SIGINT, specjalistyczne wyposażenie oraz odpowiednio przeszkolona załoga umożliwi realizację także (w ograniczonym zakresie) zadań rozpoznania pomiarowo-badawczego MASINT (Measurement and signature intelligence).

Łączna wartość umowy na budowę dwóch wyspecjalizowanych okrętów rozpoznawczych wynosi około 620 mln EUR. Obecnie w składzie grupy Okrętów Rozpoznawczych, jedynego morskiego komponentu polskiego zdolnego do realizacji zadań szeroko pojętego wywiadu elektromagnetycznego, znajdują się dwa okręty rozpoznawcze proj. 863: OORP Nawigator (262, w służbie od 17 lutego 1975 roku) oraz Hydrograf (263, w służbie od 8 maja 1976 roku). Jednostki te już od niemal 50 lat realizują swoje zadania na rzecz nie tylko Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ale i NATO. Mimo swojego wieku, dzięki regularnym modernizacjom nie ustępują one możliwościami innych podobnych konstrukcji na świecie. Niemniej opracowany w latach 70. projekt nie pozostawił zbyt wiele miejsca ani zapasu energii na kolejne modyfikacje.

Nowe okręty mają zacząć uzupełniać a następnie zastępować obecne jednostki, począwszy od drugiej połowy 2027 roku. Ponieważ polskie Delfiny, jak już wspomniano, są pod różnymi względami zbliżone do Artemisa istnieje duże prawdopodobieństwo że ich wielkość również będzie podobna. A 202 legitymuje się wypornością pełną ok. 2200 ton przy wymiarach kadłuba 74,6×14,0×3,8 m. Jego układ napędowy skonfigurowany jest jako spalinowo-elektryczny z dwoma pędnikami azymutalnymi na rufie oraz dwoma sterami strumieniowymi na dziobie. Oficjalnie podawana prędkość maksymalna wynosić ma 14,4 węzłów (jednak jak pokazały próby morskie Artemisa udało się ją nieznacznie, bo zaledwie o 0,3 węzła, przekroczyć). Nazwy nowych jednostek, mimo spodziewanego ich ujawnienia, pozostają w dalszym ciągu tajemnicą.

Fot. Marcin Chała

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc