Zaloguj

PMV Survivor dla Policji

HMV Survivor I firmy Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH to jedna z konstrukcji, która powinna być poważnie brana pod uwagę w przetargu na Lekki Transporter Opancerzony dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

HMV Survivor I firmy Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH to jedna z konstrukcji, która powinna być poważnie brana pod uwagę w przetargu na Lekki Transporter Opancerzony dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

W połowie grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”. Będzie on wdrażany przez komendantów tych służb, a nadzór nad całością sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program obejmuje m.in. inwestycje budowlane, zakup pojazdów, sprzętu informatycznego i łączności oraz uzbrojenia.

W ramach programu modernizacyjnego najwięcej środków – prawie 6 mld PLN – trafi do Policji, ponad 1,2 mld do Straży Granicznej, zaś Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,7 mld PLN. Najmniej pieniędzy trafi do Biura Ochrony Rządu/Państwowego Biura Ochrony, będzie to „jedynie” ponad 200 mln PLN.
Na wymianę sprzętu i wyposażenia, a więc zakup m.in. pojazdów, uzbrojenia, sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz wyposażenia osobistego, łącznie przeznaczonych zostanie w latach 2017–2020 ok. 2,7 mld PLN. Można założyć, że właśnie z tych środków dokonany zostanie również zakup transporterów opancerzonych przeznaczonych dla jednostek Policji.

Od BTR-a do Dzika AT

W Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Policji z maja 2015 r. określono m.in. normy dotyczące wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych tej formacji w sprzęt transportowy, w tym pojazdy zaliczane do kategorii Transportera Opancerzonego (TO) oraz Lekkiego Transportera Opancerzonego (LTO), przeznaczone do wspierania oddziałów antyterrorystycznych oraz prewencji. Przewidują one dysponowanie maksymalnie 35 wozami obu kategorii. W związku z tym w czwartym kwartale 2015 r. Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów Komendy Głównej Policji rozpoczął dwuetapowy dialog techniczny związany z przyszłym zamówieniem pojazdów w wersji LTO. Jego celem miało być uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania szczegółowego opisu przedmiotów zamówienia. Po jego zakończeniu powinno dojść do rozpisania przetargu. Niestety, etap dialogu technicznego nadal trwa.
Należy mieć nadzieję, że przyjęcie wspomnianego programu modernizacji przyspieszy proces zakupu tak potrzebnych pojazdów. W końcu trudno uznać za normalną sytuację, gdy Policja, służba na której barkach spoczywa bezpieczeństwo obywateli, w tym działania kontrterrorystyczne, ma jedynie dwa opancerzone pojazdy przeznaczone do tego typu operacji.
Wspomniane wyżej pojazdy to, zakupione w 2004 r. przez ówczesny Zarząd Operacji Antyterrorystycznych KGP (od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP) Samochody Patrolowo-Interwencyjne (SPI) Dzik-AT (prototypowy i jeden seryjny), będące wynikiem wspólnych prac AMZ Kutno i Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Planowano zakup kolejnych Dzików-AT, w których miały zostać wprowadzone modyfikacje wynikające z doświadczeń z eksploatacji egzemplarzy BOA, jednak z różnych przyczyn zamierzenia te nie zostały spełnione.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc