Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rozpoczęto prace przy drugim Delfinie

Symboliczne rozpoczęcie wycinania elementów stalowych, które wykorzystane zostaną w konstrukcji pierwszych sekcji nowego okrętu. Fot. Marynarka Wojenna/kpt. mar. Damian Przybysz

15 listopada, w należącej do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A., stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, odbyła się uroczystość cięcia blach do budowy okrętu wywiadu elektromagnetycznego SIGINT (Signal Intelligence) projektu 107/2 dla morskiego rodzaju Sił Zbrojnych.

ORP Henryk Zygalski (264), bo takie imię wybrano dla tej jednostki, jest drugim okrętem rozpoznawczym budowanym dla MW RP w ramach programu pod kryptonimem Delfin. Ciecie blach dla prototypowej jednostki tego typu, przyszłego ORP Jerzy Różycki (261), miało miejsce 27 kwietnia bieżącego roku, a jego stępkę położono 27 lipca. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiciela stoczni wodowanie prototypowego okrętu planowane jest na czerwiec przyszłego roku. Przekazanie gotowych jednostek odbiorcy nastąpić ma w 2027 roku.

Umowę na budowę tych wyspecjalizowanych jednostek, o wartości 620 mln EUR, zawarł szwedzki koncern Saab Kockums AB, a jego podwykonawcą, odpowiedzialnym m.in. za budowę w pełni sprawnej platformy jest właśnie gdański zakład. Stocznia ta odpowiedzialna będzie także za realizację wszystkich koniecznych testów, w tym prób portowych HAT (Harbour Acceptance Trials) oraz morskich SAT (Sea Acceptance Trials). Szwedzka firma dostarczy nie tylko wszystkie najważniejsze systemy elektroniczne (z systemem dowodzenia i rozpoznania włącznie) ale i ostatecznie odbierze platformę od polskiej stoczni sprawdzając przy tym poprawność wywiązania się zakładu z powierzonego zadania. Stronie polskiej gotowy okręt przekazany zostanie właśnie przez Saaba. Ten niuans powoduje że budowa okrętów SIGINT jest inna niż jakikolwiek inny program okrętowy realizowany dotychczas dla Polski.

Okręty rozpoznawcze (klasyfikowane oficjalnie jako SIGINT), to wysoce wyspecjalizowane platformy wyposażone w urządzenia i systemy umożliwiające prowadzenie rozpoznania w każdym niemal paśmie promieniowania elektromagnetycznego, w tym sygnałów sondujących stacji radiolokacyjnych w ramach ELINT (Electronic Intelligence) oraz łączności radiowej COMINT (Communication Intelligence). Wyposażenie pokładowe umożliwi także realizowanie rozpoznania obrazowego IMINT (Imagery intelligence). Poza pomiarami stricte „bojowymi” jakimi jest SIGINT, specjalistyczne wyposażenie oraz odpowiednio przeszkolona załoga umożliwi realizację także (w ograniczonym zakresie) zadań rozpoznania pomiarowo-badawczego MASINT (Measurement and signature intelligence). Użytkownikiem nowych jednostek będzie wchodząca w skład 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, Grupa Okrętów Rozpoznawczych (gOR). Jednostka ta jest jedynym morskim  komponentem Sił Zbrojnych RP zdolnym do realizacji zadań szeroko pojętego wywiadu elektromagnetycznego (i jednym z niewielu w całych siłach zbrojnych gotowym do realizacji praktycznie każdego postawionego zadania w tym zakresie).

Ponieważ polskie Delfiny pod wieloma względami zbliżone mają być do szwedzkiego okrętu tej klasy - Artemis (A 202), istnieje duże prawdopodobieństwo że ich wielkość również będzie podobna. A 202 legitymuje się wypornością pełną ok. 2200 ton przy wymiarach kadłuba 74,6×14,0×3,8 m. Jego układ napędowy skonfigurowany jest w układzie spalinowo-elektrycznym z dwoma pędnikami azymutalnymi na rufie oraz dwoma sterami strumieniowymi na dziobie. Oficjalnie podawana prędkość maksymalna wynosić ma 14,4 węzłów (jednak jak pokazały próby morskie Artemisa udało się ją nieznacznie, bo zaledwie o 0,3 węzła, przekroczyć).

Warto także podkreślić, że gOR będzie pierwszym komponentem w historii Marynarki Wojennej RP, którego zasadnicze wyposażenie zostanie w 100% wymienione w ramach pojedynczej umowy. Stwarza to oczywiście poważne wyzwanie m.in. z przygotowaniem kadr do obsadzenia nowych jednostek, przy zachowaniu jednocześnie zdolności operacyjnych na wysokim, niezmiennym od lat, poziomie.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc