Zaloguj

Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na 2018 rok

Prototypowy niszczyciel min ORP Kormoran projektu 258 pokazuje, ze mozna w Polsce budowac nowoczesne okrety. Jednakze jednostek tej i innych klas potrzeba wiele i szybko.

Prototypowy niszczyciel min ORP Kormoran projektu 258 pokazuje, ze mozna w Polsce budowac nowoczesne okrety. Jednakze jednostek tej i innych klas potrzeba wiele i szybko.

Budżet państwa na 2018 rok został uchwalony przez Sejm 11 stycznia, Senat 19 stycznia nie wniósł do niego poprawek i został on skierowany do podpisu przez Prezydenta RP. Tymczasem Decyzja budżetowa Ministra Obrony Narodowej nr 1/MON została przez niego podpisana już 4 stycznia. Możliwe, iż miało to związek z rychłą dymisją ministra Antoniego Macierewicza. Podpisanie decyzji budżetowej MON przed podpisaniem ustawy budżetowej przez Prezydenta RP miało miejsce chyba po raz pierwszy.

Limit wydatków obronnych na 2018 rok został określony zgodnie z nową formułą kształtowania tych wydatków na poziomie 2% produktu krajowego brutto bieżącego roku planistycznego (a nie poprzedniego). W związku z tym limit ten wyniósł 41.144.000 tys. PLN, z tego:

  • 40.348.339 tys. w części 29 budżetu państwa, czyli obrona narodowa;
  • 795.661 tys. w dziale 752 obrona narodowa, ujęte w pozostałych częściach budżetu państwa.

Poza budżetem MON wspomniana kwota została zaplanowana na:

  • 91.421 tys. na wydatki na zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017–2026”;
  • 25.500 tys. na wydatki związane z realizacją „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017–2026”;
  • 204.787 tys. na wydatki na realizację projektów badawczych i celowych;
  • 38.665 tys. na wydatki na działalność jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych;
  • 395.688 tys. na uzupełnienie wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”;
  • 39.600 tys. na uzupełnienie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie.

Poza tym zadania związane z obronnością zostaną wsparte dodatkowymi środkami:

  • 155.617 tys. z państwowego funduszu celowego – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;
  • 77.098 tys. ze środków finansowych przyznanych przez NATO w ramach uczestnictwa Polski w „Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa NSIP”.

 

Podział samego budżetu MON, czyli części 29, w wysokości 40.348.339 tys. PLN zawiera tabela nr 1. Z tej sumy wydatki majątkowe wyniosą 10.849.329 tys. Gdy doliczy się 468.601 tys. takich wydatków z pozostałych części budżetu państwa, łącznie da to sumę 11.317.930 tys. PLN, co stanowi ok. 27,5% planowanych ogółem wydatków. Jest to więcej niż ustawowo wymagany poziom 20% wydatków majątkowych.
Zaplanowane wydatki mają zapewnić uposażenia dla 110 000 żołnierzy i 2211 funkcjonariuszy służb kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Dokładny podział tych liczb zawiera tabela nr 2. Limit 110 000 żołnierzy w 2018 r. jest większy o 5000 w porównaniu z 2017 r. Wynika to z przyjętego rządowego „Planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”. Ponad te limity żołnierzy i funkcjonariuszy zaplanowano dodatkowe środki na utrzymanie 5000 kandydatów na żołnierzy zawodowych, 12 000 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) i 17 142 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Oczywiście, wszystkie wymienione liczby to stany średnioroczne. Ewidencyjne stany są zmienne, również ze względu na zwolnienia żołnierzy zawodowych ze służby. Na 2018 r. zaplanowano 4150 takich odejść.
Oprócz żołnierzy budżet MON na 2018 r. przewiduje środki na fundusz wynagrodzeń dla maksymalnie 51 758 pracowników cywilnych wojska (w tym 47 481 w jednostkach budżetowych, 3874 w uczelniach wojskowych, 333 w instytucjach kultury, 70 w instytucji gospodarki budżetowej). W ramach tego limitu ujęto siedem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 2839 pracowników i urzędników korpusu służby cywilnej.
Ogółem na wynagrodzenia i uposażenia zaplanowano sumę 9.822.878 tys. PLN. Natomiast na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych i dodatków zostanie przeznaczonych 6.756.711 tys. Ta ostatnia kwota przeznaczona jest dla średniorocznego poziomu 162 856 świadczeniobiorców. Nadal stan emerytów i rencistów
1,5 raza przekracza stan czynnych w służbie żołnierzy.
Oficjalne cele resortu obrony na 2018 r. nie odbiegają od lat poprzednich. Koncentrują się na: modernizacji technicznej, zwiększeniu zdolności bojowych, ciągłym szkoleniu, rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej i szeregu innych standardowych dla MON zadań. Czytelników „Wojska i Techniki” zapewne najbardziej zainteresują informacje dotyczące planowanych zakupów techniki wojskowej.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc