Pierwszy panel odbywał się pod hasłem „Fabryki, Spółki kołem zamachowym rozwoju regionów; rola MESKO w rozwoju regionu świętokrzyskiego”. Oprócz Elżbiety Śreniawskiej i Przemysława Kowalczuka w dyskusji udział wzięli Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Senator Jarosław Rusiecki oraz Wiceprzewodnicząca Sejmowej Obrony Narodowej Poseł Agata Wojtyszek.

W trakcie debaty wskazano na istotną rolę, jaką odgrywało MESKO od początku swojego istnienia w życiu społeczno–gospodarczym zarówno Skarżyska – Kamiennej, jak i całego regionu świętokrzyskiego. Od momentu powstania Państwowa Fabryka Amunicji, której kontynuatorką jest spółka MESKO, wyznaczała nowe trendy i stwarzała nowe możliwości dla mieszkańców oraz ich rodzin będąc symbolem ekonomicznego sukcesu. Jak podkreślali uczestnicy panelu, taki stan rzeczy obowiązuje do dziś.

W trakcie rozmowy wskazywano, że profesjonalizm i doświadczenie MESKO doceniają zarówno Siły Zbrojne RP, jak również zagraniczni kooperanci, którzy lokują w Spółce zamówienia na produkcję sprzętu wojskowego. Dzięki współpracy ze światowymi partnerami (m.in. amerykańskimi, azjatyckimi i europejskimi) MESKO zyskuje nowe technologie oraz kompetencje, co sprawia, że Spółka zajmuje ważne miejsce wśród największych światowych producentów uzbrojenia.

- Rozmowy z naszymi zagranicznymi partnerami, w tym ze Stanów Zjednoczonych, były bardzo trudne, ponieważ dotyczyły m.in. transferu technologii, a nie utworzenia w Spółce montowni sprzętu wojskowego. Naszym celem jest bowiem, by MESKO, będące liderem Grupy Amunicyjno – Rakietowej, kontynuowało kierunek rozwoju. Nie spoczywamy na laurach, zarówno jeśli chodzi o kooperację z kontrahentami z krajów trzecich, jak też eksport. Po raz pierwszy od lat wyeksportowaliśmy wytwarzany w naszym oddziale w Pionkach proch jednobazowy w kierunku wschodnim, a także do jednego z odbiorców europejskich. Mamy koncepcję rozwoju spółki na najbliższe 15 lat – podkreśliła w trakcie dyskusji Prezes Zarządu MESKO S.A. Elżbieta Śreniawska.

Fot. MESKO S.A.

Od pierwszego dnia prowadzenia tej części grupy PGZ wiedzieliśmy dokładnie, w którą stronę mamy podążać. Dzięki odważnym decyzjom Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dotyczącym zakupów sprzętu wojskowego zarówno w polskich zakładach zbrojeniowych, jak i za granicą wraz z transferem technologii, oraz Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastiana Chwałka, który wyraził zgodę na instytucjonalne finansowe projektów rozwojowych, możemy systematycznie podążać do przodu. Obrany przez nas kierunek przynosi efekty. Cieszymy się zaufaniem nie tylko Wojska Polskiego, ale także zagranicznych partnerów, czego przykładem są plany utworzenia w Skarżysku–Kamiennej fabryki pocisków JAVELIN oraz plany uruchomienia fabryki, w której byłaby produkowana amunicja rakietowa do pocisków HIMARS. Byłyby to pierwsze tego typu instalacje poza Stanami Zjednoczonymi – zaznaczył Członek Zarządu MESKO S.A. ds. Rozwoju Przemysław Kowalczuk.

Drugi z paneli, odbywający się pod hasłem: „100 - lat MESKO”, wpisywał się w obchody jubileuszu 100-lecia Spółki. W tej dyskusji również udział wzięli Prezes Zarządu MESKO S.A. Elżbieta Śreniawska oraz Członek Zarządu MESKO S.A. ds. Rozwoju dr inż. Przemysław Kowalczuk, a także Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Senator Jarosław Rusiecki oraz przedstawiciele Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku–Kamiennej: Artur Buńko i Albert Gajewski.

Podczas panelu przypomniano, że ówczesna Państwowa Fabryka Amunicji powstała w tzw. Trójkącie Bezpieczeństwa. W okresie XX-lecia międzywojennego zajmowała się produkcją amunicji, bomb lotniczych oraz zapalników. Osobistością, która odegrała istotną rolę w historii fabryki, był ówczesny prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Był on nie tylko politykiem, ale także uzdolnionym chemikiem, który wielokrotnie bywał w Państwowej Fabryce Amunicji w Skarżysku–Kamiennej. Prawdopodobnie miał tu swoje laboratorium, w którym pracował nad gazami bojowymi. Okres międzywojnia był dla zakładu czasem dynamicznego rozwoju i rozbudowy. Zakład w ciągu kilku lat od chwili powstania stał się chlubą Skarżyska- Kamiennej, a marka „Państwowa Fabryka Amunicji” symbolem jakości polskiej myśli technicznej i przemysłu precyzyjnego na całym świecie.

Obecnie MESKO jest największym pracodawcą i jednym z najnowocześniejszych zakładów pracy w województwie świętokrzyskim, znanym w całej Polsce i poza jej granicami oraz integralnie związanym z lokalną społecznością, którą aktywnie wspiera.

Źródło: komunikat prasowy MESKO S.A.