Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MESKO podsumowało miniony rok

Fot. MESKO S.A.

Rok 2023 to duże kontrakty, nowoczesne technologie, innowacyjne wyroby oraz konsekwentna realizacja strategii biznesowej. To rok, który był dla spółki zarówno bardzo owocny jak i pracowity. Wiele zawartych umów, wydarzeń, konferencji, targów, negocjacji i rozmów przyniosło wymierne efekty nie tylko w sferze sprzedaży krajowej i eksportowej, ale i rozwoju technologicznego i produkcyjnego.

Dzięki licznym kontraktom zakłady prawie dwukrotnie zwiększyły obroty, a potencjał produkcyjny trzykrotnie. Już wkrótce spółka zyska nowy kierunek eksportu amunicji. MESKO korzysta nie tylko z międzynarodowych rozwiązań, ale tworzy również własne, stawia na polskich specjalistów i wdrażanie rodzimych, nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań. Już dziś realizowane są bardzo duże kontrakty oraz podpisywane są kolejne nowe umowy.

Najważniejsze kontrakty:

 • Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska spółka ARTeM zawarły porozumienie o współpracy przy produkcji amunicji czołgowej kalibru 125mm. Przedstawiciele zespołów specjalistycznych MESKO S.A. oraz ukraińskiej firmy ARTeM rozpoczęli realizację podpisanej umowy.
 • Konsorcjum PGZ – Pilica+ podpisało umowy wykonawcze m.in. na dostawę 22 Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich (ZRA) Pilica+ na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 • Powstało laboratorium HWIL, będzie ono służyło do modelowania i symulacji systemów rakietowych, w tym rakiet, w szczególności w zakresie badania procesu naprowadzania. Oprócz implementacji nowego podejścia do projektowania rakiet, umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju tego typu sprzętu wojskowego, do środowiska laboratoryjnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów.
 • Konsorcjum PGZ-AMUNICJA, w skład którego wchodzi MESKO S.A., i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Zakłada ona dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ–AMUNICJA m.in. dla różnego typu amunicji kal. 120 mm. Perspektywa czasowa trwania umowy to 2029 r.
 • MESKO S.A. oraz Agencja Uzbrojenia MON podpisały umowę na dostawę amunicji małokalibrowej dla Sił Zbrojnych RP na lata 2023 - 2026. Wartość kontraktu to blisko miliard złotych. Dokument zawiera możliwość zwiększenia zamówienia w kolejnych latach. Amunicja małokalibrowa, która w ramach umowy będzie dostarczana do Sił Zbrojnych RP jest przeznaczona do broni użytkowanej obecnie przez polskie Siły Zbrojne m.in. do karabinków MSBS GROT oraz pistoletów VIS 100.
 • MESKO jako jedna ze Spółek PGZ podpisały umowę dotyczącą strategicznej współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM. Umowa określa możliwe obszary wspólnych działań m.in. przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i handlowych. Jako priorytetowy wskazano obszar amunicyjno-rakietowy.
 • MESKO S.A. oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawę pocisków kierowanych SPIKE- LR. Realizację umowy zaplanowano na lata 2023-2026, a jej wartość to ok. 400 mln zł. Jest to kolejna transza pocisków, które zostały zakupione przez Wojsko Polskie. Pierwsza partia obejmująca 264 wyrzutnie oraz 2675 rakiet została zakontraktowana w latach 2004- 2013 a druga na 1000 sztuk w latach 2017-2020 r. Dzięki kolejnym zamówieniom i rozszerzonej współpracy z firmą RAFAEL spółka MESKO nie tylko umacnia swoją pozycję w jej łańcuchu dostaw, potwierdzając ogromne możliwości produkcyjne, ale także jest to krok do stania się hubem produkcyjnym rakiet SPIKE.
 • Konsorcjum PGZ-WISŁA zawarło umowę offsetową w ramach realizacji II fazy programu Wisła. Umożliwia to resortowi obrony narodowej podpisanie umów na dostawę kolejnych baterii w ramach programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu dla Sił Zbrojnych RP.
 • Umowa wykonawcza na realizację Programu Narew na pozyskanie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu Narew. Przedmiotem dwóch umów, zawartych pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-NAREW jest dostawa kluczowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu NAREW, tj. w ramach pierwszej – ponad 1000 rakiet CAMM-ER oraz w ramach drugiej – blisko 140 wyrzutni rakiet dostosowanych do współpracy z IBCS. Zakontraktowany został również transfer technologii zapewniający produkcję w Polsce zarówno pocisków rakietowych, jak i wyrzutni oraz szeroki pakiet szkoleniowy i logistyczny. Umowy przewidują dostawy przedmiotowych elementów zestawów bateryjnych Narew od 2027 do 2035 roku.
 • Podczas MSPO 2023 zostało zawarte porozumienie dotyczące produkcji amerykańskich pocisków Javelin, które ma na celu zbadanie możliwości utworzenia zakładu montażu końcowego i produkcji komponentów w Polsce. Po jego podpisaniu przedstawiciele Javelin Joint Venture złożyli zapytanie ofertowe na produkcję pierwszych komponentów do pocisków Javelin.
 • W czasie MSPO 2023, MESKO oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawy dla Sił Zbrojnych RP amunicji średniokalibrowej 23 mm x 152 mm oraz 30 mm x 173 mm. Wartość kontraktu, który będzie realizowany w latach 2024-2026 wynosi prawie 100 milionów złotych.
 • Konsorcjum PGZ-RAK zawarło szereg umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego o łącznej wartości ponad miliarda złotych.
 • Konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia zawarły umowę wykonawczą na dostawy blisko 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm realizowanej w ramach programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

Fot. MESKO S.A.

MESKO jako członek wielu konsorcjów współrealizuje programy w ramach poszczególnych warstw obrony powietrznej Wisła, Narew, Pilica. Ostatni rok to widoczny rozwój spółki, ogromne inwestycje w badania i rozwój oraz prowadzenie szeregu prac rozwojowych m.in. w opracowaniu jest lotnicza wersja systemu rakietowego PIORUN H i PIORUN NG - czyli zestaw rakietowy nowej generacji oraz nowy produkt eksportowy JACK-S. Spółka, jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce złożyła swój akces do unijnego programu Act in Support of Ammunition Production.

Spółka zainwestowała w jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji prochu w Europie. Inwestycja jest realizowana w ramach "Projektu 400" a docelowo zakład będzie również gotowy do produkcji pocisków m.in. do czołgów Abrams i K2, które są już w wyposażeniu polskiej armii. Spółka jest eksporterem prochów jednobazowych, trwają prace nad produkcją prochów wielobazowych mających zastosowanie w amunicji czołgowej i artyleryjskiej a w planach jest inwestycja w produkcję nitrocelulozy.

Trwają prace budowlane na wszystkich obiektach w Oddziale w Pionkach związanych z „Projektem 400” z wyjątkiem dwóch zadań, które są na końcowym etapie wyboru wykonawcy. Zostały zakontraktowane wszystkie kluczowe maszyny pod „Projekt 400” niezbędne w Zakładzie w Skarżysku Kamiennej. Została już w pełni wyposażona w maszyny Hala 27CN. Hala została wybudowana pod „Projekt 400” i uruchomione zostały na niej procesy produkcyjne. Zostały przekazane do użytkowania budynki z wyposażeniem: budynek pod tomograf (pod produkcję rakiet), ołowiarnia oraz budynek, w którym jest zamontowana kowarka.

Miniony rok to również inwestycje w obecne i przyszłe kadry spółki. Podpisano 16 umów o dofinansowanie kosztów kształcenia naszych pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ukończenie szkoleń doprowadziło do nabycia kompetencji zawodowych kluczowych dla realizacji założonych celów spółki przez kilkadziesiąt osób. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku- Kamiennej stworzono specjalistyczne stanowiska pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Utworzono klasę patronacką w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, w której wspieramy kształcenie niezbędnych w przedsiębiorstwie kompetencji zawodowych uczniów.

Regularne wizyty gości krajowych i zagranicznych potwierdzają rosnące zainteresowanie działalnością spółki. W ramach programów funkcjonujących w spółce gościły grupy przyszłych attaché wojskowych, oficerów uczestniczących w studiach kierunkowych realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej, studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studentów Wojskowej Akademii Technicznej. W MESKO gościli przedstawiciele kierownictwa Wojska Polskiego czy goście zagranicznych delegacji wojskowych z całego świata.

Fot. MESKO S.A.

Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym potrzebom branży zbrojeniowej spółka uczestniczyła w wielu wydarzeniach branżowych i targach nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. MESKO S.A. wsparło obchody jubileuszowe, pikniki i imprezy promujące działalność spółki. Prezentowała ona swoje wyroby m.in. na największych targach strzeleckich SHOT SHOW 2023 w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych, gdzie MESKO S.A i amerykańska firma CENTURY ARMS zawarły umowę o współpracy (firma CENTURY ARMS została partnerem MESKO na rynku amerykańskim), targach IDEX w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi, Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, 31 edycji targów MSPO w Kielcach, targach EXPODEFENSA w Bogocie, targach zbrojeniowych DSEI Defence and Security Equipment International w Londynie czy targach ADEX w Seulu Stolicy Republiki Korei.

Spółka od lat wspomaga inicjatywy o charakterze lokalnym, których celem jest m.in. aktywizacja miejscowej społeczności, rozwój młodych talentów, pomoc organizacjom skupiającym kombatantów oraz kultywującym pamięć o wydarzeniach związanych z dziejami oręża polskiego. Firma nie zapomina również o tych, którzy pełnią służbę na rzecz obronności i bezpieczeństwa naszego kraju.

Rok 2023 rok to również szereg znaczących nagród i wyróżnień m.in. Nagroda Specjalna Dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia", Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej dla Konsorcjum PGZ-NAREW otrzymane na Targach MSPO 2023, tytuł „Lider Bezpieczeństwa Państwa” 2023 w kategorii „Innowacyjna Firma”, nagroda „Polish Business Awards” w kategorii „Wojskowość” za zawarcie kontraktu z Litewską Agencją Zakupową na dostawy zestawów rakietowych GROM, odznaczenie państwowe za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego oraz na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju dla Prezes Zarządu Elżbiety Śreniawskiej oraz medale za długoletnią służbę przyznane zasłużonym pracownikom przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Podwójne wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach dla pracownika MESKO S.A.: za II miejsce w Konkursie Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w etapie regionalnym 2023 r. i wyróżnienie w krajowym etapie konkursu Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Pierwsza nagroda dla PPZR PIORUN w 7. edycji rankingu Polskiego Radia „Lubię, bo Polskie” w kategorii najlepszy produkt eksportowy 2023 dla PGZ to ukoronowanie pracy całej załogi MESKO S.A.

Wszelkie podjęte działania i pozyskane kontrakty umocniły pozycję MESKO S.A nie tylko jako lidera krajowego ale także otworzyły nowe możliwości jako równoprawnego partnera biznesowego na arenie światowej. Rok 2023 zapisze się także w historii zakładu jako konsekwentne realizowanie strategii budowania potencjału i rozwoju technologicznego spółki.

Źródło: informacja prasowa MESKO S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc