Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

WZM i Hyundai Rotem rozpoczęły robocze konsultacje na temat obsługi czołgów K2GF (Gap Filler)

Fot. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu (WZM) oraz Hyundai Rotem Company (HRC) odbyli konsultacje techniczne w zakresie konserwacji, napraw i remontów (MRO) oraz produkcji czołgu podstawowego K2.

WZM i HRC ogłosiły, że w dniach 15–19 stycznia 2024 r., w fabryce HRC w mieście Changwon oraz w Zjednoczonej Szkole Logistycznej Wojsk Lądowych Republiki Korei w Daejeon, odbyły się dwustronne konsultacje techniczne dotyczące MRO czołgu podstawowego K2GF.

Jako spółka zależna Polskiej Grupy Zbrojeniowej, WZM ściśle współpracuje z HRC w celu ustanowienia w Polsce zdolności w zakresie produkcji czołgów podstawowych i pojazdów towarzyszących w systemie uzbrojenia K2. Współpraca ta została zapoczątkowana podpisanym w lutym 2023 r. porozumieniem o współpracy, tzw. Term Sheet, i umową o powołaniu konsorcjum zawartą w marcu 2023 r.

W celu jak najszybszego zapewnienia Polsce i polskim siłom zbrojnym przez krajowy przemysł pełnego wsparcia w cyklu życia K2GF, WZM i HRC omówiły m.in. tematy związane z konserwacją i naprawami tego typu czołgów.

Obie firmy odbyły w ubiegłym roku kilka konsultacji technicznych, jednak styczniowa wizyta przedstawicieli WZM dotyczyła MRO czołgów podstawowych K2GF i służyła szerszemu zapoznaniu się z procesami produkcyjnymi czołgów K2. Przeprowadzono także cykl pogłębionych rozmów technicznych o szeregu zagadnień teoretycznych i praktycznych.

Wziąwszy pod uwagę szansę, jaką czołg podstawowy K2 daje polskiemu przemysłowi, PGZ, WZM i HRC spodziewają się utorować drogę do ustanowienia relacji zapewniających płynną współpracę, zaczynając od czołgów podstawowych K2GF i K2PL. WZM i HRC będą też współpracować przy kolejnych umowach wykonawczych i transferze technologii w programie czołgu K2PL.

W ramach projektu K2PL, WZM i HRC będą współdziałać dla osiągnięcia wspólnych celów i zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP, a PGZ będzie nadzorować realizację prac jako Lider Konsorcjum. WZM, odpowiadając w imieniu polskiego przemysłu za przyszłe usługi, przyczyni się do tworzenia miejsc pracy w Polsce i zwiększania potencjału obronnego kraju.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc