Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Hyundai Rotem potwierdza strategiczną współpracę z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym

Hyundai Rotem Company potwierdza wszystkie wcześniej złożone deklaracje dotyczące planów strategicznej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym, w tym licencyjnej produkcji w naszym kraju czołgów K2PL oraz wspólnego rozwoju wozów bojowych nowej generacji. Fot. Hyundai Rotem Company

Podczas zorganizowanej przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. XIX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy  Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Państwa, która odbyła się 17 kwietnia w warszawskim hotelu Novotel Warszawa Airport, gen. bryg. rez. dr Euiseong Lee, starszy wiceprezes Hyundai Rotem Company ds. systemów obronnych, potwierdził wcześniejsze deklaracje dotyczące planów strategicznej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym, w tym licencyjnej produkcji w naszym kraju czołgów K2PL oraz wspólnego rozwoju wozów bojowych nowej generacji.

Przypomnijmy, że 27 lipca 2022 r. firma Hyundai Rotem Company (HRC) zawarła z Agencją Uzbrojenia umowę ramową na dostawę do Sił Zbrojnych RP 1000 czołgów podstawowych K2 od roku 2022 do początku lat 30. Porozumienie stanowiło, że w pierwszym etapie miałoby zostać dostarczonych 180 wozów (sprzęt trzech batalionów czołgów plus wozy szkolne), wyprodukowanych w Republice Korei i generalne reprezentujących standard czołgów dostarczanych Wojskom Lądowym Sił Zbrojnych Republiki Korei. Czołgi te, wraz ze 116 Abramsami (dwa bataliony) w wersji M1A1FEP, pozwolić miały na wypełnienie luki powstałej w jednostkach Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych po przekazaniu Siłom Zbrojnym Ukrainy po wybuchu wojny kilkuset czołgów T-72M/M1/M1R i PT-91 Twardy. W drugim etapie miałoby zostać pozyskanych 820 czołgów (sprzęt 14 batalionów) w dostosowanym do polskich wymagań standardzie K2PL, część których wyprodukowanych miałaby zostać w Republice Korei, ale przy rosnącym udziale dostaw realizowanych przez polski przemysł, a docelowo ich licencyjną produkcję opanować miałby nasz przemysł obronny. Przyjęty wówczas harmonogram zakładał, że dostawy tych wozów miałyby się rozpocząć w 2026 r. i potrwać mniej więcej do 2034 r. Sukcesywnie, począwszy od 2026 r., do standardu K2PL miałyby zostać doprowadzone także wozy K2 dostarczone w ramach pierwszego etapu programu. W bardziej odległej perspektywie, we współpracy placówek naukowo-badawczych i przemysłów obydwu partnerskich państw, miałby zostać opracowany i wdrożony do produkcji czołg nowej generacji, obecnie umownie oznaczony Next Generation MBT (K3/K3PL). Wozy takie produkowane byłyby w obydwu krajach, zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych Republiki Korei, jak i Wojska Polskiego, a także na eksport. Wytwarzane byłyby w zakładach na terenie Polski i Republiki Korei.

W miesiąc od zawarcia umowy ramowej, 26 sierpnia 2022 r. polski resort obrony narodowej podpisał z HRC pierwszą umowę wykonawczą, dotycząca dostawy 180 czołgów K2GF (od Gap Filler, dosłownie wypełniacz luk), o wartości 3,37 mld USD netto. Realizacja dostaw tych wozów miała nastąpić w latach 2022-2025. Wozy miały pochodzić z bieżącej produkcji (pierwszych 10 miały być czołgami zamówionymi przez Wojska Lądowe Republiki Korei w ramach III serii produkcyjnej, a pozostałe – także w standardzie III serii – skompletowane kosztem opóźnienia dostawy wozów IV serii do południowokoreańskich jednostek).

Czołgi te generalnie odpowiadają swym standardem wozom dostarczanym aktualnie Siłom Zbrojnym Republiki Korei, różnice polegają na montażu standardowych dla Wojska Polskiego środków łączności zewnętrznej i wewnętrznej (instalacja sprzętu następuje na terenie Polski), a także przystosowania do zabudowy terminali systemu zarządzania polem walki (BMS) SitaWare FrontLine, jaki otrzymują także polskie czołgi Abrams. Jeszcze w Republice Korei na czołgi nanoszony jest polski kamuflaż.

Pierwsza partia K2, licząca wspomnianych 10 wozów, dotarła do portu w Gdyni 5 grudnia 2022 r., a więc niewiele ponad trzy miesiące od zawarcia umowy ich dostawy! 16 czerwca 2023 r. do Polski przypłynęło 18 kolejnych K2GF, zaś w marcu 2023 r., w trzech partiach (11 marca, 17 marca i 19 marca), 18 dalszych. Trzecia (tegoroczna) dostawa czołgów K2 Black Panther w Polsce (zbiam.pl). Obecnie w Polsce jest zatem 46 czołgów K2GF. W drugiej połowie br. dostarczonych zostanie 38 kolejnych, a realizacja pierwszej umowy dostawy zakończyć się ma w 2025 r., kiedy do Polski dotrzeć ma pozostałych 96 wozów. Wszystkie wozy tego typu trafiają do związków taktycznych wchodzących w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Olsztynie. Jako pierwszy uzbrojono w nie 1. batalion czołgów z Morąga, wchodzący w skład 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Jeszcze w tym roku ma zostać zainicjowany proces przezbrajania w południowokoreańskie czołgi pierwszego z dwóch batalionów czołgów 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. Warto wspomnieć, że podczas strzelań wykonanych podczas tegorocznych ćwiczeń „Dragon 24” jedna z załóg K2GF z batalionu w Morągu trafiła cel oddalony o 4 km!

Jak podkreślił w swym wystąpieniu podczas  XIX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy ‒ Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Państwa gen. Lee, pomyślna współpraca z Hyundai Rotem Company a Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym już trwa, ale kluczem do budowy strategicznego, orientowanego na przyszłość partnerstwa będzie realizacja kolejnych etapów programu K2 w Polsce. Zakładają one m.in. zbudowanie w Polsce zdolności do obsługi czołgów K2 w pełnym ich cyklu życia, bazująca na potencjale SZ RP i polskiego przemysłu; wspólne opracowanie wersji K2PL i uruchomienie jej produkcji w Republice Korei, a potem w Polsce, na bazie transferu technologii kluczowych elementów z HRC (w tym armaty, elementów zawieszenia hydropneumatycznego, układu zautomatyzowanego ładowania armaty, możliwość w zakresie współprodukcji silników i układu przeniesienia napędu – wymaga odrębnych porozumień z Hyundai Infracore i SNT itp.) oraz współpracy z partnerami z Republiki Korei; wreszcie podjęcie wspólnych działań zmierzających do eksportu wyprodukowanych w Polsce czołgów. HRC ocenia, że pełne wdrożenie programu K2 w Polsce poskutkuje zauważalnym wzrostem produktu krajowego brutto Polski, a także utworzeniem i późniejszym wieloletnim utrzymaniem ponad 10 000 miejsc pracy w naszym kraju (producent, poddostawcy bezpośredni i pośredni, obszar wsparcia eksploatacji itp.).

Podczas XIX Międzynarodowej Konferencji i Wystawy ‒ Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Państwa, która odbyła się 17 kwietnia w Warszawie, gen. bryg. rez. dr Euiseong Lee, starszy wiceprezes Hyundai Rotem Company ds. systemów obronnych, omówił aktualny stan realizacji programu K2 i perspektywy dalszej współpracy ze stroną polską. Fot. Andrzej Kiński

Bazę do zacieśnienia współpracy z polskim przemysłem obronnym powinny być dotąd zawarte porozumienia z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. ‒ memorandum o partnerstwie w obszarach czołgów, transporterów opancerzonych i lądowych systemów bezzałgowych z 7 września 2022 r., tzw. Term Sheet, czyli dokument określający zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ S.A. i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. a HRC w zakresie produkcji, dostaw oraz obsługi czołgów K2PL z 23 lutego 2023 r., wreszcie umowa o utworzeniu konsorcjum PGZ S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. wraz HRC, którego celem będzie wspólne oferowanie SZ RP czołgów K2PL oraz wozów towarzyszących „rodziny K2PL”.

Jak wspomniano, w ramach kolejnych etapów programu K2, Siły Zbrojne RP mają otrzymać w latach 2026-2034 820 czołgów K2PL, z których 320 wyprodukowanych zostałoby w Republice Korei, ale z udziałem polskiego przemysłu obronnego, zaś pozostałych 500 na licencji w Polsce. W 2026 r. miałaby rozpocząć się modernizacja czołgów K2GF do standardu K2PL. W Polsce powstać mogłoby także 176 pojazdów wsparcia działań czołgów K2PL na podwoziach gąsienicowych, a także liczne pojazdy kołowe.

Docelowy czołg K2PL, ze względu na wymagane zmiany, ma być wyraźnie cięższy od K2GF – jego masa wynieść ma 61‒61,5 tony wobec 56 ton, zachowa przy tym pewien zapas nośności do przyszłych modernizacji. Ochrona wozu ma zostać wzmocniona przez pancerz dodatkowy i poprawioną osłoną dna, a także integrację aktywnego systemu ochrony pojazdu (może to być dowolny typ wskazany przez stronę polską, o ile spełni wymagania w zakresie masy, gabarytów czy zapotrzebowania na energię). Oprócz niego elementem wyposażenia ma być system walki radioelektronicznej do przeciwdziałania bezzałogowcom/amunicji krążącej. Świadomość sytuacyjną załogi poprawi optoelektroniczny system obserwacji dookólnej. Siła ognia zostanie zwiększona m.in. za sprawą dostosowania 120 mm armaty Hyundai WIA CN08 do strzelania amunicją z programowalnym rozcaleniem, a potencjalnie również amunicji z pociskiem kierowanym. Opcjonalnie armatę i sprzężony karabin maszynowy uzupełni zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia. Przy opracowaniu K2PL zostaną uwzględnione wyniki prac prowadzonych przez HRC na zlecenie seulskiego resortu obrony w ramach programu K2 PIP (Performance Improvement Program). W prowadzonych studiach uwzględniane są m.in. doświadczenia z wojny aktualnie toczącej się na Ukrainie. Z pewnością ujednolicenie niektórych rozwiązań pozwoliłoby obniżyć koszty ponoszone przez rządy obydwu państw.

Dziś w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych SZ RP jest już 46 czołgów K2GF. W przyszłym roku dostawy pierwszej zamówionej partii mają się zakończyć, co pozwoli na przezbrojenie trzech batalionów 16. Dywizji Zmechanizowanej. Fot. St. kpr. Paweł Sadoch/18. DZ

Hyundai Rotem Company, na bazie już zawartych porozumień z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i jej spółkami, a także planowanymi do podpisania, zapewni wszechstronne wsparcie polskim partnerom, przede wszystkim poznańskim Wojskowym Zakładom Motoryzacyjnym S.A., w zakresie transferu wiedzy i technologii, uruchamiania poszczególnych faz produkcji itd. Na obecnym etapie planowane jest zaangażowanie w projekt K2 i inne potencjalne wspólne przedsięwzięcia także dalszych spółek wchodzących w skład PGZ, a także innych polskich przedsiębiorstw i placówek naukowo-badawczych: Huty Stalowa Wola S.A., H.Cegielski-Poznań S.A., PCO S.A., Rosomak S.A., Jelcz Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „DEZAMET” S.A., WSK-PZL Kalisz S.A., Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o., Walcowni Blach Batory Sp. z o.o., DEMARKO S.A., ZRE Katowice S.A., SKB Drive Tech S.A., Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Strona południowokoreańska jest przekonana, że polscy partnerzy będą gotowi na czas, gdy tylko pojawi się stosowna umowa wykonawcza na dostawę K2PL.

Długofalowym celem jest uruchomienia licencyjnej produkcji czołgów K2PL w Polsce. Spośród 1000 wozów planowanych do pozyskania w ramach umowy ramowej, miałaby ona objąć połowę. Fot. Hyundai Rotem Company

Starszy wiceprezes Hyundai Rotem Company ds. systemów obronnych omówił także proponowany Polsce system wsparcia eksploatacji czołgów MRO (utrzymania, napraw i remontów – Maintenance, Repair and Overhaul), oparty na rozwiązaniach sprawdzonych w Wojskach Lądowych Republiki Korei. Jest on stale udoskonalany i zapewnia uzyskanie wskaźnika gotowości sprzętu na poziomie 80-90%, co jest wartością bardzo wysoką. Opiera się on na stałym raportowaniu o wszystkich występujących usterkach i awariach, ich gromadzenie w bazach danych, analizowaniu i inicjowaniu akcji naprawczych (dotyczących poszczególnych wozów, ale w razie potrzeby od razu całej floty) czy nawet zmian konstrukcyjnych oraz opracowaniu na tej bazie korekt do obowiązujących zasad wsparcia eksploatacji. Stosowany dziś model systemu MRO zakłada obsługi czołgów K2 na czterech poziomach, z wykorzystaniem bazy serwisowej w jednostkach wojskowych i przemyśle: bezpośrednie obsługi prowadzone przez załogę czołgu (I), obsługę na poziomie pododdziału (II), obsługę na poziomie związku taktycznego (III, batalion remontowy, centra serwisowe wyższego szczebla) i obsługę na poziomie zakładowym (depot level).

Obecnie budowany z myślą o Wojskach Lądowych Republiki Korei Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych RP system wsparcia eksploatacji wykorzystywać ma zaawansowanie rozwiązania DAS (Data Acquisition System) i CBM+ (Condition Based Maintenace Plus). Bazuje on na systemie wbudowanych w systemy i instalacje czołgów czujników, które ‒ zdalnie (sieć WiFi) lub poprzez pamięć przenośną USB ‒ przekazują informacje o parametrach ich pracy czy usterkach do polowego centrum gromadzenia informacji eksploatacyjnych (poziom pododdziału, związku taktycznego). Stamtąd byłyby one przesyłane do centralnego ośrodka wsparcia eksploatacji (szczebel centralny, np. Inspektorat Wsparcia), gdzie wypracowywane byłyby decyzje o niezbędnych do podjęcia działaniach, w tym zamawianiu części zamiennych (w składach centralnych, u producentów), a także prowadzona byłaby predykcja możliwych do wystąpienia w przyszłości zdarzeń (upływający okres międzynaprawowy, przyspieszenie okresu wymiany materiałów eksploatacyjnych itp.). To wszystko miałoby przełożyć się na kolejną poprawę wskaźnika gotowości sprzętu.

Hyundai Rotem Company proponuje polskim partnerom udział w wielu nowych przedsięwzięciach, w tym badawczo-rozwojowych, m.in. w opracowaniu czołgu nowej generacji NG MBT. Rys. Hyundai Rotem Company

Potencjalnych obszarów współpracy między przedsiębiorstwami polskiego przemysłu obronnego a Hyundai Rotem Company jest potencjalnie bardzo wiele. Elastyczne podejście do partnera, w połączeniu z zapewnionym i zagwarantowanym przez rząd finansowaniem, wydają się być interesującą ofertą. Godną nie tylko kontynuacji już podjętych działań, lecz także znalezienia nowych pól do współpracy, być może nie tylko z jednostronną wymianą technologiczną i handlową, tym bardziej, że przedstawiciele HRC dostrzegają potencjał polskiego przemysły obronnego w wielu obszarach, w których Koreańczycy z Południa nie mogą poszczycić się własnymi rozwiązaniami światowej klasy. Takie projekty to m.in. współpraca przy opracowaniu następcy K2, czołgu Next Generation MBT (K3) czy kołowej platformy bojowej w układzie 8×8 nowej generacji klasy 35 ton DMC w ramach programu Serwal. Kolejny obszar to lądowe platformy bezzałogowe o różnym przeznaczeniu

Przedstawiciele Hyundai Rotem Company liczą, że wiele kwestii dyskutowanych obecnie w ramach przygotowań do podpisania drugiej umowy wykonawczej na dostawę czołgów K2PL i ich polonizacji, zostanie ostatecznie uzgodnionych podczas wizyty polskiej delegacji rządowej w Republice Korei z sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcinem Kulaskiem oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pawłem Bejdą, z udziałem prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Krzysztofa Trofiniaka. Odbędzie się ona w trzeciej dekadzie kwietnia, a jej celem będą m.in. spotkania z przedstawicielami władz Republiki Korei i głównych firm, które są już dostawcami sprzętu do Sił Zbrojnych RP. Mają one stać się bazą do kontynuacji i rozwoju współpracy przemysłów obronnych i wojska obydwu państw.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Hyundai Rotem potwierdza strategiczną współpracę z Siłami Zbrojnymi RP i polskim przemysłem obronnym”

  1. Brawo, takie działania Polsce są potrzebne, rozwijać, współpracować a ostatecznie budować u nas wersje PL👍. Popieram bez apelacyjnie, przyniesie nam to same korzyści na wielu płaszczyznach, oby tak dalej 😁😁😎

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc