Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowa umowa konsorcjum pomiędzy PGZ a Hyundai Rotem

Prezesi Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Krzysztof Trofiniak (po lewej) i Hyundai Rotem Company Lee Yong-Bae podpisują nową umowę konsorcjum pomiędzy obydwoma podmiotami przemysłowymi. Fot. Andrzej Kiński

9 lipca br. w Warszawie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Hyundai Rotem Company podpisały nową – drugą – umowę konsorcjum, która będzie podstawą do wspólnego negocjowania, a potem realizacji umowy na dostawy kolejnej partii czołgów K2 dla Sił Zbrojnych RP.

Umowę podpisali ‒ ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jej prezes Krzysztof Trofiniak, zaś z ramienia południowokoreańskiej spółki Lee Yong-Bae, prezes Hyundai Rotem Company. W uroczystości wzięli także udział: Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Marcin Kulasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Lim Hoon-Min, ambasador Republiki Korei w Polsce, a także członkowie zarządu PGZ S.A. Piotr Zawieja i Jan Grabowski.

Strony podpisały nową umowę konsorcjum, aby lepiej dostosować model współpracy do zmieniających się warunków realizacji przyszłego zamówienia oraz w celu spełnienia oczekiwań, jakie stawiają przed PGZ S.A. i Hyundai Rotem Company rządy obydwu państw. Obydwa podmioty mają takie same uprawnienia, a załącznikiem do umowy jest lista 11 spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które ze strony polskiej mają brać udział w tym programie – są to nie tylko firmy „pancerne” czy „pojazdowe”, ale także specjalizujące się w elektronice, łączności i optoelektronice. Pierwszym celem konsorcjum jest jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji dotyczących umowy wykonawczej nr 2 na dostawę 180 czołgów, w większym stopniu od pierwszych 180 wozów K2GF spolonizowanej wersji K2PL, a także m.in. opracowania i dostarczenia pojazdów wsparcia działań (wozów zabezpieczenia technicznego, mostów szturmowych, maszyn inżynieryjnych, wozów dowodzenia etc.) oraz ustanawiającej zdolności do wsparcia eksploatacji czołgów siłami polskiego przemysłu obronnego. Intencją stron konsorcjum, ale także polskiego rządu jest to, żeby została ona zawarta podczas tegorocznego XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, który odbędzie się w dniach 3-6 września. Do chwili ustanowienia finansowania zakupu, podobnie jak druga umową wykonawcza na dostawę 155 mm armatohaubic samobieżnych K9A1/K9PL z 1 grudnia 2023 r. Druga umowa wykonawcza na zakup armatohaubic K9 – czy na pewno będziemy bezpieczniejsi? (zbiam.pl) , będzie miała ona charakter warunkowy.

Pełne poparcie rządu dla polsko-południowokoreańskich inicjatyw przemysłowych mających na celu wzmocnienie i modernizację Sił Zbrojnych RP zadeklarował Marcin Kulasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Fot. Andrzej Kiński

- W bardzo krótkim czasie udało się nam zbudować porozumienie, nie tylko pomiędzy Hyundai Rotem Company a Polską Grupą Zbrojeniową, nie tylko pomiędzy spółkami PGZ, ale także między przemysłami południowokoreańskim i polskim. Ta umowa konsorcjum wprowadza nas w kolejne dziesiątki lat z nowym produktem. Otwiera też drogę do podpisania kolejnych porozumień, już bardziej precyzyjnych, celowanych tylko i wyłącznie w transfer technologii, w uruchomienie produkcji, jak również w serwisowanie tych produktów na dekady – stwierdził Krzysztof Trofiniak, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

- Dzisiejsza umowa zawiązania konsorcjum pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a południowokoreańską firmą Hyundai Rotem Company powoduje, że otwiera się przestrzeń do podpisania drugiej umowy wykonawczej na 180 czołgów K2, na wozy towarzyszące, pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy naprawcze. Otwiera się nowa przestrzeń do współpracy, ale też do przekazania technologii produkcji tego czołgu w Polsce. Do polonizacji tego czołgu i tego, że Polska może stać się producentem czołgów K2 również na eksport do krajów NATO. Ale Polska może się też stać centrum serwisowym czołgów K2 – powiedział podczas uroczystości Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON.

Współpracę z Hyundai Rotem Company zapoczątkowała umowa ramowa z Agencją Uzbrojenia z 27 lipca 2022 r., która przewidywała dostawę 1000 czołgów K2 od roku 2022 do ok. 2034 r., z których ok. 500 miałoby zostać wyprodukowanych w Polsce, a także pojazdów towarzyszących, pakietu logistycznego, pakietu szkoleniowego, amunicji oraz późniejszego wsparcia eksploatacji Już wkrótce miliardowe kontrakty na dostawę uzbrojenia z Republiki Korei (zbiam.pl). Jej konsekwencją była pierwsza umowa wykonawcza, na dostawę 180 czołgów w przejściowej konfiguracji K2GF (od Gap Filler, dosłownie wypełniacz luk), zawarta w Morągu 26 sierpnia 2022 r. Jej wartość wynosi 3,37 mld USD netto Umowy na pierwsze K2 oraz K9 zatwierdzone (zbiam.pl). Dostawa tych wozów rozpoczęła się w grudniu 2022 r. (pierwszych 10) i mają być kontynuowane do 2025 r. (w 2023 – 18, 2024 – 56 i w 2025 – 96).

Czołg K2PL, który ma być przedmiotem drugiej umowy wykonawczej, ma znacząco różnić się od przejściowych wozów K2GF, mają w nim zostać zastosowane m.in. rozwiązania demonstratora wystawionego na tegorocznych paryskim salonie Eurosatory. Fot. Andrzej Kiński

W latach 2022 i 2023 pomiędzy polską a południowokoreańską stroną przemysłową podpisanych zostało kilka porozumień dotyczących współpracy, poczynając od memorandum partnerskiego z 7 września 2022 r., które określiło zakres wspólnych prac w trzech obszarach: czołgów, kołowych transporterów opancerzonych i lądowych systemów bezzałogowych, a 23 lutego 2023 r.  tzw.  Term Sheet, czyli dokument określający zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ S.A. i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. a Hyundai Rotem Company w zakresie produkcji, dostaw oraz obsługi czołgów K2PL, wreszcie pierwsza umowa o utworzeniu konsorcjum PGZ S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z HRC, której celem miało być wspólne oferowanie SZ RP czołgów K2PL i pojazdów towarzyszących „rodziny K2PL”, podpisana 31 marca 2023 r. w Orzyszu.

Po podpisaniu nowej umowy konsorcjum strony podtrzymują swoje dotychczasowe zobowiązania, a rolą PGZ S.A. będzie koordynacja wszelkich kluczowych przedsięwzięć związanych z transferem technologii do wsparcia eksploatacji i produkcji licencyjnej, ustanowieniem potencjału produkcyjnego oraz świadczeniem obsług, serwisu, remontów, i innych usług (MRO) do poziomu producenta. PGZ S.A. oczekuje zwiększenia udziału w wersji K2PL polskich komponentów oraz polonizacji południowokoreańskich, która zapewni produkcję w kraju podzespołów oraz części zamiennych, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Umowa konsorcjum podnosi polsko-południowokoreańskie relacje biznesowe na nowy, wyższy poziom i umożliwia realizację wzajemnych zobowiązań wynikających ze strategicznego partnerstwa.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc