Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. podsumowały rok 2023

W roku 2023 poznańskie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. rozpoczęły budowę kompetencji do serwisowania wprowadzanych do uzbrojenia Wojska Polskiego czołgów M1A1 FEP Abrams i K2GF. Fot. WZM S.A.

Należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej poznańskie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. tradycyjnie opublikowały informację podsumowującą działalność w mijającym roku. Spółka, po raz kolejny, osiągnęła przychody w przedziale 250÷300 mln PLN netto. Uzyskano to przede wszystkim dzięki terminowej realizacji umów z Ministerstwem Obrony Narodowej, dotyczących: weryfikacji stanu, przeglądów i przywrócenia sprawności technicznej czołgów Leopard 2A4 i 2A5; remontów oraz modyfikacji czołgów T-72M1; remontów bojowych wozów piechoty BWD-1/1D oraz modyfikacji i remontów bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1D/1S:

  • weryfikacje stanu technicznego 11 czołgów Leopard 2A5,
  • weryfikacje stanu technicznego 8  czołgów Leopard 2A4,
  • 52 przeglądy techniczne 35 czołgów Leopard 2A5,
  • 8 przeglądów technicznych czterech czołgów Leopard 2A4,
  • przywrócenie pełnej sprawności technicznej 10 czołgów Leopard 2A5,
  • przywrócenie pełnej sprawności technicznej czterech czołgów Leopard 2A4,
  • remonty z modyfikacją dziewięciu czołgów T-72M1,
  • remonty ośmiu bojowych wozów piechoty BWP-1/1D,
  • modyfikacje i remonty sześciu bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1D/1S.

Daje to łączną liczbę 77 poddanych pracom serwisowym wozów bojowych. W komunikacie jednocześnie podkreślono, że zdolności WZM S.A. nie zostały w roku 2023 wykorzystane w pełni.

Poznańska spółka aktywnie włączyła się w realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej programy modernizacyjne oraz zakupy nowego sprzętu i uzbrojenia upatrując w nich szansę na swój rozwój w przyszłości. W tym obszarze, przy współudziale przedstawicieli MON, WZM S.A. i PGZ S.A. prowadziły rozmowy z partnerami zagranicznymi dotyczące realizacji kompleksowych obsług czołgów Abrams i K2 na rzecz Sił Zbrojnych RP.

31 marca 2023 r. została podpisana umowa powołująca do życia konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. oraz firmy Hyundai Rotem Company z Republiki Korei w celu zaoferowania MON czołgów K2PL wraz ze sprzętem towarzyszącym.

Z kolei 26 czerwca br., w siedzibie WZM S.A., została zawarta umowa o współpracy, tzw. Teaming Agreement, pomiędzy amerykańskim producentem czołgów Abrams General Dynamics Land Systems i Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Na jej mocy przystąpiono do tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams w WZM S.A., pełniących rolę lidera w tym przedsięwzięciu. Biorą w tym procesie udział firmy amerykańskie i spółki należące do PGZ, które mają zostać włączone w łańcuch dostaw producentów amerykańskich. Celem współpracy jest zabezpieczenie potrzeb logistycznych sprzętu amerykańskiego, w pierwszym etapie użytkowanego przez Siły Zbrojne RP, a w przyszłości również Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie.

12 września została zawarta pierwsza umowa pomiędzy WZM S.A. a firmą General Dynamics Land Systems, dotycząca zabezpieczenia magazynowego pierwszej fazy tzw. deprocessingu (przygotowania po transporcie morskim do przekazania użytkownikowi) 116 czołgów M1A1 FEP pozyskanych przez Siły Zbrojne RP z zasobów US Army na mocy umowy z 4 stycznia br. Druga umowa na zakup czołgów Abrams dla Sił Zbrojnych RP (zbiam.pl). Infrastruktura i systemy zarządzania WZM S.A. zostały przygotowane do nadzorowania prac przy czołgach. Do odbioru części zamiennych przygotowano także pomieszczenia magazynowe. 11 grudnia br. pierwsze egzemplarze Abramsów zostały skierowane do przeprowadzenia prac w poznańskich zakładach. To ważny krok w budowie potencjału spółki na najbliższe lata. Intencją zarządu WZM S.A. jest uczestniczenie w jak najszerszym stopniu w procesie produkcji i technicznego zabezpieczenia procesu eksploatacji nowo wprowadzanych do wyposażenia SZ RP ciężkich wozów bojowych oraz zunifikowanych z nimi pojazdów wsparcia działań w całym cyklu ich życia.

Andrzej Kiński na podstawie komunikatu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc