Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Centrum Dystrybucji Środków do walki z koronawirusem

Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podpisali umowy o współpracy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu łódzkiego.


Spółka została Centrum Dystrybucji Środków w zakresie zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem COVID-19. Zakłady udostępniły władzom województwa łódzkiego obiekt, w którym składowane są sprzęty i materiały medyczne, w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji niezbędne do walki z pandemią. Produkty te, są wydawane przez pracowników Spółki wedle zgłaszanych przez Urząd Marszałkowski oraz Łódzki Urząd Wojewódzki potrzeb. Tym samym firma realizuje jeden z nadrzędnych celów, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

- Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z ważniejszych założeń realizowanych w WZL1. Koncepcja ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie pandemii. Mając na uwadze troskę o zdrowie i życie nie tylko pracowników firmy, ale również całego społeczeństwa zdecydowaliśmy się aktywnie włączyć w walkę z koronawirusem. Wierzymy, że nasze działania, w tym stworzenie Centrum Dystrybucji Środków, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności – powiedział Marcin Nocuń, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc