Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON deklaruje kontynuację zakupów armatohaubic Krab

Fot. Łukasz Pacholski

28 marca na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na poselskie interpelacje dotyczące sytuacji Huty Stalowa Wola S.A. oraz programu Krab. W obu wiceminister Wojciech Skurkiewicz jasno wskazuje, że zamówienia na Kraby to tylko kwestia czasu.

W lutym interpelacje do MON przesłali Stanisław Tyszka (Koło Poselskie Konfederacja) oraz Krystyna Skowrońska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). W obu posłowie zwracali uwagę na dalszy los należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Huty Stalowa Wola S.A., która jest jednym z kluczowych dostawców sprzętu artyleryjskiego na potrzeby Wojska Polskiego.

W odpowiedzi na interpelacje wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz pisze, Huta Stalowa Wola S.A. (HSW S.A.) obecnie realizuje szereg zamówień na rzecz Sił Zbrojnych RP, a w najbliższej przyszłości jest planowane zakontraktowanie u tego wykonawcy kolejnych grup asortymentowych sprzętu wojskowego. W szczególności należy wskazać, że HSW S.A. jest głównym wykonawcą obecnie realizowanych dwóch umów na dostawy haubic samobieżnych KRAB wraz z wozami specjalistycznymi, wchodzącymi w skład dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) REGINA, a także kolejnej umowy na dostawy kilkudziesięciu moździerzy samobieżnych RAK wraz z wozami dowodzenia oraz umów na dostawy wozów specjalistycznych, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych (kmo) RAK.

Ponadto, HSW S.A. realizuje umowę na dostawę wielu dziesiątek zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 na potrzeby kołowych transporterów opancerzonych (KTO) ROSOMAK, a także jest stroną umów ramowych na pozyskanie kilkunastu bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów OTTOKAR BRZOZA oraz bojowych wozów piechoty BWP BORSUK wraz z wozami specjalistycznymi na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej (UMPG).

W najbliższych latach jest przewidywane udzielenie kolejnych zamówień na haubice samobieżne KRAB i moździerze samobieżne RAK oraz na zdalnie sterowane systemy wieżowe ZSSW-30, a także podpisanie umów wykonawczych na bojowe wozy piechoty BWP BORSUK i ich wersje specjalistyczne oraz na niszczyciele czołgów OTTOKAR BRZOZA.

Jednocześnie, HSW S.A. uczestniczy również, w charakterze podwykonawcy, w innych umowach na dostawy sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, czego przykładem jest umowa na dostawę pojazdów 4x4 na potrzeby bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS.

Informuję również, że zamówienie dotyczące pozyskania czterech dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) REGINA za kwotę ok. 4,6 mld zł brutto, obejmujących m.in. 96 haubic samobieżnych KRAB, które zostało skierowane w dniu 14 grudnia 2016 r. do Huty Stalowa Wola S.A., było w tamtym czasie największym, pod względem wartości zamówienia, kontraktem na dostawy sprzętu wojskowego, jaki kiedykolwiek został skierowany do polskiego przemysłu obronnego. Zamówienie to w pełni wykorzystywało istniejące w Hucie Stalowa Wola S.A. moce produkcyjne, o czym świadczy uzgodniony pierwotnie harmonogram dostaw, zgodnie z którym wszystkie elementy miały zostać dostarczone do końca 2024 r. Niemniej jednak, w związku z faktem, że Wykonawca w 2022 r. podjął równoległe zobowiązanie dotyczące dostarczenia w możliwie najkrótszym terminie haubic samobieżnych KRAB na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, koniecznym stało się wprowadzenie zmian do umowy z dnia 14 grudnia 2016 r. W efekcie zawartego w dniu 16 grudnia 2022 r. aneksu zmianie uległ harmonogram dostaw pozostałych do dostarczenia 5 baterii - na lata 2025-2027. Dostawy pierwszych 7 baterii zostały zrealizowane w latach 2019-2021.

O ile odpowiedź na interpelację Krystyny Skowrońskiej była długa, w kwestii posła Tyszki jest znacznie krótsza, jednak także zawiera kluczową informację - Aktualnie w resorcie obrony narodowej są prowadzone prace mające na celu skierowanie kolejnego zamówienia do Huty Stalowa Wola S.A. na dostawy kolejnych haubic samobieżnych KRAB. W związku z faktem, że Huta Stalowa Wola S.A. odstąpiła od dalszej realizacji pracy rozwojowej w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), dotyczącej opracowania haubicy KRYL, w resorcie obrony narodowej są prowadzone prace związane z określeniem aktualnych potrzeb (z uwzględnieniem doświadczeń z wojny na Ukrainie) i możliwości ich zaspokojenia przez polski przemysł obronny.

Przypomnijmy, dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło 170 armatohaubic Krab, które mają stanowić wyposażenie siedmiu dywizjonowych modułów ogniowych Regina (każdy wyposażony w 24 pojazdy). Dodatkowo dwa Kraby wejdą na wyposażenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Dotychczas Huta Stalowa Wola S.A. dostarczyła przynajmniej 78 Krabów – część z nich została jednak przekazana jako pomoc wojskowa Ukrainie. Obok produkcji krajowej, Huta Stalowa Wola S.A. realizuje także eksportowy kontrakt obejmujący dostawę 54 wozów Ukrainie – ten kontrakt (o wartości 2,7 mld PLN) został upubliczniony w czerwcu 2022 roku. Co należy podkreślić, Krab wykorzystuje podwozie koreańskie – licencja została zakupiona w grudniu 2014 roku. Według najnowszych danych, na mocy aneksu zawartego pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. oraz Agencją Uzbrojenia (16 grudnia 2022 roku), dostawy armatohaubic Krab do Wojska Polskiego mają potrwać do 2027 roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “MON deklaruje kontynuację zakupów armatohaubic Krab”

  1. Czy dobrze zrozumiałem? Wymagania dla Kryla zostaną zredefiniowane?
    Czyli program nie jest martwy?

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc