Zaloguj

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspierania saperów

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspierania saperów

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. – ponad pół wieku wspierania saperów

Jednostki inżynieryjne i saperskie są nieodzowną częścią każdych sił zbrojnych.  W czasie wojny działają na pierwszej linii, zapewniając właściwe tempo działań, w czasie pokoju pomagają ludności cywilnej podczas klęsk żywiołowych lub usuwają skutki działań wojennych (np. oczyszczanie terenu z niewybuchów i niewypałów). Z tego powodu wyposażenie takich jednostek jest bardzo ważne. W Polsce za remonty, modernizacje i modyfikacje takiego sprzętu odpowiadają Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina, mające unikatowe zdolności w tym względzie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W ojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina wywodzą się z Wojskowych Zakładów Naprawczych, które utworzono na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 24 grudnia 1958 r. Ważną datą w historii zakładów był 8 października 1964 r., kiedy kolejna decyzja
Ministra Obrony Narodowej przekształciła je w przedsiębiorstwo o nazwie Wojskowe Zakłady Naprawcze – Dęblin. Już wówczas dęblińskie zakłady specjalizowały się w naprawach i remontach sprzętu sapersko-inżynieryjnego, a ich rangę podkreślało podporządkowanie Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON. Znalazło to odbicie w kolejnej decyzji resortu obrony, kiedy 15 kwietnia 1982 r. zakłady w Dęblinie otrzymały nazwę Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (WZInż), która obowiązuje do dziś. W ramach dostosowania WZInż do obecnych realiów gospodarczych, 1 stycznia 2008 r. zakłady skomercjalizowano, przekształcając je w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, czyli w Wojskowe Zakłady Inżynieryjne WZInż S.A., których Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym jest dziś Bernard Ściechowski. 29 maja 2014 r. pełnoprawnym właścicielem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. stała się Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do której WZInż zostały włączone w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego należącego do Skarbu Państwa.
Niniejszy krótki rys historyczny jest punktem wyjścia do zaprezentowania obecnego profilu działalności Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., które – biorąc pod uwagę całość oferty i kompetencji skupionych w PGZ S.A. – oferują niektóre, niepowtarzalne w skali polskiego przemysłu obronnego wyroby i usługi. Ich zakres jest znacznie szerszy, niż tylko produkcja, remonty, modernizacje czy modyfikacje sprzętu inżynieryjnego i saperskiego, zasygnalizowane we wstępie. Dotyczą
one specjalistycznych pojazdów samochodowych o szerokim spektrum zastosowań, pojazdów gąsienicowych wszelkich typów, silników do ww. pojazdów, zespołów i podzespołów do ww. sprzętu, szerokiej gamy wojskowych i cywilnych kontenerów oraz specjalistycznych zabudów kontenerowych, konstrukcji stalowych i innych konstrukcji spawanych. WZInż S.A. działają też na rynku cywilnym, jednak obecnie jest to zaledwie kilka procent obrotów i mocy przerobowych, których gros dotyczy branży wojskowej.
Warto nadmienić, że ważnym atutem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. jest zakładowe biuro technologiczno-konstrukcyjne z wykwalifikowaną kadrą inżynierską. Dzięki temu WZInż S.A. mogą wykonywać także prace projektowe, a tym samym wprowadzać udoskonalenia i optymalizujące modyfikacje w produkowanych oraz remontowanych pojazdach i urządzeniach. Podnosi to atrakcyjność Spółki jako partnera przemysłowego w przypadku bardziej złożonych programów modernizacyjnych, w tym we wdrażaniu do produkcji i eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP nowych typów pojazdów oraz innych urządzeń. Jest to istotne w ramach modelu funkcjonowania PGZ S.A., która dla sprawnego i ekonomicznie efektywnego wykonywania powierzonych jej zadań z zakresu modernizacji SZ RP, musi w pełni wykorzystywać doświadczenie oraz specjalistyczny potencjał, jak i wyposażenie wchodzących w jej skład spółek. W przypadku Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., ich możliwości zostały szerzej przedstawione w kontekście świadczonych prac produkcyjno-remontowo-usługowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc