Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Komisja Europejska składa propozycję funduszu obronnego na lata 2021-2027

13 czerwca w Strasbourgu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wysokich rangą przedstawicieli Komisji Europejskiej na temat propozycji budżetu Europejskiego Funduszu Obronnego (ang. European Defence Fund, EDF) w ramach nowych wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027. W związku z potrzebą wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej Komisja ustami m.in. Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federici Mogherini zaproponowała aby na EDF przeznaczyć 13 mld EUR co jest kwotą o 2,5 EUR wyższą od jeszcze do niedawna proponowanych 1,5 EUR rocznie.

 

Jak wynika z informacji podawanych przez przedstawicieli Komisji oraz opublikowanych na stronach tej instytucji, beneficjentami wzrostu w stosunku do założeń prezentowanych jeszcze w zeszłym roku mają być podmioty wykorzystujące unijne dotacje i granty zarówno w oknie badań (wzrost o ponad 17% z 3,5 mld EUR do 4,1 mld EUR) jak i oknie rozwoju (wzrost o ponad 27% z 7 mld EUR do 8,9 mld EUR). Co więcej, postanowiono nieco zmodyfikować zasady ubiegania się o środki z EDF. W nowej wersji propozycji Funduszu projekt, który chce uzyskać finansowanie z tych środków musi być realizowany przez co najmniej 3 podmioty z 3 różnych państw – wcześniejsza wersja mówiła o 2 państwach. Jest to ukłon w stronę wszystkich tych, którzy obawiali się, że przepisy o EDF tworzone są pod tandem francusko-niemiecki.

 

Oprócz powyższego nowy projekt zakłada m.in. przeznaczenie 5% środków na finansowanie badań nad przełomowymi i ryzykownymi technologiami, co ma wzmocnić pozostałe działania realizowane przez UE i jej państwa członkowskie w budowie pozycji globalnego lidera technologicznego. Opublikowany projekt rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny zawiera także konkretne rozwiązania mające wspomóc udział małych i średnich firm oraz tzw. mid-caps, do których zalicza się np. Polską Grupę Zbrojeniową, w staraniu się i absorpcji środków z Funduszu. Stanowi to dobrą informację dla wszystkich państw (większość państw UE) posiadających stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa działające w branży zbrojeniowej.

 

Wreszcie, na tej samej konferencji prasowej Wysoka Przedstawiciel złożyła propozycję ustanowienia nowego mechanizmu finansowego – Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju – mającego wspomóc Unię i jej państwa członkowskie w budowie zdolności do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i lepszych gwarancji bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowy instrument, łączący istniejące mechanizmy pozabudżetowe poświęcone bezpieczeństwu i obronności, ma być finansowany na poziomie 10,5 mld EUR w latach 2021-2027 i ma objąć wydatki, które nie mogą być finansowane z budżetu Unii z uwagi na ich powiązanie z kwestiami wojskowymi.

Foto: EC - Audiovisual Service

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc