Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Lotnictwo cywilne wobec wyzwań przyszłości - zaproszenie na konferencję ASzWoj

Akademia Sztuki Wojennej zaprasza do udziału w konferencji pt.: Lotnictwo cywilne wobec wyzwań przyszłości. Fot. ASzWoj

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji cyklicznej konferencji naukowej pt.: Lotnictwo cywilne wobec wyzwań przyszłości, która odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będzie "Lotnictwo cywilne w kształtowaniu relacji międzynarodowych oraz osiąganiu celów politycznych, gospodarczych i kulturowych państwa".

Celem konferencji jest kontynuowanie otwartej i merytorycznej dyskusji oraz wymiana poglądów między praktykami i naukowcami na temat roli lotnictwa cywilnego w kształtowaniu relacji międzynarodowych oraz osiąganiu celów politycznych, gospodarczych i kulturowych państwa. Konferencja skierowana jest do osób profesjonalnie związanych z lotnictwem cywilnym, lotniczą administracją rządową, instytucjami i organami zajmującymi się współpracą zagraniczną, liniami lotniczymi, portami lotniczymi oraz środowiskiem akademickim.

Program konferencji będzie obejmował dwa panele tematyczne:

Panel 1. Od Chicago do Open Skies: relacje państwo - lotnictwo cywilne w uwarunkowaniach polityczno- gospodarczej rywalizacji państw.
Obszary do dyskusji:
- suwerenna przestrzeń powietrzna jako instrument geopolitycznej rywalizacji państw;
- funkcjonowanie międzynarodowego lotnictwa cywilnego w systemie chicagowsko-bilateralnym - upolitycznienie międzynarodowych relacji lotniczych;
- multilateralizm w międzynarodowym lotnictwie cywilnym – organizacje lotnicze, jako podmiot stosunków międzynarodowych i forum aktywności dyplomatycznej państw.

Panel 2. Lotnictwo cywilne jako instrument osiągania politycznych, gospodarczych i kulturowych celów polityki zagranicznej państwa w erze globalizacji i liberalizacji gospodarczej.
Obszary do dyskusji:
- wpływ zmian geopolitycznych na środowisko funkcjonowania transportu lotniczego – ekonomizacja relacji międzynarodowych;
- lotnictwo cywilne a państwo – ewolucja wzajemnych relacji;
- współczesne uwarunkowania polityki lotniczej państw – wymiar wewnętrzny i zewnętrzny.

Na bazie nadesłanych materiałów planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Warunkiem zamieszczenia opracowania jest dostarczenie pełnego tekstu w terminie do 30 maja br.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem referatu należy przesłać na adres: d.piwek@akademia.mil.pl do dnia 1 marca 2023 r.

Szczegółowy program konferencji i dalsze informacje dotyczące kwestii organizacyjnych i merytorycznych będą dostępne na stronie internetowej: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kalendarium-wydarzen/ oraz Facebook-u Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083354350267

Źródło: materiały prasowe ASzWoj

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc