Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

EKSPLOBALIS 2019 – specjaliści o rozwoju branży pancerno-samochodowej

W poniedziałek 20 maja w Ossie pod Rawą Mazowiecką rozpoczęła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „EKSPLOBALIS 2019”, zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS). Tym razem główny temat konferencji brzmi następująco: „Eksploatacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania”.

Tegoroczna konferencja, która potrwa jeszcze do 22 maja, zgromadziła wielu przedstawicieli świata nauki i specjalistów z branży pancerno-samochodowej: naukowców z uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, reprezentantów Sił Zbrojnych RP, w tym podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i eksploatowanie sprzętu pancerno-samochodowego w polskiej armii, a także reprezentantów przedsiębiorstw działających w tej branży.

Pierwszego dnia konferencji zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej specjaliści i naukowcy wygłosili szereg referatów specjalistycznych, a w toku towarzyszącej dyskusji jej uczestnicy rozważali możliwości poprawy efektywności wykorzystania obecnego systemu eksploatacji sprzętu wojskowego w obszarze techniki pancernej i samochodowej. Organizatorom zależało także na rozpropagowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie. Referaty wygłaszane podczas konferencji oraz towarzysząca im debata zasadniczo koncentrują się wokół trzech zagadnień: sprzętu pancernego i samochodowego, ochrony balistycznej oraz optymalizacji uregulowań prawnych, które są wykorzystywane do oceny zgodności produktów.

Konferencję otworzył dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej dr inż. Marek Szudrowicz, który w swoim wystąpieniu przedstawił zakres działalności WITPiS oraz omówił projekty obecnie realizowane przez tę instytucję.

Referaty wygłosili także m.in. kierownik Cyklu Budowy i Eksploatacji Centrum Szkolenia i Logistyki, Zastępca Szefa Oddziału Normowania i Gestorstwa Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia SZ RP ppłk Piotr Górniak oraz Zastępca Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Kierownik Laboratorium Pojazdów WITPiS inż. Marcin Walkiewicz.

Poza tym pierwszego dnia konferencji swoje doświadczenia w zakresie rozwoju technologii pancernych i ochrony balistycznej zaprezentowali przedstawiciele przemysłu. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., m.in. Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., Rosomak S.A., Huta Stalowa Wola S.A.

(ŁP) Foto: Łukasz Prus
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc