Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Posłowie chcą uhonorowania admirała Arenda Dickmanna

Czy jedna z fregat Miecznik zostanie nazwana na cześć admirała Dickmanna? Fot. Babcock International

28 lutego na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono poselską interpelację dotyczącą nadawania nazw okrętom Marynarki Wojennej. Powyższa kwestia ma związek z postacią admirała Arenda Dickmanna.

Autorami interpelacji są posłowie Piotr Adamowicz, Urszula Augustyn, Henryka Krzywonos-Strycharska, Anna Wojciechowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). W przesłanym do resortu obrony dokumencie czytamy: W dniu 14 lutego odbyła się uroczystość podniesienia bandery na nowym niszczycielu min Marynarki Wojennej, któremu nadano nazwę ORP „Mewa”. W przyszłości Marynarka Wojenna ma zostać wyposażona w kolejne nowe jednostki.

Nie tak dawno, bo pod koniec listopada ubiegłego roku, przypadła 395. rocznica śmierci Arenda Dickmanna. Pozwolę sobie przypomnieć, że z urodzenia Holender był dowódcą polskiej floty, zwycięzcą w bitwie morskiej pod Oliwą. Pod jej koniec poniósł śmierć. Został uroczyście pogrzebany w kościele Mariackim w Gdańsku na koszt polskiego króla. Zaś sama bitwa pod Oliwą przeszła do historii polskiej floty wojennej jako największe zwycięstwo odniesione na morzu.

W okresie II Rzeczypospolitej nazwę „Admirał Dickmann” nosił jeden z okrętów polskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej. W programie modernizacji flotylii przewidziano budowę nowych jednostek, z których pierwsza miała nosić imię „Admirał Dickmann”. W następstwie wybuchu II wojny światowej nie zostały one jednak zbudowane.

W nawiązaniu do powyższego uprzejmie proszę o odwiedź na następujące pytania:

  1. Kto i na podstawie jakich zasad nadaje nazwy okrętom Marynarki Wojennej?
  2. Czy są to decyzje podejmowane jednoosobowo, czy przez ciało kolegialne? Jeśli np. przez komisję, to kto ją powołuje, kto wchodzi w jej skład?

Czy Pan Minister widzi możliwość, konieczność przypomnienia i uhonorowania Arenda Dickmanna poprzez nadanie jego imienia nowej jednostce Marynarki Wojennej?

Przypomnijmy, w ostatnich miesiącach Agencja Uzbrojenia zakontraktowała w stoczniach osiem kolejnych okrętów, które wejdą do służby w Marynarce Wojennej w ciągu kolejnych lat. Mowa o trzech kolejnych niszczycielach min typu Kormoran (uroczyste palenie blach pod pierwszy z nich ma mieć miejsce w marcu), trzech fregatach (uroczyste palenie blach pod prototyp ma rozpocząć się w sierpniu) oraz dwóch okrętach rozpoznawczych. W przypadku jednostek przeciwminowych, wydaje się, że druga seria będzie kontynuować nazewnictwo (ORP Kormoran, ORP Albatros i ORP Mewa). W przypadku pozostałych, dotychczas, nie zapadły żadne decyzje. Para fregat nosi nazwy bohaterów Stanów Zjednoczonych i Polski (generałowie Pułaski i Kościuszko).

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc