Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

WZŁ nr 1 S.A. z umową na serwis Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej

23 maja 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy poinformowała o podpisaniu umowy na serwis Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej, które przeprowadzą Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A..

Powyższa umowa, podpisana 20 kwietnia, ma wartość 13 mln złotych z VAT i była wynikiem negocjacji pomiędzy stronami, o których poinformowano 10 kwietnia. Na jej mocy specjaliści WZŁ nr 1 S.A. będą realizować prace serwisowe przy Ruchomych Węzłach Łączności Cyfrowej RWŁC-10T/K w latach 2018-2020. Procedura negocjacyjna była podyktowana faktem, że jedynie powyższy podmiot dysponuje dokumentacją techniczną i technologiczną systemów w obu wymienionych wersjach.

RWŁC-10T/K są mobil­nymi cen­trami tran­zy­towo-koń­co­wymi obsłu­gu­ją­cymi do 90 abo­nen­tów. W wer­sji pod­sta­wo­wej, wypo­sa­żony w trzy radio­li­nie o przy­pły­wo­wo­ści do 34Mb/s pra­cu­jące w paśmie III+ (1350 ÷ 2700MHz), umoż­li­wia zesta­wia­nie połą­czeń radio­wych na dystan­sie do 50km. Interfejsy bur­towe umoż­li­wiają dowią­za­nie apa­ra­towni do każ­dego obec­nie ist­nie­ją­cego węzła łączno­ści zarówno poprzez trakty cyfrowe jak i poprzez łącza pakie­towe.

(ŁP) Foto: WZŁ nr 1 S.A.
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc