Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. promotorem innowacyjności, rozwoju i jakości

Centrum Badań i Rozwoju wraz z Centum Badań Nieniszczących. Fot. WZL1

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL1) to firma doskonale znana w branży lotniczej. Od dziesięcioleci zajmuje się m.in. remontami, obsługami i modernizacją śmigłowców oraz samolotów szkolnych dla Sił Zbrojnych RP. Dodatkowo oferuje szereg usług takich jak obsługa samolotów cywilnych na podstawie certyfikatu PART-145, produkcja wiązek elektrycznych, usługi galwaniczne i lakiernicze, produkcja struktur kompozytowych i wiele innych.

W ostatnich latach firma dynamicznie się rozwija, rozbudowuje swoją infrastrukturę i pozyskuje nowych kontrahentów. Uczestniczy również w programach narodowych takich jak CSAR ZOP, Wisła, Wizjer czy Kruk. Wszystko to sprawia, że WZL1 stają się jednym z najlepszych podmiotów nie tylko w Grupie Kapitałowej PGZ, ale również na rynku krajowym i globalnym. Priorytetem dla Spółki jest zapewnienie sprawności operacyjnej śmigłowców Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie Zarząd WZL1 stawia na nieustanny wzrost innowacyjności Zakładów.

Mając na uwadze najnowsze trendy pojawiające się w sektorze lotniczym i zmieniające się oczekiwania aktualnych i potencjalnych klientów w przedsiębiorstwie został wyodrębniony Dział Badań i Rozwoju. Prowadzi on prace badawczo-rozwojowe potwierdzając wysoką gotowość technologiczną Spółki. Odpowiednie wykorzystanie potencjału ludzkiego i wiedzy powoduje wzrost efektywności oraz wartości rynkowej firmy. Co więcej, poprzez inwestycje w badania i rozwój buduje ona trwałą przewagę nad konkurencją i wzmacnia swój wizerunek. W 2022 roku w przedsiębiorstwie otwarto dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Centrum Badań i Rozwoju wraz z Centrum Badań Nieniszczących. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. pozyskały nowe możliwości technologiczne wykonania detali i badań NDT m.in. w zakresie WaterJet – cięcie strumieniem wodno–ściernym materiałów (metal, guma, ceramika, tworzywa sztuczne itp.) do grubości nawet 250 mm z wykorzystaniem sterowania pięcioosiowego oraz druk 3D – projektowanie i wykonanie prototypowych rozwiązań (również w zakresie prac badawczo-rozwojowych) lub gotowych elementów z materiałów PLA, ABS, nylon itp. Tym samym zostały zredukowane koszty prototypowania detali lub ich odtworzenia.

Zakłady poszerzyły również swoje portfolio usług w zakresie badań nieniszczących (NDT) o badania magnetyczno-proszkowe (MT), penetracyjne (PT), prądów wirowych (ET), ultradźwiękowe (UT), radiograficzne (RT) i tomograficzne cyfrowe (CT).

Próby Trójstopniowej Rakiety Suborbitalnej. Fot. WZL1

WZL1, zgodnie z przyjętą strategią, systematycznie realizują szereg projektów B+R. Jednym z priorytetowych działań w tym obszarze jest wdrożenie koncepcji dofinansowanej w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na podstawie konkursu „Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczy ona opracowania trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych (Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna – TRS). Celem inicjatywy jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Kármána (100 km). Obok lidera przedsięwzięcia (WZL1) badania w ramach projektu prowadzą również Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza) oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego). Obok inwestycji w nowoczesne technologie modernizowana i rozbudowywana jest także infrastruktura znajdująca się na terenie Spółki. Dostosowano potencjał budynków do potrzeb procesów innowacyjnych, adaptując je jednocześnie jako nowoczesne zaplecze badawcze. W siedzibie firmy od kilku lat funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych hangarów lotniczych, gdzie obsługiwanych może być nawet do 12 śmigłowców jednocześnie.

Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna w trakcie badań poligonowych. Fot. WZL1

Natomiast w dęblińskim oddziale działa, wsparte w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Pozwala ono na seryjną produkcję lotniczych struktur kompozytowych zgodnie ze światowymi standardami. Dodatkowo budowa hali kompozytów umożliwiła świadczenie strategicznych usług związanych z bezpieczeństwem państwa tj.: Programu Wisła, w którym Spółka uczestniczy jako biorca offsetu w zakresie produkcji elementów kompozytowych. Wszystkie te działania oparte są o odpowiednie systemy zarządzania. Od 2018 roku w przedsiębiorstwie, w zakresie optymalizacji i zwiększenia efektywności produkcji, funkcjonuje Program Lean Management. Jego założeniem jest ciągły, wzrastający rozwój. Koncepcja ma na celu podniesienie efektywność procesów w każdym obszarze firmy, co ma się przełożyć na ciągłą poprawę wyników operacyjnych, a co za tym idzie na umacnianie jej pozycji na rynku szeroko pojętym. Wdrażanie koncepcji Lean Management z powodzeniem wspiera realizację strategii działania WZL1 w obszarach procesu obsług serwisowych śmigłowców, procesu technologii, procesu sprzedaży, zakupów, magazynowania, procesu naprawy głównej śmigłowców oraz remontu silnika. Poprzez wdrożenie Lean Management Zakłady budują innowacje w zakresie organizacyjnym i procesowym. Siła programu strategii tkwi w strukturalnym podejściu skupiającym się nie tylko na narzędziach (np. VSM, Kamishibai, 5S, Kanban, Kaizen, SMED), ale przede wszystkim na zmianie zachowań ludzi i zarządzaniu co w efekcie prowadzi do prawdziwej zmiany kulturowej.

Dzięki Lean Management WZL1 budują innowacje w zakresie organizacyjnym i procesowym. Fot. WZL1

Dzięki implementacji strategii, udało się ustandaryzować proces obsług serwisowych, zredukować czas przejścia przez proces o 30%, wdrożyć system ciągłego monitorowania przebiegu obsług zgodnie z założeniami (terminowość), wdrożyć regularne spotkania operacyjne, zreorganizować proces planowania, opracować i monitorować wskaźniki efektywności procesów oraz w pełni zaangażować pracowników w model doskonalenia. Niewątpliwie koncepcja wpływa również na zdolności realizowania zobowiązań WZL1 jako Centrum Eksploatacji Śmigłowców Sił Zbrojnych RP w związku z zakupem przez Wojsko Polskie śmigłowców AW101 Merlin, w ramach których przedsiębiorstwo nabywa kompetencje do realizacji zadań w ramach ustanowienia w Zakładach Centrum Serwisowego Śmigłowców Sił Zbrojnych.

Od początku 2018 roku w Spółce rozpoczęto prace nad około 15 projektami o charakterze innowacyjnym oraz badawczo-rozwojowym. Ich rezultaty są sukcesywnie wprowadzane w różnych fazach produkcji wpływając jednocześnie na lepszą jakość i standard usług świadczonych w zakresie doposażenia, modernizacji i napraw statków powietrznych. Dopełniając tym samym liczne certyfikaty, które firma posiada, zgodnie z obowiązującymi standardami i normami międzynarodowymi – m.in. AS9100. Certyfikaty gwarantują wysoką jakość wykonania usług, a zakres kompetencji pracowników oraz zdobyty na przestrzeni lat know-how zapewniają wykorzystanie najnowszych technologii i rozwiązań podczas prowadzonych prac.

Hangar Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1. Fot. WZL1

Obecnie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. stopniowo stają się kreatorem rynku nowoczesnych technologii, pozyskują nowe możliwości, zdobywają doświadczenie w nowych obszarach i zwiększają kompetencje pracowników, stając się coraz bardziej innowacyjnym podmiotem.

Źródło: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc