Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.: rekordowe wyniki finansowe, rozwojowe plany na przyszłość

Ostatnie lata to okres silnego rozwoju Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1). Spółka generuje rekordowe zyski, tworzy miejsca pracy, pozyskuje kolejnych klientów i poszerza swoją aktywność na nowe obszary działalności.  Wszystko to przekłada się na kolejne sukcesy firmy. Rozmowa z Prezesem Zarządu WZL1 Marcinem Nocuniem.

Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Łukasz Prus, ZBiAM: W 2019 r. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. osiągnęły rekordowe wyniki finansowe: ponad 231 mln zł przychodu i 29,5 mln zł zysku netto. Spółka co roku odnotowywała stały wzrost zysku, ale uzyskiwane wskaźniki nigdy nie były tak wysokie. Co wpłynęło na osiągnięcie tak dobrych wyników?

Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1): Wyniki finansowe, jakie Spółka zanotowała za 2019 r., oceniamy jako rekordowe. Po raz pierwszy w historii WZL1 uzyskały ponad 200 mln zł przychodu netto. Również odnotowany zysk – ponad 29,5 mln zł netto – interpretujemy jako zdecydowanie ponadprzeciętny. Na osiągnięcie takich wskaźników finansowych złożyło się wiele czynników. Duże znaczenie miała realizacja celów zarządczych, które założyliśmy, a także bardzo duże zaangażowanie pracowników w wykonywanie  powierzonych zadań. Całej załodze zależało, żebyśmy w czasie zrealizowali podpisane umowy, aby Siły Zbrojne RP mogły zabezpieczać swoje zdolności.

Wyniki finansowe, które uzyskaliśmy w 2019 r. wskazują na doskonały standing finansowy Spółki. Dla porównania wskażę, jak wyglądały one w nieodległej przeszłości. Jeszcze w 2016 r. mieliśmy ponad 106 mln zł przychodu i 5,5 mln zł zysku. Te dane pokazują, że Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w ciągu ostatnich lat osiągnęły znaczący progres rozwojowy. Innym czynnikiem, który obrazuje pozytywne zmiany zachodzące w Zakładach jest fakt, że udało nam się zrealizować bardzo wiele celów. Nie sposób ich wszystkich wymienić.

Bardzo dobre wyniki finansowe oznaczają, że WZL1 stać na realizację kluczowych inwestycji. W 2019 r. otworzyliśmy nowoczesny hangar lotniczy oraz oddaliśmy do użytku własne lądowisko. Obecnie powstaje Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR WZL1).

Nowy hangar lotniczy na terenie WZL1.

Oceniam, że największy wpływ na wysokie zyski w 2019 r. miał wybór odpowiedniego stylu zarządzania, konsekwentne dążenie do realizacji celów, a także duże zaangażowanie pracowników firmy oraz zrozumienie realizowanych przez nich procesów. Ogromny wpływ na poprawę efektywności w firmie miało wdrożenie systemu Lean Management. Wynik ten cieszy tym bardziej, że w tym roku przypada jubileusz 75-lecia istnienia WZL1.

Podsumowując w 2019 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. stały się jednym z liderów Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zarówno w obszarze organizacji jak i finansowym uwzględniając rosnące przychody, zysk oraz wartość majątku.

W ubiegłym roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. wdrożono system Lean Management, co zresztą do dzisiaj stanowi ewenement wśród firm polskiego przemysłu obronnego. W jaki sposób implementacja tego systemu przełożyła się na funkcjonowanie Spółki?

Dzisiaj po upływie prawie 2 lat od początku wdrażania systemu Lean Management jesteśmy w stanie ocenić jego wpływ na efektywność realizacji procesów. Najpierw wdrożyliśmy to narzędzie do realizacji obsług okresowych śmigłowców i w tym przypadku udało się zmniejszyć całkowity czas obsługi śmigłowca o 30 proc.

Nowe podejście do pracy wśród naszej załogi spowodowało, że udało nam się obniżyć koszty i podnieść efektywność procesów - mówi prezes WZL1.

To pozwoliło nam m.in. na ustandaryzowanie wszystkich procesów, ale także na zrozumienie tego modelu zarządzania przez każdego pracownika, który brał udział w konkretnym procesie. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na uzyskane rezultaty w prowadzeniu programu jest strukturalne podejście oparte przede wszystkim na zmianie zachowań ludzi i sposobie zarządzania, co w efekcie prowadzi do prawdziwej zmiany kulturowej organizacji. Nowe podejście do pracy wśród naszej załogi spowodowało, że udało nam się obniżyć koszty i podnieść efektywność procesów.

Dostrzegając sukces wdrożenia systemu Lean Management w obszarze obsług okresowych śmigłowców, zdecydowaliśmy się na implementację tego modelu zarządzania w kolejnych obszarach tj.: logistyce (sprzedaż, zaopatrzenie, gospodarka magazynowa), w dziale technologicznym oraz w obszarze produkcyjnym (demontaż śmigłowców i naprawa główna silników). Wdrażając strategię dla procesu naprawy głównej śmigłowców zamierzamy w latach 2021-2022 zakończyć proces implementacji, przy jednoczesnym ciągłym jej doskonaleniu.

Jakie umowy związane z serwisowaniem i modernizacją śmigłowców są realizowane przez Spółkę? Czy w związku z wysokimi przychodami planuje Pan rozszerzenie oferty i uruchomienie nowych kierunków działalności?

Opieramy naszą działalność na kilku filarach. Najważniejszy stanowi serwisowanie (naprawy główne), obsługi, modernizacje i doposażenia statków powietrznych. Równie istotna jest produkcja oraz usługi będące w portfolio firmy. Niemniej ważne jest uczestnictwo w narodowych programach zbrojeniowych m.in. CSAR ZOP, Wisła, BSP oraz rozszerzanie zakresu działalności eksportowej i cywilnej w oparciu o certyfikat PART-145.

Nowe lądowisko dla śmigłowców na terenie WZL1.

Nadrzędnym celem działalności Spółki jest utrzymanie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP. Obecnie realizujemy szereg umów wykorzystując 100% mocy produkcyjnej firmy. Są to zarówno kluczowe umowy jak również zamówienia z rynku cywilnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych klientów nieustannie zwiększamy zatrudnienie w przedsiębiorstwie i modernizujemy infrastrukturę.

 Jeżeli chodzi o śmigłowce, to sporo dzieje się na rynku polskim. Inspektorat Uzbrojenia prowadzi kilka programów śmigłowcowych. Jak Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. widzą swój udział w takich projektach jak np. Perkoz czy Kondor oraz innych kluczowych programach zbrojeniowych? Wciąż nie jest też wykluczona modernizacja śmigłowców bojowych Mi-24. Zresztą podczas ubiegłorocznego MSPO w Kielcach WZL1 pokazały swoją propozycję w tym zakresie.

Spółka posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie napraw, obsług i modernizacji śmigłowców. Doskonale wyszkolona kadra, zaplecze techniczne i produkcyjne, posiadane certyfikaty (m.in. AS 9100) gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. Dzięki temu WZL1 są postrzegane jako godny zaufania partner biznesowy. Jesteśmy w pełni gotowi do partycypacji w programach zbrojeniowych m.in. tj.: Perkoz czy Kondor.

Ponadto, w ramach Umowy Offsetowej zawartej w dniu 8 kwietnia 2019 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Spółką Leonardo - WZL1 zostały wskazane jako Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dla Spółki wiąże się to z wykonaniem dziewięciu zobowiązań offsetowych, których celem jest ustanowienie w łódzkich zakładach zdolności serwisowych przyszłych śmigłowców AW101 Merlin Sił Zbrojnych RP do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) wraz ze sprzętem medycznym umożliwiającym realizację akcji poszukiwawczych i ratowniczych w warunkach bojowych (CSAR – Combat Search & Rescue).

W ramach powyższego wynegocjowano i zawarto ze spółkami Leonardo MW Ltd, Thales DMS France SAS i MES SpA umowy licencyjne dotyczące korzystania z praw własności intelektualnej. W WZL1 ustanowione zostaną zdolności serwisowe śmigłowców AW101 Merlin wraz z elementami specjalistycznego wyposażenia. Umowy pozwolą również na prowadzenie czynności obsługiwania technicznego, pozyskanie nowoczesnej technologii, zintegrowanego pakietu logistycznego, szkoleniowego i know-how obsługiwanego sprzętu.

Spółka do realizacji tych zadań jest doskonale przygotowana zarówno pod względem organizacyjnym,  infrastrukturalnym jak i kadrowym. Na potrzeby między innymi programu CSAR ZOP w siedzibie głównej firmy został zbudowany i oddany do użytku nowoczesny, spełniający światowe standardy lotnicze hangar o powierzchni ponad 5.500 m2. Obiekt ten ma spełniać wiele zadań, ale do najważniejszych należy zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa poprzez utrzymanie śmigłowców obsługiwanych przez SZRP, w tym AW101 Merlin, w ciągłej gotowości operacyjnej.

Demonstrator modernizacji śmigłowca Mi-24 autorstwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jej partnerów, do wykonania którego wykorzystano maszynę wersji W. Widoczna głowica optoelektroniczna Rafael Toplite, a także czujnik systemu obrony własnej SPS.

Demonstrator modernizacji śmigłowca Mi-24 autorstwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jej partnerów, do wykonania którego wykorzystano maszynę wersji W. Widoczna głowica optoelektroniczna Rafael Toplite, a także czujnik systemu obrony własnej SPS.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. mają bardzo duże doświadczenie w modernizacji śmigłowców. Rok temu w Kielcach zaprezentowaliśmy naszą propozycję. Przy udziale Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, innych spółek z Grupy Kapitałowej PGZ oraz partnerów zagranicznych chcieliśmy pokazać nasz potencjał, który mógłby być wykorzystany przy modernizacji śmigłowców bojowych Mi-24.

Spory zysk osiągany przez Spółkę powoduje, że może ona pozwolić sobie na wdrażanie działań prorozwojowych takich jak np. realizacja projektów badawczo-rozwojowych. Zresztą w WZL1 funkcjonuje centrum B+R. Jakie plany wiąże Pan z tym segmentem działalności firmy?

Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników, którzy precyzyjnie, terminowo i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych wykonują swoją pracę. Doskonale wiemy, że inwestycje w badania i rozwój wpływają na trwałą przewagę firmy nad konkurencją i wzmacniają jej wizerunek, a odpowiednie wykorzystanie potencjału ludzkiego i wiedzy powoduje wzrost efektywności oraz wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Dlatego WZL1, zgodnie z przyjętą strategią, systematycznie inicjują projekty z zakresu B+R.

W trakcie swojej działalności Spółka z sukcesem zrealizowała wiele innowacyjnych przedsięwzięć. Obecnie w firmie wdrażanych jest kilka projektów. Do najistotniejszych z nich należą budowa Centrum Badawczo Rozwojowego oraz opracowanie i budowa trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych. Obie inicjatywy zostały dofinansowane ze środków UE. Przede wszystkim zadbaliśmy o stworzenie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia prac B+R. W tym celu w siedzibie WZL1 w Łodzi powstaje Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) wraz z Centrum Badań Nieniszczących (CBN). Będzie ono wykorzystywane do prowadzenia prac głównie w obszarze lotnictwa i badań nieniszczących oraz pozwoli wzmocnić  współpracę z instytucjami naukowymi i szkolnictwem wyższym m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Lotnictwa, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i innymi.

Uroczyste otwarcie nowego hangaru lotniczego w WZL1.

Najnowszy projekt realizowany przez konsorcjum składające się z Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. (lider), Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza)  oraz Zakładu Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego) to Trójstopniowy suborbitalny system rakietowy do wynoszenia ładunków badawczych. Celem przedsięwzięcia jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Kármána (100 km) o wadze do 40 kg. Partycypacja Spółki w projekcie otwiera przed WZL1 nowe możliwości. Po raz pierwszy na rynku polskim partnerzy Konsorcjum połączyli siły, aby stworzyć nowoczesny i unikatowy w skali kraju produkt – rakietę suborbitalną. Będzie to ogromny wkład wszystkich konsorcjantów w rozwój technologii rakietowych. Pozwoli ona różnym podmiotom realizować prace badawcze ponad linią Kármána.

W dęblińskim oddziale działa Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Pozwala ono na seryjną produkcję lotniczych struktur kompozytowych zgodnie ze światowymi standardami. Dodatkowo, budowa hali kompozytów umożliwi świadczenie strategicznych usług związanych z bezpieczeństwem państwa tj.: Programu Wisła, w którym Spółka uczestniczy jako biorca offsetu w zakresie produkcji elementów kompozytowych.

Obecnie realizowane są również inne projekty o charakterze innowacyjnym oraz badawczo-rozwojowym. Ich rezultaty są sukcesywnie wprowadzane w różnych fazach produkcji wpływając jednocześnie na lepszą jakość i standard usług świadczonych w zakresie doposażenia, modernizacji i napraw statków powietrznych.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. stopniowo stają się kreatorem rynku nowoczesnych technologii. Firma zyskuje nowe możliwości, zdobywa doświadczenie
w nowych obszarach i zwiększa kompetencje pracowników, stając się coraz bardziej innowacyjną. Wypracowana przez Zarząd i załogę stabilna pozycja przedsiębiorstwa stanowi motor napędowy do dalszego wzmocnienia działań w zakresie badań i rozwoju.

(Rozmawiał Łukasz Prus) Foto: WZL1

 

 

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc