Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Uzbrojenie laserowe trafi na niemiecką fregatę

System demonstracyjny uzbrojenia laserowego zostanie wkrótce przetestowany w wysoce realistycznych warunkach operacyjnych na niemieckiej fregacie Sachsen. Fot. Rheinmetall

26 stycznia konsorcjum Rheinmetall AG i MBDA Deutschland GmbH zawarło kontrakt z BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Federalne Biuro ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Sił Zbrojnych Niemiec) na produkcję, integrację i testy stanowiska broni laserowej. Wartość umowy mieści się w niskim dwucyfrowym przedziale w milionach euro”.Praca zostanie podzielona na mniej więcej równych zasadach: MBDA Deutschland jest odpowiedzialna za podsystem śledzenia celu, konsolę operatora i integrację demonstratora broni laserowej z systemem dowodzenia i kontroli C2. Rheinmetall z kolei dostarczy stanowisko broni laserowej, system naprowadzania wiązki, chłodzenia i zintegruje system broni laserowej z kontenerem źródła laserowego demonstratora.

Demonstrator broni laserowej ma zostać wyprodukowany, przetestowany w warunkach fabrycznych, po czym zainstalowany na okręcie do końca 2021 r. Do prób morskich wytypowano fregatę przeciwlotniczą Sachsen (F 219), jednostkę prototypową serii trzech okrętów typu Klasse 124 (F124) należących do Marynarki Wojennej Republiki Federalnej Niemiec. Testy na niej w warunkach morskich mają się odbyć w 2022 r. Umowę na wykonanie samego demonstratora systemu uzbrojenia laserowego Rheinmetall zawarł w listopadzie ub.r.Po zainstalowaniu na Sachsen demonstrator będzie również używany do testowania innych ważnych aspektów użycia takiego uzbrojenia, w tym współdziałania i funkcjonowania w ramach zestawu czujników i pozostałych efektorów fregaty, zintegrowanych w system walki, i nadzorującego je systemu zarządzania walką, a także sformułowania zasad użycia bojowego zupełnie nowego rodzaju uzbrojenia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc