Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Sprawność pojazdów we francuskich Wojskach Lądowych

26 maja francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych udzieliło odpowiedzi na zapytanie posła Zgromadzenia Narodowego François Cornut-Gentille'a (deputowany z ramienia Republikanów, członek Komisji Finansów, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego swojej partii), dotyczące dostępności (sprawności technicznej) podstawowych pojazdów Armée de terre.

Pytanie dotyczyło stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i na 31 grudnia 2019 r. Ponadto polityk zawarł w swoim pytaniu prośbę o udzielenie informacji o średnim wieku każdego z typów pojazdów i średnim rocznym koszcie utrzymania każdego z nich w 2019 r.

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Sił Zbrojnych, Wojska Lądowe dysponowała pod koniec 2018 r. 1167 pojazdami opancerzonymi PVP (rok później było ich 1151), a ich sprawność wynosiła 50% (54% pod koniec 2019 r.) przy średnim wieku 9 (10) lat oraz rocznym koszcie utrzymania na poziomie 5054 EUR. W przypadku kołowych pojazdów opancerzonych VBL-VB2L było to 1149 sztuk pod koniec 2018 r. i 1393 sztuki pod koniec 2019 r., sprawność na poziomie odpowiednio 59% i 60%, średni wiek 20 (21) lat, zaś średni koszt utrzymania wyniósł 14 194 EUR. Armée de terre dysponują, zgodnie z odpowiedzią ministerstwa, 247 czołgami podstawowymi Leclerc i wozami zabezpieczenia technicznego DCL oraz MARS, z czego sprawnych było odpowiednio 58% w grudniu 2018 r. i 54% pod koniec ubiegłego roku. Ich średni wiek wyniósł odpowiednio 17 i 18 lat, zaś roczny koszt utrzymania 256 069 EUR. Kołowych wozów bojowych i transporterów opancerzonych VBCI wojska lądowe miały pod koniec 2018 r. 628 sztuk, rok później o 22 mniej. Sprawność wyniosła odpowiednio 64% i 58%, średni wiek zaś 8 i 9 lat. Koszt utrzymania wyniósł 113 260 EUR. 155 mm armatohaubic samobieżnych na podwoziu kołowym CAESAR Armée de terre użytkują obecnie 76 sztuk (pod koniec 2018 r. miały ich o jedną więcej), przy sprawności odpowiednio 64% i 65%. Średni wiek dział wyniósł 10 i 11 lat, zaś koszt utrzymania sięgnął średnio 300 714 EUR. Kołowych transporterów typu VAB Francuzi mieli pod koniec 2018 r. 2644 sztuki, rok później o jeden egzemplarz mniej. Pod koniec 2018 r. sprawnych było zaledwie 49% z nich, ale rok później już 55%, przy średnim wieku 34 i 35 lat. Średni koszt utrzymania wyniósł 32 378 EUR. Najniższą sprawnością wykazały się taktyczne bezzałogowce (odpowiednio 21% i 20% przy spadku liczebności z 25 do 25 sztuk), ciągniki siodłowe TRM 700/1000 (spadek ze 101 sztuk do 90 oraz sprawność na poziomie 39%) i pojazdy sił specjalnych PLFS (zaledwie 8% i 32%, ale przy 17 egzemplarzach). Ogólnie sprawność pojazdów i sprzętu artyleryjskiego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej oscylowała między ok. 50% a ok. 60%, z nielicznymi wyjątkami. Niepokojąca wydaje się występująca w wypadku niektórych typów sprzętu tendencja spadkowa. Dla przykładu, pod koniec 2017 r., jak twierdzą francuscy komentatorzy, sprawność floty pojazdów na podwoziu czołgu Leclerc wynosiła ok. 66%. Jasnym punktem są stopniowo wdrażane nowe pojazdy, jak VBMR Griffon, dostarczony do końca ubiegłego roku w liczbie 92 sztuk.

(Bartłomiej Kucharski) Foto: MSZ Francji
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc