Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Polskie banki zabezpieczą finansowanie budowy drugiej serii Kormoranów

Znajdujący się w służbie ORP Kormoran (601) oraz oczekujący na podniesienie bandery niszczyciel min Albatros (602) - cumujące w porcie wojennym w Gdyni. Fot. Andrzej Nitka

24 października PKO Bank Polski poinformował, że konsorcjum polskich banków podpisało z gdańską stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. umowę finansowania, dzięki której możliwa będzie realizacja kontraktu na budowę trzech kolejnych okrętów przeciwminowych projektu 258 Kormoran II.


Konsorcjum banków tworzą mBank oraz PKO Bank Polski z udziałem po 50%. W ramach finansowania banki udzieliły stoczni odnawialnych linii na gwarancje i akredytywy o łącznej wartości 150 mln zł, które wesprą realizację kontraktu na budowę nowych niszczycieli min.

„Rozwiązanie, które konsorcjum zaproponowało stoczni Remontowa Shipbuilding jest przykładem indywidualnego podejścia do potrzeb klienta w zakresie limitów na gwarancje i akredytywy. Przemysł stoczniowy jest ważnym elementem polskiej gospodarki. Dzięki doświadczeniu i realizacji zamówienia jednostek typu Kormoran II, Remontowa Shipbuilding ugruntowuje swoje strategiczne znaczenie dostawcy na rzecz MON” – powiedziała Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Podpisana właśnie umowa finansowa oznacza, że to właśnie polskie banki zapewnią linie gwarancyjne potrzebne do obsługi kontraktów z dostawcami i podwykonawcami co jest niezwykle ważne z punku widzenia stoczni.

„Dzięki uzyskanym gwarancjom bankowym jesteśmy w stanie realizować nowe zamówienia zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Finansowanie projektu jest niezbędnym warunkiem dla sprawnej realizacji kontraktów od momentu ich podpisania aż do przekazania w pełni wyposażonych jednostek. Cieszymy się, iż możemy liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony polskich banków” – stwierdził Jacek Flasiński, Członek Zarządu ds. Finansowych stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

Umowa na budowę i dostawę dla Marynarki Wojennej RP trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II została podpisana 26 czerwca br. w Porcie Wojennym w Świnoujściu. Stronami tego kontraktu są Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia i konsorcjum polskich firm w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. z Gdyni i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni. Wartość umowy obejmującej również pakiet wsparcia logistycznego wynosi niecałe 2,5 mld PLN brutto.

Nowe niszczyciele min, które będące czwartą, piątą i szóstą jednostką serii, mają zostać dostarczone w latach 2026-2027. Zasilą one 12. Woliński Dywizjon Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża bazujący w Świnoujściu. Aktualnie trwa zamawianie poszczególnych elementów wyposażenia tych jednostek. Z upublicznionych informacji wynika, że zapewniono już dostawę zdalnie sterowanych stanowisk artyleryjskich OSU-35K, autonomicznych pojazdów podwodnych Hugin i systemów pozycjonowania oraz łączności podwodnej HiPAP, pojazdów podwodnych Double Eagle SAROV jak też holowanych sonarów KATFISH.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc