Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Okręt hydrograficzny ORP Heweliusz do stoczni

ORP Heweliusz podczas poprzedniej naprawy w Remontowej w Gdańsku. Fot. Tomasz Grotnik

1 lutego Komenda Portu Wojennego Gdynia ogłosiła przetarg na naprawę bieżącą i dokową okrętu hydrograficznego ORP Heweliusz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uważana będzie najtańsza (waga 90) i obejmująca najdłuższą gwarancję na przedmiot zamówienia (waga 10). Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 28 lutego.

ORP Heweliusz to okręt hydrograficzny projektu 874, zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku (obecnie Remontowa Shipbuilding S.A., wchodząca w skład Remontowa Holding S.A.). Podniesienie bandery odbyło się 27 listopada 1982 roku. Poprzednią naprawę dokową wykonała Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, także członek Remontowa Holding.

Okręt hydrograficzny ORP Heweliusz przeznaczony jest do prowadzenia prac sondażowych, hydrograficznych, meteorologicznych i oceanograficznych. Swoje zadania wykonuje w ramach zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego działań Marynarki Wojennej oraz na rzecz gospodarki morskiej i bezpieczeństwa żeglugi. Może także stawiać i wybierać pływające oznakowanie nawigacyjne. Wchodzi w skład Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, podlegającego 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Bliźniaczy ORP Arctowski przeszedł naprawę dokową w PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. w Gdyni. Prace zakończono rok temu. W najbliższym czasie okręt zostanie przystosowany do transportu bezzałogowego kutra hydrograficznego DriX.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc