Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Nowy statek wielozadaniowy Urzędu Morskiego w Szczecinie podniósł banderę

Butelka szampana rozbija się o burtę Planety I. Fot. Tomasz Grotnik

14 listopada u stóp szczecińskich Wałów Chrobrego odbyła się uroczystość chrztu i pierwszego podniesienia biało-czerwonej bandery na statku wielozadaniowym Planeta I. Matką chrzestną jednostki została Agata Lichszteld, małżonka dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wydarzenie to kończy program NostriMaris, czyli „nasze morze”.

W ceremonii wzięli udział m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezes zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Marcin Ryngwelski, prezes zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Andrzej Madejski, krajowy duszpasterz ludzi morza ojciec Edward Pracz i dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Statek zbudowała stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku. Planeta I po raz pierwszy zacumowała w swojej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, skąd będzie pełnić służbę, 29 października. Nazajutrz nastąpił odbiór końcowy i przekazanie jednostki armatorowi.

Planeta I jest drugą z pary jednostek zamówionych przez Urząd Morski w Szczecinie na potrzeby własne i analogicznej instytucji z Gdyni. Prototypowego Zodiaka II, który będzie operował z Gdańska, ochrzczono 25 września. Wówczas też po raz pierwszy podniesiono na nim banderę.

Nowy statek wielozadaniowy Urzędu Morskiego w Szczecinie. Fot. Tomasz Grotnik

Nowy statek wielozadaniowy Urzędu Morskiego w Szczecinie. Fot. Tomasz Grotnik

Pozyskanie tych nowoczesnych statków wielozadaniowych było celem programu „NostriMaris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, zrealizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie. Nowe jednostki zastąpią parę starych, niemal 40-letnich stawiaczy pław typu B91 - gdyńskiego Zodiaka i szczecińską Planetę. W przeciwieństwie do poprzedników, najnowsze nabytki administracji morskiej to platformy wielofunkcyjne, mogące wypełniać szeroką gamę zadań. Wśród nich trzeba wymienić: lodołamanie morskie, obsługę oznakowania nawigacyjnego, prowadzenie prac hydrograficznych, gaszenie pożarów, ratownictwo morskie, holowanie awaryjne uszkodzonych jednostek pływających czy zwalczanie rozlewów olejowych. Ponadto będą też wyposażone w specjalistyczne urządzenia, niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, wraz z obróbką i opracowywaniem danych batymetrycznych.

Statki zostały zaprojektowane przez biuro Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. z Gdańska. Budowę jednostek zrealizowała wspomniana na wstępie Remontowa Shipbuilding, zaś nadzór klasyfikacyjny nad przebiegiem produkcji i prób odbiorczych sprawował Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsku. Finansowanie projektu projektu kosztującego 240 mln złotych w 85% zapewniły środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unii Europejskiej, pozostałe 15% pochodziło z budżetu Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Pierwsze podniesienie bandery na Planecie I. Fot. Tomasz Grotnik

Pierwsze podniesienie bandery na Planecie I. Fot. Tomasz Grotnik

Przy okazji chrztu i podniesienia bandery na Planecie I, 13 listopada na pobliskim nabrzeżu otwarto wystawę „100-lecie Polskiej Administracji Morskiej" przygotowaną wspólnie przez Urząd Morski w Szczecinie i szczecińskie Centrum Żeglarskie. Historia Polskiej Administracji Morskiej sięga 1920 r., kiedy to Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 kwietnia 1920 r. został utworzony Urząd Marynarki Handlowej w Wejherowie. Obecnie, po likwidacji placówki w Słupsku, funkcjonują dwa Urzędy Morskie: w Szczecinie i w Gdyni. Ekspozycję można oglądać nad Odrą do niedzieli 15 listopada, a od najbliższego poniedziałku do 20 grudnia będzie ustawiona przed wejściem do gmachu Czerwonego Ratusza, przy placu Batorego 4, który od 1963 r. jest siedzibą szczecińskiego Urzędu Morskiego.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc