Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

BALTEXPO 2023 - Remontowa Shipbuilding z militarną „Złotą Kotwicą”

Fot. Tomasz Grotnik

W trakcie targów BALTEXPO 2023 przyznano nagrody branżowe „Złota Kotwica” w pięciu kategoriach: Przemysł Okrętowy, Offshore, Infrastruktura, Militaria, Innowacja oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Startup oraz Osobowość Gospodarki Morskiej. Militarną kapituła przyznała stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska.

Nagrodę odebrał prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Dariusz Jaguszewski. Wyróżnienie zostało przyznane za przekazanie Marynarce Wojennej RP seryjnych niszczycieli min typu Kormoran II – ORP Albatros (602) i ORP Mewa (603). Przy budowie tych jednostek Remontowa Shipbuilding współpracowała z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. i PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o.o. ORP Albatros i ORP Mewa przekazano Marynarce w 2022 roku (ten drugi podnióśł banderę już w bieżącym).

Stocznia Remontowa Shipbuilding to obecnie główny producent okrętów i pomocniczych jednostek pływających dla Marynarki Wojennej RP. Uczestniczyła i uczestniczy we wszystkich najważniejszych programach okrętowych dla rodzimej floty w ostatnim czasie.

Wspomniane wyżej niszczyciele min były pierwszymi okrętami zbudowanymi w Polsce dla naszej marynarki od ponad dwóch dekad (nie licząc korwety patrolowej ORP Ślązak, powstającej przez 18 lat...). Badania eksploatacyjno-wojskowe prototypowego ORP Kormoran pomogły dopracować projekt 258 i stał się on wzorem do produkcji Albatrosa i Mewy, które spełniają wszystkie oczekiwania Marynarki Wojennej. Program tych udanych okrętów jest kontynuowany. Latem ubiegłego roku Agencja Uzbrojenia zamówiła drugą trójkę Kormoranów II. Jest ona przeznaczona dla 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców, bazującego w Świnoujściu, podczas gdy pierwsza seria trafiła do 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety z Gdyni. To nowoczesne okręty, zaprojektowane w Polsce. Wyposażono je w zestaw sensorów i efektorów, tworzących system walki przeciwminowej, w skład którego wchodzą też bezzałogowe pojazdy podwodne, także autonomiczne. Pozwala to jednostkom realizować statutowe działania, ale też umożliwia wykonywanie dodatkowych, obecnie bardzo ważnych, jak np. dozoru podwodnej infrastruktury krytycznej.

W latach 2018-2021 stocznia zbudowała i przekazała odbiorcy serię sześciu holowników uniwersalnych typu B860. Te jednostki to coś więcej niż zwykłe holowniki. Mogę realizaować zadania ratownicze, gaśnicze, zwalczania rozlewisk olejowych, poławiać torpedy ćwiczebne i przewozić ładunki oraz ludzi na pokładzie otwartym. Trzy z nich trafiły do flotylli w Świnoujściu, kolejna trójka służy w Gdyni.

Remontowa Shipbuilding jest też zaangażowana w najważniejszy program okrętowy Marynarki Wojennej – budowę fregat projektu 106 Miecznik. W ramach kooperacji z konsorcjum PGZ-MIECZNIK, gdańska stocznia wyprodukuje sekcje trzech fregat, które mają wchodzić do służby od 2028 roku.

Ale na tym nie koniec. W listopadzie ubiegłego roku Agencja Uzbrojenia i Saab zawarły umowę na dostawę dwóch okrętów rozpoznania elektronicznego SIGINT (Signal Intelligence). Podwykonawcą szwedzkiej spółki jest Remontowa Shipbuilding, która zbuduje platformy obydwu okrętów projektu 107 Delfin. Będą to w zasadzie gotowe jednostki, na których Saab zainstaluje wyposażenie specjalne. Prace przy prototypowym ORP Jerzy Różycki już trwają. Wkrótce ruszy też budowa drugiej jednostki. Ich zdanie zaplanowano na koniec 2027 roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc