Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MSPO i LOGISTYKA 2021 wystartowały!

Zdjęcia: Targi Kielce S.A.

W uroczystości otwarcia XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz XXVII Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA wzięli udział m.in. Paweł Soloch - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej.
Tegoroczne MSPO, oraz odbywające się równolegle targi LOGISTYKA, to 400 wystawców z 27 krajów, w tym:  Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Płd., Niemiec, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. W trakcie trwających cztery dni targów podpisane zostaną liczne porozumienia i umowy o współpracy z czołowymi przedstawicielami polskiego i światowego przemysłu obronnego. Ekspozycji MSPO towarzyszyć będzie Wystawa Sił Zbrojnych RP organizowana w tym roku pod hasłem  „WYTRWAĆ-OPANOWAĆ-POKONAĆ”, gala wręczenia nagród Defender, gala IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa - 2021, Wręczenie Statuetki „Dumny weteran”- Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Ceremonia wręczenia statuetki Niebieskiej Wstęgi. Tradycyjnie już, targom towarzyszą liczne seminaria i konferencje.


Ceremonii otwarcia tegorocznej edycji targów towarzyszyło wykonanie Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej przez Orkiestrę Wojskową z Radomia. Prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń podzielił się z uczestnikami ceremonii swoją radością z możliwości organizacji targów - (…) Najważniejsze dziś jest szczęście. Jestem pełen radości z możliwości spotkania z Państwem (…) po 11 miesiącach niedziałania. Pandemia zmieniła biznes, ale nie zmieniła chęci do spotkań, które są główną ideą targów. (…). Od 29 lat MSPO towarzyszy zmianom, które zachodziły w polskich siłach zbrojnych. Chociażby tym związanym z wejściem do Paktu Północnoatlantyckiego, z udziałem polskich żołnierzy w misjach zagranicznych, czy z uzawodowieniem polskiej armii. To tutaj na Salonie można było obserwować zmiany, jakie zaszły w polskiej zbrojeniówce. Konsolidację tego przemysłu oraz pojawienie się wielu świetnych firm prywatnych. (…) Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej każdego roku przyczynia się do powodzenia naszego przedsięwzięcia. – dodał prezes Mochoń. Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, podkreślił, jak istotną rolę pełnią Targi Kielce dla funkcjonowania i rozwoju naszego miasta oraz w jak trudnych okolicznościach odbywa się tegoroczna wystawa. - Po raz kolejny możemy gościć w Targach Kielce przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego (…) Spotykamy się w kolejnym bardzo trudnym dla branży targowej roku. Wciąż w pandemii. Dziś pokazujcie państwo, że możliwość spotkań, nawet w tych ciężkich czasach, jest dla przemysłu, także zbrojeniowego najważniejsza. Dziękujemy za to wsparcie. (…) Owocnych spotkań podczas MSPO! – życzył zgromadzonym Prezydent Bogdan Wenta.


Z uwagi na nieobecność Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na ceremonii otwarcia, list od głowy państwa odczytał Paweł Soloch - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W liście zawarte były gratulacje dotyczące organizacji wystawy, która przyciąga rokrocznie tak licznych wystawców. Zwłaszcza w tak trudnych czasach. Prezydent wyraził także podziękowanie wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w Salonie i podkreślił rolę poczucia bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Zauważył także istotną rolę resortu obrony narodowej i ważną misję modernizacji polskiej armii oraz ważny fakt podpisania porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polską Grupą Zbrojeniową.


Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz odczytał list Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. W liście przekazane zostały ważne słowa na temat Salonu. Zdaniem Ministra, jest on istotnym miejscem do promocji polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej. Minister podkreślił, iż światowy format MSPO, to doskonała szansa dla polskich firm na promocję. Przemysł Obronny to gwarancja bezpieczeństwa i koło zamachowe naszej gospodarki. Organizatorom spotkania podziękował za stworzenie platformy do rozmów, a uczestnikom Salonu życzył nawiązania owocnych
kontraktów.
Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zauważył - Przez te wszystkie lata, zarówno Targi Kielce jaki i producenci stworzyli wydarzenie o ogromnej wartości dla naszej części Europy. To tutaj zawieraliśmy wiele kluczowych umów, toczyliśmy ciekawe dyskusje i prezentowaliśmy nowości. Dla PGZ to szczególne miejsce, z punktu widzenia wartości zawieranych tutaj umów. (…) Tutaj pozyskujemy nowe kontrakty na rynkach trzecich. Staramy się by było to miejsce dyskusji o przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego. (…) MSPO to wydarzenie, na które czekamy cały rok. Zapraszam na wszystkie nasze wystawy. – dodał prezes PGZ, który odczytał także list od Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów. W liście znalazła się radość z okazji organizacji wydarzenia na tak wysokim poziomie. Było i jest to możliwe dzięki współpracy wielu instytucji. Prezes Kaczyński wyraził także nadzieję, że tegoroczne MSPO przyniesie uczestnikom wiele sukcesów - wiele nowych kontraktów i otworzenie nowych perspektyw. Oraz, że MSPO przyczyni się  znacząco do modernizacji polskiej armii.

Obecny na ceremonii otwarcia, Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, powiedział - Zacznę od tego, ze MSPO w Kielcach to silna marka. Silna polska marka. To już 29. edycja salonu. To zawsze, było jest i będzie bardzo ważne wydarzenie dla przemysłu obronnego (…) Żyjemy w czasach trudnych, w czasach niebezpiecznych. Widzimy, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej (…) Z tego miejsca dziękuję żołnierzom, przedstawicielom polskich służb. (…) Dziękuje za to, że strzegą bezpieczeństwa ojczyzny, bo takie jest ich powołanie. Moim zadaniem jako ministra bez jest wykreowanie warunków do tego, żeby służba wojskowa odbywała się w jak najlepszych warunkach, żeby żołnierze dysponowali jak najlepszym sprzętem i temu służy MSPO. (…) Dziś podpisane zostaną bardzo ważne umowy, które stanowią o przyszłości wojska polskiego. (…) Polska zbroi się. Dlatego, że taka jest potrzeba. Zadaniem polskich władz jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. I konsekwentnie realizujemy to zadanie. (…) Nie zatrzymamy się na tej drodze, w następnych latach również będziemy budować bezpieczeństwo. – dodał minister Mariusz Błaszczak.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego oraz targi LOGISTYKA potrwają do piątku 10 września. W programie przewidziano m.in. wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Źródło: Targi Kielce S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc